background preloader

IKT

Facebook Twitter

Oscar Semb – Det nya uppdraget tar vi oss an tillsammans, del 1 – #lärandenätverk. Från strategi till verksamhetsförändring Vi är mitt inne i en intressant period vad gäller digitaliseringen av skolan.

Oscar Semb – Det nya uppdraget tar vi oss an tillsammans, del 1 – #lärandenätverk

De länge efterlängtade nationella IT-strategierna som Skolverket, på uppdrag av Regeringen, föreslagit för en tid sen börjar nu övergå till konkreta regeringsbeslut. Sannolikt följer fler beslut och förslag ovanpå det redan beslutade. Inom Skolverket, remissinstanser och Utbildningsdepartement har man verkligen kavlat upp ärmarna och nu är det även vår tur ute i skolverksamheten att börja fundera på hur vi implementerar det här på ett klokt sätt. I min roll har jag under de senaste veckorna varit runt och informerat, samtalat och workshop:at på temat stärkt digital kompetens i våra läroplaner.

Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering, 6 april i Göteborg Så vad är det då egentligen som är beslutat? Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan historiamatematiknaturkunskapreligionskunskapsamhällskunskapsvenskasvenska som andraspråk Läs mer på Skolverkets hemsida. Kreativ design för lärande tar eleverna in i framtiden – Förstelärarbloggen. Börja i din pedagogiska idé och tänk hur den kan optimeras och växa med hjälp av det digitala.

Kreativ design för lärande tar eleverna in i framtiden – Förstelärarbloggen

Digitaliseringen får effekt när den kopplas samman med det vi gemensamt vill uppnå; tillgängliga lärmiljöer för alla elever så att de kan nå sin fulla potential. I går deltog jag i en inspirerande workshop på Internetstiftelsen i Stockholm tillsammans med engagerade lärare från olika skolor i Sverige. Vårt uppdrag är att påverka digitaliseringen i svensk skola. Eftersom några av oss inte kom hem (på grund av attacken) fortsatte samtalen om digitaliseringen i skolan flera timmar därefter. Jag känner mig berikad med intressanta aspekter som kan få betydelse för digitaliseringsarbetet framöver. Skolkulturen är viktig. Nu kommer Programmeringen! Nu kommer så programmeringen in i skolan.

Nu kommer Programmeringen!

Inte så där lite försiktigt som vi nog var många som trott utan med buller och bång vad det verkar. In i både matematiken och i olika andra sammanhang. Ett nytt ämne på gymnasiet, kallat tillämpad programmering, med mera. Jag är överraskad över emfasen som genomförandet verkar få. Skolans nya uppdrag är större än programmering på schemat. rIKTigt vIKTigt. 25 häftiga appar för lärare rekommenderade av lärare : SVERD – Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning. Vilka är de bästa apparna för lärare att använda i kurserna ?

25 häftiga appar för lärare rekommenderade av lärare : SVERD – Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning

Gruppen TED-Ed Innovativa pedagoger och gruppen TED-Ed gemenskap har valt ut ett tjugofemtal olika appar som rekommenderas för lärare, av lärare. Publicerings appar. Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare.

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb

Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Framförallt gillar jag de tillägg som finns och som underlättar mitt arbete. Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Ur Lgr11, Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, sid 9 ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 18 must-try apps for the new academic year. – #EdTech4Beginners. I am currently on the last day of my summer holiday and have started thinking about new technology I can use in the upcoming year. I have found 18 apps / websites that I am definitely going to try. 1) Evernote.

I am looking forward to exploring this free app / website in lessons. Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F. Google CS First. Anybody can learn. Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. I september förra året konstaterade OECD i rapporten Students, Computers and Learning att det är långt ifrån självklart att en större tillgång till datorer och en ökad användning av it och digitala medier i undervisningen verkligen förbättrar elevernas kunskaper och förmågor.

Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen

Det räcker inte att ge tillgång till tekniken, utan det krävs att beslutsfattarna tar fram hållbara strategier som hjälper lärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Dessutom är det nödvändigt att förändringsarbetet är förankrat i resten av samhället och att det finns en allmän förståelse för varför skolan behöver digitaliseras. Annars kommer det inte att ske någon genomgripande förändring, konstaterade man. Det behövs visioner, kunskaper och hårt arbete för att digitaliseringen av skolans undervisning ska bli framgångsrik och värdefull för samhället. It är, i likhet med all annan teknik, inte något värdeneutralt område.

Vad behöver göras för att skolans digitalisering verkligen ska leda till förändring. Malins sammanfattning av Skolverkets förslag till nationell IT-strategi. It-användning och it-kompetens i skolan. Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen.

It-användning och it-kompetens i skolan

Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Simple free learning tools for students and teachers. Programmering i grundskolan. Kurskategorier. 50 Things You Can Do With Google Classroom. Planboard - Online Lesson Planner. Kom igång med programmering – Kodboken.

Sök bättre med 9 dolda Google-trick. Google är bra på att hitta på nätet och används av 90 procent av de svenskar som använder sökmotorer.

Sök bättre med 9 dolda Google-trick

Men ibland brister det och förslagen blir inte alls vad du tänkt dig. Här är nio tips som tar dig närmare den perfekta sökningen. 1. Exakt fras Det enklaste och mest effektiva sättet att söka efter något specifikt är att använda citattecken omkring en fras eller namn. 2. Om exakt fras inte ger dig vad du hoppades kan du exkludera vissa ord genom att använda minus-tecken. 3. Mod och djävlar anamma – ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 5)

Vinster med IT och digitala verktyg för elever, pedagoger och föräldrar. Barn och ungdomar i Sverige nyttjar digitala medier på internet i allt större utsträckning och alltmer frekvent. Tillgången till internet har som bekant blivit mobil och sitter inte längre fast i en burk på ett skrivbord. Rapporter visar att användningen i de yngre åldrarna ökar, den genomsnittliga internetdebuten sker idag vid tre års ålder. Hem - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement. IKT i skolan. Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. – Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med.

Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket. Hög it-användning i skolan och låga PISA-resultat Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är som störst och användningen för skolarbete har ökat sedan 2009. I genomsnitt är svenska elever online 39 minuter per dag på skoltid, vilket är över OECD-genomsnittet på 25 minuter. Bland svenska elever är 18 procent mellan en och fyra timmar på internet per dag och sex procent är minst fyra timmar på internet per dag. Fördelar med Office 365 – avsnitt 10. Under läsåret 2015-2016 kommer Karlstads kommun att rulla ut Office 365 i etapper. Vad innebär Office 365? Så fördjupar du elevernas kunskaper med IT. Photos For Class - The quick and safe way to find and cite images for class!

Facebookgrupper. Digitala verktyg 1 // Vem kontrollerar lärande? - Kvartssamtal.se. Lilla kommissionens sista möte. Educational Technology and Mobile Learning: 21st Century Teens Vs 20th Century Teens.

0365

Om att undervisa för framtiden - digital metodik och dess möjligheter. IT och digital pedagogik i skolan: Bortom en dator per elev. Länkarna från min föreläsning. Hej Hoppas ni fick med er något ni kan använda i er undervisning från min föreläsning. Tipset är att börja med att skapa ett konto på Pearltree.com sedan kan ni samla de länkar som passar just er!

Här nedan kommer de länkar som jag hänvisar till: (uppblandat med lite tysklärarhumor!) IKTeket. Omvärldsbloggen. En till en i klassrummet. Martin Tallvid. En till En. Martin Tallvid. Tülays IKT-sida: Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra. Kilskrift.

Program

Mitt Flippade Klassrum. IT i skolan - Förstasidan. SaraBruun.