background preloader

Wynalazki XIX wieku.

Facebook Twitter

Tekst źródłowy - badania Ludwika Pasteura. Scholaris - Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku. Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) Hindenburg. Pierwszy samolot braci Wright. 1929 Packard i Graf Zeppelin. Wynalazki XIX w - You Tube. Wynalazki XIX wieku - prezentacja.