background preloader

Att se, hitta tillbaka till

Facebook Twitter

Digitalt glas — Topright Nordic. Våra lösningar med digitalt glas gör butiksfönster, mässmontrar och kontorsmiljöer till levande budskapsytor.

Digitalt glas — Topright Nordic

Även befintliga glasväggar i konferensrum kan bli interaktiva paneler. Vanliga glasfönster förvandlas till interaktiva ytor och skyltfönster med bakgrundsprojicering skapar levande exponeringsytor under dygnets alla timmar. Användning Exponering av budskap på skyltfönster, butiksytor, museer, event mmTeknologi LCD-film som monteras på befintligt glas eller komplett glaskassett och projicering med projektorerEgenskaper LCD-film med dubbla lager kristaller skapar både insynsskydd, UV-skydd. Låg strömförbrukning och driftsäker.Exempel Big Travel – butiksfönster blir upplevelsefönster dygnet runt. IP-Onlys showroom i Uppsala. For Teachers. Do you want to use Gapminder tools in your classroom? Check out our resources on this page and the downloads page to get started. You are free to use them today in your classroom! But if you want more info about how you can work with the material, please contact info@gapminder.org.

Interact with the data Dollar Street Imagine the world as a street. Gapminder Tools Play with our income mountains, bubble charts and maps. My activity google account. Nationellt resurscentrum för fysik. Barnens omvärld är full av experimentmöjligheter, till exempel på en lekplats.

Nationellt resurscentrum för fysik

Gungan är en pendel. Hur lång tid tar det att gunga fram och tillbaka? Spelar det någon roll om man sitter ner eller står upp? Create Your Own Meme. Idébanken - Sveriges ingenjörer. Här samlar vi alla idéer som ingenjörerna har fått fram genom de work-shops som vi kallar tänktankar.

Idébanken - Sveriges ingenjörer

Låt dig inspireras! 8 Ways AI Will Profoundly Change City Life by 2030. How will AI shape the average North American city by 2030?

8 Ways AI Will Profoundly Change City Life by 2030

A panel of experts assembled as part of a century-long study into the impact of AI thinks its effects will be profound. 8 Ways AI Will Profoundly Change City Life by 2030. Microsoft Power BI. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Jobba Digitalt utifrån formativ bedömning…lärarperspektiv - Google Slides. Fågelsång och fågelläten - lyssna till 208 av Sveriges fåglar. Rhizom och det rhizomatiska klassrummet.

Rhizom är en typ av rotstam som återfinns hos vissa växter som t ex vitsippa, ingefära, asp eller bambu.

Rhizom och det rhizomatiska klassrummet

Dessa växter är mycket resilienta och växer aggressivt i alla riktningar och har rotsystem som nystan utan synbar ordning, början eller slut. Men termen rhizom kan också användas som en metafor för att beskriva koncept, relationer och lärande som växer utan mönster eller lagar. Anv%C3%A4ndbarheter och designprinciper1. Varför Minecraft i undervisning? Skydda din integritet. Bloggar och sociala medier i skolan.

I dag jobbar många lärare och elever med sociala medier i skolan.

Bloggar och sociala medier i skolan

Facebook, bloggar och wikis är populära redskap för samarbete, kommunikation och publicering av text, bild och ljudfiler. De sociala medierna är mötesplatser där elever och lärare skapar eget innehåll och kommunicerar med varandra, föräldrar och andra. Kan sociala medier öka kvaliteten i skolan? UNHCR - Mot alla odds - Välj språk. Google Help. Värderingsövningar - Metodbanken. Från det digitala till det virtuella klassrummet – Omvärldsbloggen. Förra våren skrev jag om ViRum, en satsning på att skapa en nätbaserad kollaborativ undervisningsmiljö på gymnasienivå i Svenskfinland, som drivs av Åbo Akademi och gymnasieskolorna i de tre regionerna.

Från det digitala till det virtuella klassrummet – Omvärldsbloggen

Tanken är att ViRum ska bidra till att underlätta den pågående digitaliseringen av gymnasiet, och ska kunna användas såväl i fjärr- och distansundervisning som i det fysiska klassrummet. Igår arrangerade forskargruppen Didaktiska dimensioner i digitalt lärande , som deltar i utvecklingen av ViRum, ett webbinarium för att reda ut begreppen kring digitala och virtuella klassrum. Över hela världen diskuteras behovet av att digitalisera skolan, nu när samhället utvecklas och förändras i en digital riktning.

Raspberry Pi: Allt du behöver veta om minidatorn Raspberry Pi. I denna artikel: 1: Minidatorerna som utmanar Raspberry Pi 2: De olika modellerna av Raspberry Pi 3: Vad kan man göra med Raspberry Pi?

Raspberry Pi: Allt du behöver veta om minidatorn Raspberry Pi

4: Tillbehör du måste skaffa 5: Installera rätt OS 6: Spännande projekt 7: Mannen bakom Raspberry Pi 8: Ännu fler konkurrenter Del 1: Minidatorerna som utmanar Raspberry Pi Arrow Development Tools brakar på med Dragonboard 820c, en kortdator som riktar sig till samma publik som Raspberry Pi 3. Den finns ännu inte att köpa, men beskrivs i alla fall på Arrow Electronics sajt. Dragonboard 820c lär kosta bra mycket mer än Raspberry Pi 3, eftersom den är bestyckad med Qualcomms fyrkärniga 64-bitars Armbaserade processor Snapdragon 820, som är baserad på mikroarkitekturen Kryo. Läs också: Oracle vill locka unga till Java med Raspberry Pi Snapdragon 820 används i en del avancerade smartmobiler, liksom Snapdragon 821. Dragonboard 820c ska fungera med Android som operativsystem. Den nya kortdatorn är designad enligt organisationen Linaros specifikation 96Boards. Julkalender 2014 PedagogSNV. Lillamy1: Att inte få med reklam för andra klipp i sin Youtube film.

Förskolesummit 2015: Digitala barn.