background preloader

Administration

Facebook Twitter

GIODO

mKsięgowa: programy dla biur rachunkowych. Cennik ksiąg handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. NIP spółki z o. o. w organizacji. Trialware – How to Sell More of Your Software. This session brings together many of the presenters from earlier events in the series into one highly experienced panel of cloud service delivery experts.

Trialware – How to Sell More of Your Software

Moderated by industry renowned Jeff Kaplan, managing director of THINKstratigies, this interactive ‘virtual panel’ will provide attendees with direct access some of the most respected executives from Agilis Solutions, Dell Boomi, SafeNet, and Zuora. Guided by real-time inquiries from the audience, Jeff will spear-head a energetic dialogue guaranteed to answer some of the toughest questions around success in the cloud. Topics to be address are sure to include business model strategies, lessons learned (the good, the bad, and the ugly), team structures, partnering strategies, application billing and management, and much more to be determined by you and the other participants.

Index. Software Marketing on the Internet: The Use of Samples and Repositories by Alexia Gaudeul. DFG RTG 1411, Friedrich-Schiller-Universität JenaJune 2, 2008 CCP Working Paper No. 08-23 Abstract: This paper examines one of the most important marketing strategies by software producers on the Internet.

Software Marketing on the Internet: The Use of Samples and Repositories by Alexia Gaudeul

That is whether to offer free samples and if so, whether to list the samples on shareware repositories. I show that firms with higher value products have a greater incentive to offer free samples but are more reluctant to do so if they are well known, and even when they do are less likely to be listed on shareware repositories. Number of Pages in PDF File: 31 Keywords: Shareware, Software, Internet, Distribution, Intermediation, Directory, Repository, Advertising, Brand, Reputation, Asymmetric Information, Search, Sample. Rodzaje licencji oprogramowania – własnościowe » JakiLinux.

Podstawowym podziałem w kwestii licencjonowania oprogramowania jest podział na model zamknięty (oprogramowanie własnościowe, prawnie zastrzeżone, zamknięte) i model otwarty (wolne oprogramowanie, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym).

Rodzaje licencji oprogramowania – własnościowe » JakiLinux

Istotą tego podziału jest podejście do praw dawanych użytkownikom oprogramowania. W przypadku oprogramowania własnościowego główną jego cechą jest zastrzeżenie wszelkich praw przez autora oprogramowania i - w konsekwencji – odebranie ich użytkownikowi. Zaś w przypadku wolnego oprogramowania podstawową jego cechą jest udzielenie i zagwarantowanie zachowania wolności użytkownikowi, co w konsekwencji oznacza dobrowolną rezygnację z większości praw przez autora. Oprócz modelu otwartego i zamkniętego istnieją także modele mieszane, które łączą ich cechy.

Workspace Login. 4. Warsztaty Jak skutecznie wdrażać nowe produkty? - Wzornictwo Biznes Zysk. Warsztaty odbywają się w ramach Projektu „Wzornictwo–Biznes-Zysk” (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14) realizowanego w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 przez Organizatora w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., przy ul.

4. Warsztaty Jak skutecznie wdrażać nowe produkty? - Wzornictwo Biznes Zysk

Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.Udział w Warsztatach Wzornictwo–Biznes–Zysk jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz certyfikat uczestnictwa. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów Uczestników.Warunkiem udziału w Warsztatach Wzornictwo–Biznes–Zysk jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.projekt-wbz.com.pl.Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.Wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej oznacza równocześnie rezerwację miejsca.Szczegółowy przebieg zapisów na Warsztaty WBZ: Darmowy eBook do pobrania - Prawna ochrona znaków towarowych. WIPO Global Brand Database. Trademark Electronic Search System (TESS)

WHOIS - sprawdź właściciela domeny. Jak odzyskać domenę internetową? Szantaż domenowy. Jak odzyskać domenę internetową, którą przejął pirat domenowy?

Jak odzyskać domenę internetową? Szantaż domenowy

Znak słowny, logo czy graficzny – przegląd form. Podstawową formą znaku towarowego jest tradycyjnie znak słowny i słowno-graficzny.

Znak słowny, logo czy graficzny – przegląd form

Często przedsiębiorcy stoją przed dylematem czy zgłosić nazwę swojej firmy czy linii produktów w formie słownej czy logotypu. Niestety nie ma uniwersalnej zasady mówiącej jaki znak będzie lepszy. Decyzja dotycząca formy znaku powinna brać pod uwagę szereg czynników, takich jak szanse uzyskania rejestracji (wynik badania zdolności rejestracyjnej), stopień fantazyjności znaku, stopień podobieństwa do innych znaków używanych na rynku, konkurencyjność rynku, plany odnośnie sposobu używania znaku.

Ze względu na to, że forma, w jakiej znak został zgłoszony decyduje później o zakresie ochrony zgłoszonego oznaczenia, decyzja o jej wyborze powinna zostać poprzedzona analizą wszystkich powyższych okoliczności. ShowData.jsp?ID=NZTM. Strona główna. Jak dokonać zgłoszenia znaku towarowego? - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Znaki_towarowe_w_dzialalnosci_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_2013.

Znak towarowy, logo firma, marka - kompleksowa obsługa. Znak towarowy, logo, marka, ochrona znaku towarowego, znaku towarowego Unii Europejskiej (wspólnotowy znak towarowy), międzynarodowa rejestracja znaków (Porozumienie Madryckie WIPO) Rzecznicy patentowi z naszej firmy oferują kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną znaków towarowych.

Znak towarowy, logo firma, marka - kompleksowa obsługa

Usługi te obejmują badania znaków towarowych w bazach krajowych i międzynarodowych, przygotowanie i wnoszenie zgłoszeń znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP oraz do innych właściwych organów międzynarodowych, prowadzenie procedury administracyjnej i spornej przed tymi organami oraz Sądami Administracyjnymi i Cywilnymi, Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, jak również doradztwo i sporządzanie opinii. Zajmujemy się także nadzorowaniem terminów i wnoszeniem opłat za kolejne okresy ochrony znaków towarowych. Rejestracja Znaku. Strona główna. Zastrzeżenie nazwy firmy – ile to kosztuje? Zastrzeżenie nazwy firmy oznaczać będzie dla Ciebie pewne koszty.

Zastrzeżenie nazwy firmy – ile to kosztuje?

Dziś przedstawię Ci opłaty urzędowe z jakimi wiąże się rejestracja znaku towarowego. Jeżeli uzyskanie ochrony chcesz zlecić profesjonaliście, pamiętaj, że może Ci w tym pomóc rzecznik patentowy. Polecam zapoznać się z cenami minimalnymi za jego usługi. Jeżeli interesuje Cię ochrona wyglądu twoich produktów, koniecznie zajrzyj tutaj.