background preloader

Kurre

Facebook Twitter

Wix.com Omdet varkriginorden created by marleneastrom based on reg-top-menu-3. Mitt språkutvecklande klassrum, Workshop, Nässjö Malinsklipp Boksamtal. Bokuppdrag. SV1 Planering HT13-VT14 S1b - Google Docs. Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser.

Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl

Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. AMERIKABREVEN som utgångspunkt SVERIGEBREVEN för vidgat resonemang vad handlar de om? Uppgift 2 – litteraturhistoria. Vi ska nu påbörja arbetet med litteraturhistoria, där din uppgift är att dels läsa en klassiker, dvs ett verk ur litteraturhistorien och dels att sätta dig in i den tid som din klassiker är publicerad i, dvs vad kännetecknar den epoken och på vilket sätt passar din valda bok in epoken.

Uppgift 2 – litteraturhistoria

Till stora delar följs vi åt i Svenska 1 och 2. Men, med ett tillägg och fördjupning i uppgiften för dig som läser Svenska 2. Se mer om uppgiften här nedan. Som en introduktion till ämnet vill jag att du tittar på: En bok, en författare – Hej Litteraturen. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. SV3 Presentationstekniska hjälpmedel - Google Slides. Vilse - skriva berättelse i sex delar.

Dystopisk mininovell – en lektionsidé. Mina åttor har precis läst ut Fahrenheit 451.

Dystopisk mininovell – en lektionsidé

Vi har diskuterat både text och innehåll ingående med många intressanta infallsvinklar. Dystopin är en genré som många känner väl till tack vare moderna succéer som Hungergames och Divergent. Nu är det hög tid för 8A att skapa egna dystopier. Några enkla tips innan eleverna sätter igång: Handlingen ska utspela sig under kort tidFå karaktärerSlutet ska ”ringa efter” novellens slutLägg mycket tid på rubriken (skriv den sist) Ramen är given och en enkel bild (gjord i Canva) får fungera som inspiration.

De kommer tillbaka igen, för tredje gången den här månaden.

Lärarbloggar

En man som heter Ove. Noveller. Stödmallar olika genrer. Källhänvisning och referat. Träning. Stjärnlösa nätter. Dags för instruerande text. Dags för oss i årskurs 4 att arbeta med instruerande text.

Dags för instruerande text

Vi använder oss självklart av Cirkelmodellen och vi kommer arbeta med texttypen i svenska och NO under några veckor. Vi börjar med att samtala i grupp och helklass kring följande frågor: Vad är en instruktion? Varför skriver vi instruktioner? Till vem skriver vi instruktioner? Efter det tittar vi tillsammans på texttypens struktur – hur är en instruktion uppbyggd? Språkligt är det nu ett guldläge att gå igenom imperativ med eleverna. Vi kommer skriva gemensam text i klassen och sedan skriver eleverna en egen instruktion. Feedback och feedforward får eleverna denna gång genom respons, two stars and a wish, av de elever som testat att följa instruktionen.

Vi täcker in bla följande centralt innehåll i svenska åk 4-6 med arbetet: *Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. En annan viktig aspekt är att det blir ett tydligt samband i skolarbetet. Ingers klassrum: fackuppsats.

Svenska 3-bloggar

Mera sport i undervisningen. Argumenterande texttyp. Litteraturhistoria. SVA. Läsning, litteratur. Utredande text. Muntligt. Källkritik. Språkhistoria/språkmakt. Grammatik. SFI. Lässtrategier. Referatteknik. Språksociologi. Skrivprojekt som engagerar. Svenskläraren Malin Larsson har skapat ett projekt med sina nior där de fått skriva noveller med inspiration från Jonas Hassen Khemiris "Jag ringer mina bröder".

Skrivprojekt som engagerar

Genom KUL1415 har de fått sina texter tryckta och bjudits in till ett samtal med författaren själv. - Vilka genier ni är. Jag har läst er novellsamling "9E ringer till Stockholm och säger…" och jag blev så glad. Jag tror inte ni fattar hur bra ni skriver. För mig innehåller bra texter mycket energi och det gör verkligen era, säger Jonas Hassen Khemiri till niondeklassen från Alviksskolan. Texterna som skrivits inom ramen för KUL1415s projekt Mitt Stockholm varvar negativa känslor till huvudstaden med positiva och innehåller en del samhällskritik. Att våga skriva ohämmat - Jag skriver ju mycket om rasism och fördomar och om svensk identitet. Eftersom flera av elevernas frågor handlar om skrivande på olika sätt så blir det också mycket fokus på det.

Vännen skrivångesten Samtalet kommer in på själva skrivprocessen. Cirkeln slöts. 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav.