background preloader

21-bit

Facebook Twitter

OpenHAB - Getting Started - Downloads. Technical Description. Latest update: 2016-02-24 In short:Technical documentation for the Flatbed CNC machine Downloads: all in .zip format, generally the latest version.

Technical Description

Older versions will generally ! Not! Be available Firmware for the Arduino board, as derived from the "Marlin Firmware for the Ultimaker" here the original Marlin Firmware. Freebank CNC maken. Freesbank CNC maken Laatst bijgewerkt: 2015-01-07 Deze pagina is in aanbouw, meer info en foto's volgen.

Freebank CNC maken

This page is under construction. In het kort: Ik ben bezig om de freesbank CNC te maken. Je kunt hier de voortgang volgen, en als het af is de documentatie. Professionele CNC machines zijn vooral snel. Toegepaste technieken / skills: Stuurkast: Elektronica, Stappenmotoren formaat literblik, DC motoren aansturen met PWM en ankerstroommeekoppeling, Arduino + Ethernet.

Er is een stappenmotor gemonteerd voor de Y-as (de horizontale beweging van de spindelbok) Die motor is een 3-fasen stepper, formaat ca 85x85 mm, aangestuurd door een STK673-10 module. Voor de Z-as, de vertikale beweging van de tafel, is de constructie bijna klaar. Het bedieningspaneel gaat voor het grootste deel bestaan uit een touch-screen monitor. Links de displays van de diverse assen. De spindelmotor kan bij deze machine op 2 snelheden, en ook achteruit, maar ik laat dat alleen op de langzame snelheid toe. Draaibank Uitlezing. In het kort: Uitlees unit voor 2 HBM linialen op een 2.8" TFT-Touchscreen, met een Arduino Nano als processor.

Draaibank Uitlezing

Gerelateerde projecten:Aansluiten van het TFT-Touchscreen op een Arduin Nano.Library uitbreiding voor het TFT-Touchscreen.HBM liniaal gehacked. Inhoud: Montage van de linialen Elektrisch schema en uitvoering van de elektronica Gebruik SoftwareOpmerkingen Bij foto's met een blauwe rand: klik voor een grotere versie. Daar moet 'ie ongeveer komen. De bevestiging is nog niet klaar. Montage van de linialen: De mechanische opbouw van de linialen is voor iedere bank natuurlijk anders. De liniaal zit met de "gevoelige" kant naar beneden aan het langssupport vast. De Z-liniaal is op een paar kunststof blokjes gemonteerd met de "gevoelige" kant naar achter.

Controleer beide linialen op hysteresis door met de hand te proberen het meetkastje te verplaatsen terwijl het betreffende support goed geblokkeerd is. JanBee Projects. HBM liniaal gehacked. HBM liniaal gehacked Laatst bijgewerkt: 2015-10-25Deze pagina is in aanbouw, meer info en foto's volgen.

HBM liniaal gehacked

In het kort: HBM-machines (Herman Buitelaar, Wadinxveen) verkoopt naast de vrij dure Sino glaslinialen ook relatief goedkope linialen voor het digitaal uitlezen van lineaire (machine) posities. Deze linialen komen met een los uitleeskastje en batterijtjes. Ik heb het protocol dat via het kabeltje gaat uitgeplozen en geïmplementeerd op een Arduino. Het kan op tenminste alle Arduino versies die een ATmega 328 of 2560 gebruiken, zoals Mega, Ethernet en Nano. N.B. Gerelateerde projecten:Uitlezen van 2 assen van een draaibank. De Sino linialen hebben een TTL- of RS422 interface met 90° in fase verschoven signalen en lopen op 5 Volt. De HBM linialen hebben een resolutie van 0.01 mm, en je moet zelf voor de mechanische bescherming tegen bijv. snij-olie zorgen.

Aansluitingen: De liniaal is op het uitleeskastje aangesloten via een mini-USB connector, maar het protocol is niet USB. Reading Digital Callipers with an Arduino / USB. Reading Grizzly iGaging DRO Scales with Arduino. As I'm waiting for the parts for my do-it-yourself Android DRO, I'll start doing some proof-of-concept prototypes with the parts I already have.

Reading Grizzly iGaging DRO Scales with Arduino

So, first things first - we need to figure out how to read the Grizzly/iGaging scales. The easiet way to reverse engineer the protocol is to connect a logic analyzer (Open Lgic Sniffer in my case) and see what's happening in the wires. The screenshot below gives a good idea how those things tick (no pun intended). After some tinkering and experimentation I've determined that the specs for those scales are as follows: Google Afbeeldingen resultaat voor. Zoeken op afbeelding Gerelateerde afbeeldingen: Meer afbeeldingen Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd.Feedback verzenden www.shumatech.com637 × 480Zoeken op afbeelding A company named iGaging has introduced a new series of digital scales that rivals the affordability of Chinese import scales from Harbor Freight, Shars, ...

Google Afbeeldingen resultaat voor

Caliper2PC. 21-bit protocol scale.