background preloader

Laitiska

Facebook Twitter

Suomen Mielenterveysseura. 8 kirjaa, jotka kannattaa lukea jos on kiinnostunut ratkaisukeskeisestä ohjauksesta. NäytönPaikka - Oma elämä näkyväksi. Okm18.pdf. Rohkea Suomi avaa vaikeita aiheita tarinoiden ja pelien avulla. Animaatiofilmissä avataan yritysten merkitystä suomalaisten hyvinvoinnin luomisessa.

Rohkea Suomi avaa vaikeita aiheita tarinoiden ja pelien avulla

Vipua ja vetoa töihin! -hanke. Vipua ja vetoa töihin!

Vipua ja vetoa töihin! -hanke

-hanke kokosi yhteen korkeakoulutettujen ohjaukseen soveltuvia hyviä käytäntöjä, ohjausmenetelmiä ja -työkaluja, joita on tuotettu muissa hankkeissa ja ohjaustyössä. Työkaluja testattiin, arvioitiin ja levitettiin erilaisissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa, erityisesti Tulevaisuuden urapolut -valmennuksessa. Työkaluja voi käyttää ohjauksen tukena korkeakoulutetun oman osaamisen tunnistamisen, urasuunnittelun ja työnhakutaitojen kehittämisessä. Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari, Oulu, 27.–28.11.2013.

Tulevaisuus-paljon_mahdollista.pdf. Töissä.fi kertoo päätyykö korkeakoulusta kortistoon. Uusi töissä.fi-sivusto antaa tuleville ja nykyisille opiskelijoille tarkkaa tietoa siitä, millaisiin töihin eri tutkinnoilla on päädytty.

Töissä.fi kertoo päätyykö korkeakoulusta kortistoon

Humanisti ja valtiotieteilijä testasivat, onko ilmainen palvelu kehujen arvoinen. – Voi kun tämä olisi ollut olemassa ennen kuin hain opiskelemaan! Valitsin oman opiskelupaikkani puhtaasti mielikuvien pohjalta, ranskan kääntämistä kolmatta vuotta opiskeleva Reetta Lahtinen sanoo. Lahtiselle kävi kuitenkin hyvin, sillä opiskelupaikka on ollut mieleinen. Kollega.fi -verkkolehti työstä ja hyvinvoinnista. Suomalaisessa työkulttuurissa tunteet on totuttu kätkemään eikä innostusta ei ole tapana hehkuttaa.

Kollega.fi -verkkolehti työstä ja hyvinvoinnista

Innostuminen on kuitenkin voimakas myönteinen tunne, jonka kokeminen on hyvinvoinnillemme välttämätöntä. Innostuminen on ihmiselle luontaista. Jo pienet lapset innostuvat kaiken aikaa, mutta taito kitketään pikkuhiljaa lapsen tullessa kouluikään. Koulussa lasta aletaan muokata normien mukaiseksi ja innostusta pidetään lähinnä opetuksen häiritsemisenä. Hyvinvoiva_oppilaitos.pdf. Kivinen.pdf. Rym.fi tutkimustuloksia HY ja Aalto. Opiskelijat täynnä toivoa – neljä viidestä uskoo työllistyvänsä omalle alalleen - Opiskelu. Seppo Samuli / Lehtikuva Opiskelijat osallistuivat Helsingin yliopiston Kielikeskuksen tunnille lokakuussa 2013.

Opiskelijat täynnä toivoa – neljä viidestä uskoo työllistyvänsä omalle alalleen - Opiskelu

Neljä viidestä suomalaisesta korkeakouluopiskelijasta uskoo löytävänsä oman alan töitä kolmen vuoden sisällä valmistumisesta. Yli kaksi kolmesta uskoo tämän tapahtuvan jo vuoden sisällä siitä, kun paperit on saatu käteen. Tiedot selviävät tänään tiistaina julkaistusta opetusministeriön tutkimuksesta. Opiskelijatutkimus 2014:ään vastasi 3620 opiskelijan edustava otos Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Piia Kuosmanen ilahtuu opiskelijoiden myönteisyydestä, vaikkei se häntä suuresti yllätäkään. "Nuoreen ikään kuuluu tulevaisuudenusko. Kuosmasen mukaan luottamus tulevaan ei kuitenkaan enää merkitse ajatusta eläkevirasta. "Todennäköisesti edessä on aika monta työsuhdetta, freelancer-töitä, yrittämistä, projekteja. " Tuubitutkinto vai sydämen valinta? Neljä lääkettä keskeyttämistä vastaan. Datanomiksi opiskelevan Markus Avoniuksen, 18, vinkit opintojen keskeyttämistä vastaan ovat yksinkertaisia.

Neljä lääkettä keskeyttämistä vastaan

Espoon ammattiopisto Omniassa keskeyttämisiä vastaan kamppaillaan hyvällä menestyksellä, sanoo toista opiskeluvuottaan lopetteleva opiskelijahallituksen varapuheenjohtaja. "Ainoastaan yksi luokkakaveri on lopettanut, ja hänkin vain vuodeksi työkiireiden vuoksi. " 1. Työhaastattelun treenaaminen. Otavan Opiston monikulttuurisuuslinjan opiskelijat harjoittelivat työhaastattelua ja siihen valmistautumista todellista tilannetta simuloivan harjoituksen avulla.

Työhaastattelun treenaaminen

Ennen haastatteluun saapumista opiskelijat kirjoittivat työhakemuksen osana suomen kielen opintoja. Hakemuksen sai kirjoittaa itseä kiinnostavaan työpaikkaan ja haastattelu toteutettiin työhakemuksen pohjalta. Työhaastatteluun kutsuttiin kaikki paikalla olleet mk-linjan opiskelijat (yhteensä 16 opiskelijaa) yksi kerrallaan. Haastattelijoina toimi kolme Otavan Opiston opettajaa vuorotellen. Suomenkielinen vahvuusmittari tulossa käyttöön.

The Surefire First Step to Stop Procrastinating. LoloStock/Shutterstock Hey, you, there: Aren't you supposed to be dealing with that car-insurance problem, or unpacking from your last trip?

The Surefire First Step to Stop Procrastinating

I know there are dishes to do. So what in the name of all-holy productivity are you doing surfing the Internet? Mielenterveyden vahvistaminen. Opetushallitus - Verkkouutiset. Verkkouutinen 18.6.2014 Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet hyvän ohjauksen kriteerit perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten.

Opetushallitus - Verkkouutiset

Hyvän ohjauksen kriteerit on suositus, jota on tarkoitettu käytettäväksi osana paikallista tai koulutuksen järjestäjäkohtaista laatu- ja arviointijärjestelmää. Väestöliitto. Merkillinen muisti - miksi tietyt asiat painuvat mieleen? How 5 Post-It Notes Can Make You Happy, Confident and Successful. Masennus selitettynä neljässä minuutissa - Terveys - Nyt. Ajattele, jos voisit valita kännykästäsi, millä kulkupeleillä menet tänään töihin.

Masennus selitettynä neljässä minuutissa - Terveys - Nyt

Nappaisit raiteella lähijunaa odottaessasi tuoreen kahvin ja sämpylän viereisestä kioskista tarjouksella, joka kuuluu älypuhelimella tilaamaasi joukkoliikennepakettiin. Tai ehkä taittaisit koko matkan kimppakyydillä, jonka yksityinen palveluntarjoaja organisoisi puolestasi. Tunteet verkkotyöskentelyssä - miten niitä tulisi ilmaista ja tulkita? Tunteiden ilmaisu ja tulkinta muodostaa suuren osan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Uusi opas vastaa työelämäkysymyksiin 13 kielellä - Työterveyslaitos.

Miten haen töitä, mikä on työehtosopimus tai mitä tarkoittaa työterveyshuolto? Voiko esimies olla nainen? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Työterveyslaitoksen uusi opas Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajille . Opas on julkaistu 13 kielellä. Kerro työstäsi ja auta muita löytämään paikkansa » töissä.fi. Voiko työssä olla onnellinen, jos ympärillä työskentelee lannistavia hapannaamoja? - Työelämä. Jos esimies on pölvästi ja organisaatio tehoton, pystyykö yksittäinen työntekijä jotenkin innostamaan itseään? Brittiläisen onnellisuustutkijan Nic Marksin mielestä pystyy. Vaikka ison organisaation ylin johto ei olisikaan innostunut, organisaation yksiköt tai tiimit voivat kehittää toimintaansa entistä innostavammaksi.

"Mahdottomassakin tilanteessa pitää itse ottaa vastuuta onnellisuudestaan. Aina voi tehdä jotakin", Marks vakuuttaa. Fakta. Nyt selvisi, miksi uteliaisuus parantaa oppimistuloksia - Uutiset - Tiede. TAT Kun koulu loppuu 2014 by T-Media Oy. Lukihäiriö vai lukivaikeus? Suurin osa Afrikan kielistä on samanlaisia kuin suomi sikäli, että jokaista äännettä kohti on oma kirjaimensa ja jokaisella kirjaimella on oma äänteensä. Tämän vuoksi näitä kieliä on helpompi oppia puhumaan ja lukemaan kuin monia eurooppalaisia kieliä. Suunta - Pelastakaa Lapset ry. Oletko 15-25-vuotias? Haluatko harjoitteluun, oppisopimustyöpaikkaan, työpajaan, ammattikouluun, lukioon, amk:hon vai yliopistoon? Rekrytointitutkimus 2014: Miten työpaikkoja haetaan tulevaisuudessa? - Duunitori: Työelämä. Sovelluksia opiskelijalle - 8 tapaa opintojen tehostamiseen. Suomalaistenkin koulujen digitaalisuus kasvaa koko ajan, vaikka emme edelläkävijä tekniikassa olekaan.

Näyttäisitkö kyyneleesi, jos et enää pelkäisi? - Lujasti lempeä - Lujasti lempeä.