background preloader

Metoder

Facebook Twitter

Critical thinking skills. The Learning Pit with James Nottingham. Search. How to Learn English: 15 Steps. Steps Part 1 Improving Your Spoken English <img alt="Image titled Learn English Step 07" src=" width="728" height="546" class="whcdn" onload="WH.performance.clearMarks('image1_rendered'); WH.performance.mark('image1_rendered');">1Speak a little English every day.

How to Learn English: 15 Steps

The absolute best way to learn any new language is just to speak it. It doesn't matter if you only know five English words or if you're practically fluent -- speaking English with another person is the fastest, most effective method of improving. Strategier för språkproduktion. Strategier för språkförståelse. Classkick - learn together. Arbetsscheman. Pirayan - att inleda och avsluta!

Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker. Ett typsnitt som sätter läsbarhet före estetik var målet när Christian Boer formgav Dyslexie.

Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker

Med olika långa staplar och kursiva drag är typsnittet lättare att läsa för dyslektiker. Den nederländske formgivaren Christian Boer har själv dyslexi. Ofta upplever han att bokstäverna ställer sig upp och ner eller vänder sig åt fel håll när han läser. English with England - ett språkutvecklingsprojekt med IKT som verktyg. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska.

Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Olles skollänkar. #frågebatteriet. #frågebatteriet hänger runt min hals.

#frågebatteriet

Frågebatteriet följer mig hela dagarna för att jag ska vara medveten om hur jag ställer frågor. Till eleverna. Till kollegor. Till mig själv. Jenny på Wendes: Mallar och instruktioner. Seven Things I Learned in Seven Years. This EFL lesson is designed around a short film by Maria Popova and her reflections on what she has learned since she set up her wonderful website Brain Pickings titled Seven Things I Have Learned in Seven Years of Reading, Writing and Living.

Seven Things I Learned in Seven Years

Students speculate on a photo, read a short article, watch a short film, talk about the points made in the film, and read the transcript of the film. Language level: Intermediate (B1) – Upper Intermediate (B2) En lektion om konsten att bygga en historia. Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning.

Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden.

Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning

Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik. Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier? Strategier%20i%20engelska%20och%20moderna%20spr%C3%A5k.pdf. Klassrumsstrategier. Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg.

Klassrumsstrategier

Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek. Att äga förmågor. I fredags hade jag en av mina bästa lektioner någonsin.

Att äga förmågor

Ni vet en sån där lektion när allt flyter. När allt man har tänkt ut går precis som man vill. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Stödstrukturer on Pinterest. 53 Ways to Check for Understanding. Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination. Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i alla ämnen.

Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen?

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i alla ämnen

Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken. Cirkelmodellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att få en struktur och trygghet i sitt skrivande.