background preloader

Arbetssätt

Facebook Twitter

Jacob Möllstam om digitalisering. Faluns mall för pedagogisk planering förskola. Här skriver du en rubrik Bakgrund/Nuläge Hjälpfrågor:Varför ska vi jobba med det här? Vilka förutsättningar-förväntningar-erfarenheter-kunskaper-förmågor-möjligheter-lärande-aktiviteter har vi/barnen/föräldrarna just nu? Vad erbjuder vi idag? Prioriterade mål Hjälpfrågor:Vilka av läroplanens mål är kopplade till temat? Metod Hjälpfrågor:Hur gör vi för att nå målen? Dokumentation Hjälpfrågor:Vad är mest intressant för barnen, vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

The Big 5. I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter. Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5.

Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3. Det som fanns med till varje ämne var ämnesförmågorna, centrala innehållet samt kunskapskrav till de ämnen som har det i åk 3 (sv, ma, no och so). För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Jag använder min handstil eller så skriver jag med digital text: Dessa tre ord ska nu ut i klassen.

Jag berättar inte varför jag skrivit upp orden, jag tycker om spänning och överraskningar, det retar hjärnanJag läser orden högtEleverna läser orden högt, unisontJag modellar nästa steg då jag säger välj ett ord och sätt in det i en mening; Rättvisa mellan syskon är ofta något syskon bråkar om. Syftet med detta är att involvera eleverna i språket. Som jag brukar säga: Körlings Ord.