background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Att själv få komma på vad man inte kan! Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok.

Att själv få komma på vad man inte kan!

Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”. Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse.

En läsande klass Läsfixarna

Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande. Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna.

Vikten av stödstrukturer både i läsande och skrivande.

Då får eleverna prova att skriva texter med olika genrer, och får även chans att använda sig av de nya ord och uttryck som vi stött på under läsningen. Läser vi exempelvis sagor, dikter, brev eller faktatexter så tar vi tillfället i akt och skriver dessa typer av texter. Detta fördjupar elevernas genrekunskap och kunskap om hur olika sorters texter skrivs och förstås. Bokpratsspel ny version. Checklista läsa. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser.

Att bedöma läsförståelse

Dessa verktyg använder vi både i textsamtalen i grupp, i par och enskilt. LÄSÅRET – att läsa för livet. Smart läsare. Lagom bok. Helt rätt bok! Att göra kopplingar. Närläsning. Läsa mellan raderna (Svenska) - Mellanstadiet. Pluggkoden: Strategier för läsning. Läsförståelsestrategin - Att ställa frågor. Läsförståelsestrategin - Att skapa inre bilder. Läsförståelsestrategin- Att förutspå.

Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Christina Wiklund, Linköpings universitet Vårt samhälle ställer stora och varierade krav på individers språkliga och skriftspråkliga färdigheter.

Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. 11. Att undervisa i läsförståelse. 12. Att undervisa i läsförståelsestrategier. Från teori till praktik på Sätraskolan. Läsförståelse. För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker.

Läsförståelse

Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Själva målet med läsningen är alltså att förstå texten. Läsförståelsen är till skillnad från avkodningen ingen automatisk process, utan den måste tränas. Avkodning och flyt i läsningen är ändå avgörande faktorer för läsförståelsen. Undervisning i läsförståelse skiljer sig från vanlig läsundervisning till en stor del. Läsförståelse sker på fyra olika nivåer. Att hitta och återberätta direkt uttryckt information. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 Läs tyst. MYTOLOGI, SAGOR OCH VÄSEN. Läsa. Läsbingo. Vägledd läsning – så gick det! - När lektionen är slut, kommer ni att veta mer om andra världskriget!

Vägledd läsning – så gick det!

Ungefär så sa jag när lektionen började, sedan satte vi oss vid rundabordet och jag tog fram mitt exemplar av ”Anne Franks dagbok”. Vi pratade om vad en dagbok är och jag berättade att just denna dagbok var mycket speciell och har blivit översatt till många språk. Egentligen brukar man ju inte läsa andras dagböcker ( en av eleverna hade smygläst storebrorsans dagbok…) och de diskuterade kring varför just denna dagbok blev läst av andra människor. Läsgrupper - stödstruktur för tidig läsinlärning.

Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen.

Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse

Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. För mig är det oerhört viktigt att alltid vara klar över vilket syfte vi har med läsningen och läsundervisningen och periodvis fokuserar vi på olika typer av läsning.

Periodvis har vi en högläsningsbok som vi djupdyker i och samtalar strukturerat utifrån. Frågor att arbeta med till bänkboken nathalie. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt.

Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Berättelsearkiv. Det sägs att blommorna var mycket ledsna över att de inte hade något himmelrike.

Berättelsearkiv

De gick till Skaparen och klagade. Alla andra hamnar i himlen när de dör, sa blommorna. Eller möjligen någon annan stans. Felix och Fenix - Kejsarens nya kläder. H.C. Andersen: Den lilla flickan med svavelstickorna. Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube? Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Detta är en skatt som många inte känner till, visste du? Saknar du böcker?