background preloader

QR

Facebook Twitter

QR Code Treasure Hunt Generator from classtools.net. My BIG List of iPad Coding Apps for Kids! December 9-15, 2013 is Computer Science Education Week, and this year their big push is to get coding incorporated into school curriculums everywhere. There are lots of reasons why kids should be coding, but none more than the fact that there are more resources than ever to help students and teachers get started, regardless of their previous experiences with computer programming. So, in honor of the #HourOfCode project, here is my BIG list of iPad coding apps for kids. There is something here for students of all ages. Bee-Bot (Free) - The new Bee-Bot App from TTS Group has been developed based on our well-loved, award-winning Bee-Bot floor robot. The app makes use of Bee-Bot’s keypad functionality and enables children to improve their skills in directional language and programming through sequences of forwards, backwards, left and right 90 degree turns.

Bee-Bot Pyramid ($0.99) - A fun educational Numeracy game which encourages directional language, sequencing and problem solving. Fyra förskollärare: Så jobbar vi med QR-koder. Johanna Ljungberg, förskolan Fyrtornet, Västerås Hur använder ni QR-koder på din förskola? Barngruppen, 4-5 åringar, jobbar just nu med mönster och då såg jag det som ett ypperligt tillfälle att få in QR-koder, eftersom det är ett slags mönster. Att arbeta med dessa koder har varit väldigt spännande, både för barnen och mig själv. Vad gömmer sig bakom denna kod?

Att få vara en medupptäckare med barnen är alltid lika roligt. Barnen hittar koder överallt och har haft med sig koder hemifrån. Föräldrarna har även hjälpt barnen att skicka koder till förskolan med e-post. På avdelningen med barn 1-3 år har de använt QR-koder i den individuella dokumentationen i deras spökprojekt. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.” Vad tillför QR-koder till verksamheten? Delaktigheten, från både barn och föräldrar. Att jobba med QR-koder är också ett sätt att väcka barnens nyfikenhet, för man vet aldrig vad som finns ”bakom” koden. Skapa QR-kod enkelt här! | SkapaQRkod.se.