background preloader

Motievendrik

Facebook Twitter

Rijkscomputers zonder Windows - Nederland - nrc.next. Al lezend dringt het beeld van het prikbord van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh zich op.

Rijkscomputers zonder Windows - Nederland - nrc.next

Notitiebriefjes met steekwoorden - CIA, al-Nusra, sarin. Foto's van Obama, Erdogan en Assad. Daartussen dikke pijlen. Zijn conclusie: niet Assad, maar Erdogan zit achter de gifgasaanval in Syrië van 21 augustus.› Ministerie van Financiën - GOUD kan door. Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland.

Ministerie van Financiën - GOUD kan door

Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop.

Open source 'geschikt' voor overheidsgebruik. Nieuws - Centrale overheden kunnen overstappen op open-sourcesoftware en geld besparen.

Open source 'geschikt' voor overheidsgebruik

Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van Bart IT bij het Octrooicentrum Nederland. Als het Octrooicentrum Nederland het wil, kan het migreren naar een open-sourceomgeving zonder functionaliteit te verliezen. Dat stellen consultants van Bart IT in een onderzoek (alléén PDF).