background preloader

Gemeenten

Facebook Twitter

Nederlandse gemeenten laten kansen schieten bij verduurzaming vastgoed. 85 procent van de grootste gemeenten van Nederland doet iets aan de verduurzaming van vastgoed voor 2020.

Nederlandse gemeenten laten kansen schieten bij verduurzaming vastgoed

Adviesbureau Deloitte stelt dat zij toch behoorlijk wat kansen laten liggen. Deloitte onderzocht 20 van Nederlands topgemeenten. Energiebesparing Hun duurzaamheidsbeleid op het gebied van vastgoed richt zich voornamelijk op energiebesparing en de vermindering van de CO2-uitstoot. Van de gemeenten denkt ongeveer 70 procent de CO2-uitstoot in 2020 terug te dringen met 30 procent, echter Deloitte constateert een verschuiving in het duurzaamheidsbeleid. De gemeenten geven kostenbesparing prioriteit boven de invloed op het milieu. Volgens Deloitte wordt bij het verduurzamen van bestaand vastgoed vaak alleen gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen en wat losse maatregelen, maar bij bestaand vastgoed valt veel meer te besparen wanneer er integraal wordt verduurzaamd. Bredase energiecoöperatie verkoopt obligaties in windpark.

AMSTERDAM – De Bredase Energie Coöperatie (BRES) gaat obligaties verkopen van 3 windturbine dat wordt gebouwd bij bedrijventerrein Hazeldonk.

Bredase energiecoöperatie verkoopt obligaties in windpark

C: Patrick Finnegan Het windpark wordt gerealiseerd door Dunoair en Greentrust uit Oosterbeek. Deze week werd een overeenkomst gesloten over de bouw van de windmolens. De Gemeente Breda heeft zelf alle voorbereidingen getroffen die nodig zijn om het windpark te kunnen realiseren. Naast bezit van de grond heeft de gemeente een omgevingsvergunning en subsidie gekregen Hiermee is de gemeente naar eigen zeggen de eerste waarbij een ‘totaalpakket’ owrdt aangeboden waar bedrijven zich op konden inschrijven.

“Het is ons gelukt om een goede partij te vinden die de windturbines op Hazeldonk gaat realiseren”, aldus wethouder Selçuk Akinci. “De opgewekte stroom wordt verkocht aan Hezelaer, een energieleverancier uit Breda. Tags: Breda, Obligaties Categorie: Windenergie. Rotterdam houdt problemen met grondexploitaties. Verliezen als inkomsten geboektVerder loopt de gemeente het risico onvoldoende geld opzij te hebben gezet om toekomstige financiële tegenvallers in de grondexploitaties op te kunnen vangen.

Rotterdam houdt problemen met grondexploitaties

Dat blijkt uit het rapport 'Grond voor exploitatie. Onderzoek naar grondexploitatie in tijden van crisis.' van de Rekenkamer Rotterdam dat vrijdag aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De rekenkamer constateert dat zowel college als raad niet de noodzakelijke informatie krijgen om tot afgewogen besluiten over gemeentelijke grondexploitaties te komen. Problematisch is dat het beeld van de financiële stand van zaken in de grondexploitaties wordt vertroebeld doordat in het verleden genomen verliezen als inkomsten in de grondexploitaties zijn geboekt. Resultaat lijkt rooskleuriger dan het in werkelijkheid isDe gemeente Rotterdam dekte geraamde verliezen namelijk af met verliesnemingen die in de grondexploitatie als “resultaat” werden geboekt. Uitgaven overstijgen inkomsten Aanbevelingen voor verbetering. Misleiding in een witte doktersjas. De Amerikaanse denktank Heartland Institute, recent volop in het nieuws in verband met zijn klimaatscepsis-strategie, strooit net zo gemakkelijk desinformatie rond over het klimaat als over roken en gezondheid, of de invloed van DDT op de vogelstand.

Misleiding in een witte doktersjas

Het instituut vervormt de wetenschap probleemloos als dat ideologie of belangen dient. De Amerikaanse visarend, symbool van de VS; volgens de directeur wetenschap van het Heartland Institute zou er geen enkel bewijs zijn dat DDT de visarend schaadde. De wetenschap beweert anders. Financiering en werkwijze van een van de meest opmerkelijke Amerikaanse denktanks, het Heartland Institute, zijn recent in de belangstelling komen te staan door openbaarmaking van een aantal – overigens wederrechtelijk verkregen – interne documenten.

De authenticiteit van een van die die documenten, het 2012 Climate Strategy Memo wordt nu door het Heartland Institute betwist. DDT en de zeearend Dat wekte mijn belangstelling. Zou dat nou allemaal niet waar zijn? Duurzaamste Gemeente Prijs 2011. Home.

Ambtenaar

Wob.