background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Hur man kokar ihop en saga. Vi som skriver. ”Jag leker…” – muntlig och skriftlig undervisning. Här ska jag beskriva hur jag och 1:orna arbetade med ordet ”leker” under två lektioner.

”Jag leker…” – muntlig och skriftlig undervisning

Första lektionen lekte vi med ordet muntligt. Dikter. Skriv till bilder. Storybird - Artful Storytelling. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg.

Skrivesenteret. Kamratrespons och faktainsamling om koalan! Kamratrespons på djurbild Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2.

Kamratrespons och faktainsamling om koalan!

Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Den vandringen glömmer jag aldrig – narrativ text i åk 3. Nu går jag tillbaka till en text som vi skrev i min trea för ett år sedan.

Den vandringen glömmer jag aldrig – narrativ text i åk 3

Vi hade arbetat oss igenom flera cykler för undervisning och lärande i den narrativa genren innan den här. Den pedagogiska planeringen som vi hade till grund för arbetet var den här Pedagogisk planering för narrativ text åk 3. Jag kommer nu att berätta hur vi arbetade med texten utifrån cykeln om undervisning och lärande. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf.

Kamratbedömning text. Supporting English Language Learners (Tools, Strategies and Resources) This site is intended for use by teachers, administrators and consultants working with English language learners.

Supporting English Language Learners (Tools, Strategies and Resources)

This site allows users to: Search the Alberta K-12 ESL Proficiency Benchmarks. Access the I Can Statements for English Language Learners. Access student writing samples with benchmark analysis. View videos of students engaging in content learning with teacher commentary on proficiency levels and benchmark analysis. Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland. Det finns några länder som jag brukar snegla lite extra på när det gäller skolfrågor, ett av länderna är Nya Zeeland eftersom de har kommit ganska långt när det gäller att se till att eleverna utvecklar språk och kunskaper parallellt i skolan.

Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland

Nya Zeeland har, precis som vi i Sverige, ganska många flerspråkiga elever och de brottas med samma problem som vi, nämligen svårigheten att eleverna ska tillägna sig ett såpass bra skolspråk att de klarar av kunskapsinhämtandet på sitt andra- (eller tredje-) språk. Litteracitet Det finns en nyzeeländsk sida, Literacy online, som jag brukar återvända till, för att inspireras och för att hålla koll på vad som händer. Deras underrubrik är ”Every child literate – a shared responsability” och det säger en hel del om vad det handlar om. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna.

I mitt klassrum: Berättarfamiljen, klassens utflykt. Läs- och skrivundervisning. 3D-bok. Kid in Story Book Maker för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö.

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan

Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Sagoprojekt. Höstterminen 2011 läste jag svenska på lärarlyftet i Borås.

Sagoprojekt

Denna kurs var mycket inriktad på läsförståelse och skrivprocessen. Lgr 11 var ny och det som vi jobbade mycket med när det gäller skrivandet var genrepedagogiken. Jag gjorde då ett arbete runt sagor med min klass. Detta var innan vi hade iPads och endast tillgång till några datorer. Vi började med att läsa olika sagor högt i klasserna för att eleverna ska få veta hur en saga kan vara uppbyggd och för att ge dem en förförståelse. Efter detta så delades klassen in i fem grupper.

Ett foto- flera berättelser. - Ja, vem är det här barnet?

Ett foto- flera berättelser

Jag visar bilden, fotografiet på ett barn som gråter. Fotografiet som jag har hittat på clipart och skrivit ut. Nu sitter fotografiet uppe på tavlan i klassrummet. På den här lektionen består gruppen av tio elever inskrivna från skolår 1-4 som har varit i Sverige från tre månader till ett år, de flesta utan skolbakgrund.

Eleverna tittar nyfiket, de samtalar med varandra.