Gemeenten

Facebook Twitter

Nederlandse gemeenten laten kansen schieten bij verduurzaming vastgoed. 85 procent van de grootste gemeenten van Nederland doet iets aan de verduurzaming van vastgoed voor 2020.

Nederlandse gemeenten laten kansen schieten bij verduurzaming vastgoed

Adviesbureau Deloitte stelt dat zij toch behoorlijk wat kansen laten liggen. Deloitte onderzocht 20 van Nederlands topgemeenten. Energiebesparing Hun duurzaamheidsbeleid op het gebied van vastgoed richt zich voornamelijk op energiebesparing en de vermindering van de CO2-uitstoot. Van de gemeenten denkt ongeveer 70 procent de CO2-uitstoot in 2020 terug te dringen met 30 procent, echter Deloitte constateert een verschuiving in het duurzaamheidsbeleid. Bredase energiecoöperatie verkoopt obligaties in windpark. AMSTERDAM – De Bredase Energie Coöperatie (BRES) gaat obligaties verkopen van 3 windturbine dat wordt gebouwd bij bedrijventerrein Hazeldonk.

Bredase energiecoöperatie verkoopt obligaties in windpark

C: Patrick Finnegan Het windpark wordt gerealiseerd door Dunoair en Greentrust uit Oosterbeek. Deze week werd een overeenkomst gesloten over de bouw van de windmolens. Rotterdam houdt problemen met grondexploitaties. Verliezen als inkomsten geboektVerder loopt de gemeente het risico onvoldoende geld opzij te hebben gezet om toekomstige financiële tegenvallers in de grondexploitaties op te kunnen vangen.

Rotterdam houdt problemen met grondexploitaties

Dat blijkt uit het rapport 'Grond voor exploitatie. Onderzoek naar grondexploitatie in tijden van crisis.' van de Rekenkamer Rotterdam dat vrijdag aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De rekenkamer constateert dat zowel college als raad niet de noodzakelijke informatie krijgen om tot afgewogen besluiten over gemeentelijke grondexploitaties te komen. Misleiding in een witte doktersjas. De Amerikaanse denktank Heartland Institute, recent volop in het nieuws in verband met zijn klimaatscepsis-strategie, strooit net zo gemakkelijk desinformatie rond over het klimaat als over roken en gezondheid, of de invloed van DDT op de vogelstand.

Misleiding in een witte doktersjas

Het instituut vervormt de wetenschap probleemloos als dat ideologie of belangen dient. De Amerikaanse visarend, symbool van de VS; volgens de directeur wetenschap van het Heartland Institute zou er geen enkel bewijs zijn dat DDT de visarend schaadde. De wetenschap beweert anders. Financiering en werkwijze van een van de meest opmerkelijke Amerikaanse denktanks, het Heartland Institute, zijn recent in de belangstelling komen te staan door openbaarmaking van een aantal – overigens wederrechtelijk verkregen – interne documenten.

Duurzaamste Gemeente Prijs 2011. Home.

Ambtenaar

Wob.