background preloader

Opiskelen ammatilliseksi erityisopettajaksi

Facebook Twitter

Erityisen tuen päätöksen tekeminen. Erityisen tuen aloittamisesta ja jatkamisesta tai lopettamisesta tehdään hallintolain mukainen päätös.

Erityisen tuen päätöksen tekeminen

Päätöksen tekijä määrätään opetuksen järjestäjän johtosäännössä. Tavallisesti erityisen tuen päätöksen tekijäksi on nimetty opetuksen järjestäjien johtosäännöissä virkamies, esimerkiksi sivistystoimenjohtaja tai rehtori. Huoltaja saattaa kuulemisessa vastustaa erityisen tuen päätöstä. On tärkeää pyrkiä neuvottelemaan asiasta huoltajan kanssa, niin että päästäisiin yksimielisyyteen. Jos päätös tehdään huoltajan tahdon vastaisesti, kysymyksessä on kuntalain 14 §:ssä mainittu hallinnollisen pakon käyttäminen. Aikaisemmin tehtiin kaksi erillistä hallintopäätöstä, toinen erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä ja toinen HOJKSista. Hallintolain päätöksen sisältöä koskevan 44 §:n 3 kohdan mukaan päätöksestä on käytävä ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu tai miten asia on muuten ratkaistu.

Tapahtumat. Aamukahvitilaisuus: Aika: torstaina 8.12.2016 klo 8.30 - 10.00 Paikka: Hämeenlinnan Verkatehdas, Crazy Town Oy Konttorirakennus, Viipurintie 4, Hämeenlinna Tunnetko palkkatyön käyttömahdollisuudet?

Tapahtumat

- TE-toimiston asiantuntijat esittelevät TE-palveluita, mm. uudistuneen palkkatuen mahdollisuudet työnantajille. Uusi sähköinen järjestelmä helpottaa hakemista.Kuulet myös mikä on työkokeilu, ja miksi se on yritykselle kannattava tapa tutustua työntekijään. Milloin työhönvalmentajaa tarvitaan? - Kuulet siitä, miten työhönvalmentaja voi toimia työnantajan tukena rekrytoinnissa ja perehdytyksessä. Tilaisuudesta tarkemmin ja ilmoittautumisohjeet: Aamukahvitilaisuus_8_12_2016.pdf Yhteyshenkilö: Sari Pohjola, Vamlas, puhelin 044 3144019, sari.pohjola@vamlas.fi. Heli isomaki ksero 22 11 2011. Opintopolku : Ammatillinen erityisopetus. Erityistä tukea ammatilliseen perustutkintoon tai valmentavaan koulutukseen Voit saada erityisopetusta jos tarvitset oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea.

Opintopolku : Ammatillinen erityisopetus

Opiskelun tueksi saat henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Opiskelu tapahtuu omissa erityisopetusryhmissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, jotka antavat erityisopetuksena järjestettävää ammatillista peruskoulutusta. Hae koulutukseen kevään erityisopetuksen haussa. Opiskelu samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa Vaikka tarvitset opiskeluun erityistä tukea voit kuitenkin hakea ja opiskella samoissa opetusryhmissä muiden ammatilliseen perustutkintoon tähtäävien opiskelijoiden kanssa. Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus – VALMA Ammatilliseen perustutkintoon valmentavassa koulutuksessa voit saada myös erityistä tukea. Etusivu - AMKE. Ammatilliset erityisoppilaitokset. Ammattipolku.fi - Ammattipolku.fi. Ammatillinen erityisopetus. Ammatillisen erityisopetuksen määräykset uudistuivat 1.8.2015 (L 630/1998, A 811/1998).

Ammatillinen erityisopetus

Lainsäädännön mukaan erityisopetus on opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Ammatillinen erityisopetus ja erityinen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa koulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Ammatillisessa erityisopetuksessa ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusta ja tutkintoja voidaan järjestää erityisopetuksena: Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu sekä yhdenvertaisuuden edistäminen oppilaitoksissa. Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu sekä yhdenvertaisuuden edistäminen oppilaitoksissa

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu tukee osaltaan opetuksen ja työyhteisön kehittämistä. Lisäksi jokaisella työnantajalla, jolla on vähintään 30 hengen työpaikka, tulee olla myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee kaikkia oppilaitoksia eli peruskouluja, lukiota, ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Myös yksityiset, koulutusta järjestävät tahot kuuluvat säännöksen piiriin.

Tasa-arvosuunnitelma on perusteltua laatia myös niille esiopetusryhmille, jotka eivät toimi kouluissa. Nämä sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadinnassa, päivittämisessä ja uusimisessa. Yhdenvertaisuuden edistäminen oppilaitoksissa. Verneri.net - Kehitysvamma-alan verkkopalvelu. Syömishäiriöliitto-SYLI ry. Suomen Reumaliitto ry. Sel. ry. Oppimistutkimuksen keskus. Suomi. Etusivu - Näkövammaisten liitto ry. Suomen Mielenterveysseura. Jokainen meistä on oikeutettu mielen hyvinvointiin. Lihastautiliitto - valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Etusivu – Suomen Kuurosokeat ry. Kuurojen Liitto. Kuuloliitto - keitä olemme? — Kuulonhuoltoliitto.fi.

KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Kehitysvammaliitto – Etusivu. Celia - Saavutettavasti kanssasi. Apua.info - Aihehaku. Aivoliitto. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. 173192 erityisopetuksen kasikirja. Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistus arviointi ja kuntoutus. 242250 Korkeamaki verkkov. Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet opas. Vitkuttelu ei ole ongelma vaan täysin looginen ilmiö - mutta näin selätät sen. Tuttu tilanne useimmille: määräaika lähestyy ja työhön olisi ryhdyttävä, mutta et kykene tarttumaan tehtävään vaikka kuinka yrität.

Vitkuttelu ei ole ongelma vaan täysin looginen ilmiö - mutta näin selätät sen

Sitä moittii ja syyllistää itseään. Yrittää pakottaa itsensä toimintaan, mutta ei vain pääse alkuun. Monet ovat kokeneet vitkuttelun tunteen – ainakin joskus. Tiukassa tilanteessa on inhimillistä tehdä jotain ihan muuta kuin mitä pitäisi, varsinkin jos tehtävä tai päätös on hankala tai pelottava. Tärkeiden töiden sijaan on helppo uppoutua rutiineihin. "Vitkuttelu on päivänpolttava aihe monille asiakkailleni. Kun ihminen huomaa, ettei hän pysty tarttumaan johonkin tehtävään, alkaa usein itsensä sättiminen: "Minussa on jotakin vikaa. Stressitaso nousee ja aivot menevät tukkoon. Jotenkin kuitenkin vain olisi päästävä töihin kiinni. Tulevaisuus pelottaa "Toisin kuin moni uskoo, vitkuttelu ei läheskään aina johdu henkilökohtaisesta kyvyttömyydestä, laiskuudesta, itsekurin puutteesta tai huonosta ajankäytön hallinnasta.

Syitä vitkutteluun.