background preloader

Realia

Facebook Twitter

Moderna språk Lagaholmsskolan. Arbetsområde 1: Du ska lära dig några turistfraser.Du ska repetera talen 0-100, klockslagDu ska lära dig hur man fyller i blanketter på spanskaDu ska träna på att använda regelbundna verb i presens (-ar, -er, -ir)Du ska lära dig att prata om vad du ska och måste göra (voy a / tengo que)Du ska lära dig att använda verben: ser, estar och några fraser med verbet tener.Du ska läsa fakta om Mexico.

Moderna språk Lagaholmsskolan

Läxa /Tarea: ”comida /mat” Du ska lära dig nya ord med hjälp av glosor där ska du söka: kargus skrolla ner och välj användare: kargus för att hitta rätt mapp Empezamos tips för att lära sig spanska Mira el mapa de Mexico y escribe sobre el país. Publicidad Lee la carta de Ricardo. Ahora es tu turno. ¿Cuál es el origen del nombre de cada país de América Latina? - BBC Mundo. Image copyright BBC Mundo.

¿Cuál es el origen del nombre de cada país de América Latina? - BBC Mundo

Similarities Between Spanish And Arabic. Terremotos. Horóscopo. Feministisktperspektiv. #NiUnaMenos startade som en reaktion på det ökande antalet kvinnomord i Argentina.

feministisktperspektiv

Men trots rörelsens globala svallvågor och en lavinartad ökning av anmälningar av våld mot kvinnor efter manifestationen den 3 juni, så fortsätter antalet kvinnomord att öka i landet. Röster höjs nu om att den politiska ledningen slår dövörat till den politiska agenda och det folkliga stöd som rörelsen Ni Una Menos räknar med. I ljuset av 17 nya kvinnomord under oktober månad mobiliserar nu den argentinska feminismen åter på landets gator. Från män till män Under torsdagen organiserade Colectivo de Varones Antipatriarcales (ung. . – Jag tror att för många av oss är budskapet den här gången riktat mot oss själva som män, inte mot staten eller sexistiska lagar. ”Brådskande feminism” Argentina har under de senaste år tagit flera viktiga steg mot jämställdhet och sexuell frihet. Läraren är ingen trollkarl. I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av makt finns till för åtgärda livets friktion.

Läraren är ingen trollkarl

Journalistiken, politiken och den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade. Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från Pisatestet. De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minuter och enskilt löste tal av liknande slag.

Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen, men han snickrar inte åt honom. Så komplicerat kan det inte vara. All kunskap och inlärning är praktisk. "Hacer un nextazo", y otras 41 expresiones de su hijo que no conoce. El mundo adolescente y de los jóvenes renueva y actualiza su lenguaje casi semanalmente.

"Hacer un nextazo", y otras 41 expresiones de su hijo que no conoce

Si el adulto no está atento es posible que tenga una conversación con su hijo y no se enteré de nada. Vamos, como si se comunicase con alguien que sólo habla arameo. ¡Pero si es mi hijo! Para que la brecha entre su hijo y usted no se abra aún más, esta es una guía de palabras que nutren la jerga de los jóvenes. La lista está realizada con las aportaciones de decenas de jóvenes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf. Babbel. By Ed M Wood When I left university I felt like I was bursting through a set of saloon swing doors, arms loaded with qualifications about to hold up the professional world until they handed over the job of my dreams.

babbel

I think many graduates feel like this, and this misplaced confidence compounds the disappointment when the professional world shrugs its collective shoulders. My reaction to this disappointment was to turn my back on the opportunity vacuum and stock up on soft skills. I googled for TEFL courses in Spain, found a charming townlet called Zamora in Castilla y Leon and booked myself a one-way ticket. My Spanish education, albeit informal, started almost as soon as we touched down. Your relationship with new words is shaped to some extent by the context in which you learn them.

The following is a list of my favorite words from two years of part two. 1. You can’t do much with milk in English. The soccer player was running at full speed when one of his opponents hit him on his leg.