background preloader

Kristinalundin

Facebook Twitter

Birgittaleden

Slöjd Håller - Av Sveriges hemslöjdskonsulenter, arbetsgruppen för hållbar utveckling i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor. Science notebook. Marie Curie's century-old radioactive notebook still requires lead box. Peek Inside Thomas Edison's Creative Journals (NEW BOOK) The following is an excerpt from "Edison and the Rise of Innovation" [Sterling Signature, $29.95], a chronicling of Edison's inventions, drawings, and contributions to modern society.

Peek Inside Thomas Edison's Creative Journals (NEW BOOK)

The inventor of the lightbulb was a passionate journal-keeper, and his sketches provide insight into his creative process. As a measure of how Thomas Edison changed the world, consider this: When he was born in 1847, there were no industrial research laboratories, no phonographs, no motion picture cameras, and no electric power systems, let alone practical electric lights. Digitised Manuscripts. Leonardo da Vinci's notebooks are beautiful works of art in themselves. 8 Tips and Tricks to Redesign Your Classroom.

Untitled. Twelve rules for arranging your classroom. I was fortunate enough to have my own classroom during my first year of teaching.

Twelve rules for arranging your classroom

My school building was too small to provide every faculty member that luxury. Some colleagues taught in a different room every period, using carts to transport their materials. Innovation Design In Education - ASIDE: Classroom Design - Feng Shui For Learning. In the past few years, we've been paying closer attention to our classrooms. We've been making time to rearrange our students' desks based on each day's goals. Some experiments have been more successful than others, but we've found that the class arrangement undoubtedly aids learning. Room layout ideally should be an extension of the learning. Adaptable designs allow for differentiation. Bell Ringer Exercises. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S.

Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. Matsmältningsorganen. Tunntarmen är upp till fem meter lång När maginnehållet lämnar magsäcken och når tunntarmen fortsätter nedbrytningen av maten.

Matsmältningsorganen

I den övre delen av tunntarmen, som kallas tolvfingertarmen, tillsätts ytterligare ämnen från levern, gallblåsan och bukspottkörteln. Syftet med denna sida är att inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för undervisningen.

Du hittar några av exemplen på denna sida och många fler i min bok Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse. Ett sätt att ta reda på om man har grundat ett klimat och en kultur som bygger på formativ bedömning är att titta på Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett hållbart arbete med formativ bedömning som grund för undervisning och lärande. Tillsammans utgör nyckelstrategierna en bas för ledarskap i klassrummet som kännetecknas av tydlighet, intresse för eleverna, undersökande arbetssätt, nyfikenhet, inkludering. De fem strategierna är: 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education.

How to Teach High School Science: Teaching for Understanding. Teaching for Understanding Judy Jones I remember when I first started teaching that I felt successful if I could just have a decent lesson each day, manage student behavior(!)

How to Teach High School Science: Teaching for Understanding

And keep up with all the paperwork! But as the years progressed I found that my focus changed. Lesson: evolution mini-lesson: Classification Intro. (loosely adapted from the NABT session): 1.

Lesson: evolution mini-lesson: Classification Intro

Ask students, working in teams of 3-5, to classify furniture (group different knds of furniture into categories). 2. Plickers - Clickers, Simplified. Språkutvecklande övningar med Kahoot! Med anledning av mitt förra inlägg där vi använde oss av Kahoot i elevernas språkutveckling har jag fått frågor om hur man kan använda Kahoot, om det behövs inloggning för eleverna mm.

Språkutvecklande övningar med Kahoot!

Därav skriver jag det här inlägget som enbart handlar om Kahoot och hur man kan använda sig av det i sin undervisning. Precis som alla andra verktyg tycker jag personligen inte att användandet av verktyget ska vara ett självändamål utan Kahoot bör ses som en resurs i lärandet som pågår. Använd Kahoot i det arbetsområde ni jobbar med! Hoppas det här inlägget ger svar på de frågor som uppstod i och med mitt förra inlägg! Länk till förra inlägg: Kahoot är en webbresurs där du skapar ett konto (gratis) för att sedan skapa interaktiva frågesporter så kallade Quiz. Game-based blended learning & classroom response system. MindNode. AnswerGarden - Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience.