Rijkscomputers zonder Windows - Nederland - nrc.next
Ministerie van Financiën - GOUD kan door Ministerie van Financiën - GOUD kan door Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Financiën ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, maakt regels voor een stabiel financieel stelsel en ziet toe op de kwaliteit van financiële instellingen. Daarnaast werkt Financiën aan rechtvaardige en solide belastingwetgeving.
digitaal bestuur: Aanbesteding desktop: GOUD ondanks diskwalific
digitaal bestuur: Rijks-IT: bad practice
Open source 'geschikt' voor overheidsgebruik Nieuws - Centrale overheden kunnen overstappen op open-sourcesoftware en geld besparen. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van Bart IT bij het Octrooicentrum Nederland. Als het Octrooicentrum Nederland het wil, kan het migreren naar een open-sourceomgeving zonder functionaliteit te verliezen. Dat stellen consultants van Bart IT in een onderzoek (alléén PDF). Open source 'geschikt' voor overheidsgebruik