background preloader

Nya grepp i skolan

Facebook Twitter

Digiskolbadge - Kent Lundgren on Diigo. 2 Aktiviteter som synliggör lärandet. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Formativ bedömning.

Blogg

Audience Response Systems (ARS) Flippat.