background preloader

Extra anpassningar

Facebook Twitter

298601.pdf?fn=ScheduleCardsTheFirstGradeParade.pdf&st=PoxwI2H0gp77wMoJqFqtWw&e=1438636206&ip=94.234.170. Språklek. Hjälpmedel. Åtgärdsbank - Umeå. Fantastiska Föräldrar. LATHUND FÖR PEDAGOGER med hoppiga, ofokuserade, tysta eller arga elever 1.

Fantastiska Föräldrar

Inta (eller pröva) positionen: Du ansvarar för att undervisa eleven som den är. Oavsett orsaker till att eleven är som den är. Den som tar ansvar kan också påverka, medan den som pekar på ansvar hos någon annan inte kommer påverka positivt alls. 2. 3. 4. 5. Kort om Stödinsatser, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Appar för elever i behov av särskilt stöd.

På uppdrag av speciallärarna i Lysekils kommun kommer här mina framtagna appar för elever i behov av särskilt stöd.

Appar för elever i behov av särskilt stöd

Publikationen tar också upp tips och trix för en enklare skoldag:) Relaterat iPad som hjälpmedel iPaden rymmer många möjligheter till anpassning för elever i behov av stöd, allt från talsyntes, till möjligheter att zooma text, ändra kontrast till hörselhjälpmedel. I denna film får ni ser vad som göms i en iPad och hur enkelt man kan anpassa dessa hjälpmedel för varje elev.

I "Allmänt" 32 appar inför höstterminen 15/16. Hjälpmedel för elever som har olika typer av funktionsnedsättning. Elever som har någon sorts funktionsnedsättning kan använda appen Legimus för att ladda ner talböcker (skönlitteratur och fakta) på sina Iphone och Ipads.

Hjälpmedel för elever som har olika typer av funktionsnedsättning

Bibliotekarier kan registrera elever om de får föräldrarnas godkännande. Välj det språk du vill läsa och lyssna på. SpeakIt! Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar. När jag nu stuckit ut hakan och menat att vi har mycket tid och lite hinder för utveckling är det kanske på sin plats att var lite mer konkret också och inte bara gnälla över långsam utveckling!

Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar

Det som har räddat mig tidsmässigt är att ha en tydlig struktur för innehållet i en lektion (engelska). Det gör att jag vet precis vad lektionen ska innehålla i stort när jag ska tänka igenom lektionen. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Tips till skolbibliotek om talböcker. Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier.

Tips till skolbibliotek om talböcker

Kom igång med talböcker och lättläst Här berättar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) vad du, som ansvarar för utlån av tal- och punktskriftsböcker till personer med läsnedsättning, behöver kunna. Informationen vänder sig till alla typer av bibliotek. Kom igång med talböcker Använd Legimus.se Legimus.se är MTM:s bibliotek. Legimus.se. 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi_1.pdf. Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker. Ett typsnitt som sätter läsbarhet före estetik var målet när Christian Boer formgav Dyslexie.

Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker

Med olika långa staplar och kursiva drag är typsnittet lättare att läsa för dyslektiker. Den nederländske formgivaren Christian Boer har själv dyslexi. Ofta upplever han att bokstäverna ställer sig upp och ner eller vänder sig åt fel håll när han läser. Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik. Jag fick en fråga om vilka appar jag rekommenderar till elever med läs- och skrivproblematik.

Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik

Här kommer min lista med appar utan inbördes ordning. Jag har tagit med appar med lite olika funktioner: Talande tangentbordTalsyntesRättstavningOrdprediktionOCR-läsareÖversättarePDFläsare både med och utan anteckningsmöjligheterAnteckningsverktyg med skriv och ljudfunktioner När det gäller appar för läs- och skrivhjälp finns flera bra som jag rekommenderar beroende på syfte. Inte alla elever gillar det talande tangentbordet som läser upp varje bokstav för sig, eller varje skrivet ord.

Skolstil- (22 kr)En enkel och tydlig app med ljudande tangentbord och få extrafunktioner. Då skulle jag idag välja, Pixter, 22 krSkolstil, 22 krClaro Speak, 7 kriBooks, PDFreader och Anteckningsappen gratis. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. Dyslexin har gett Danielle Andersson stenkoll på appar, hon håller föreläsningar i appanvändning.

Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen

Storasyster Helene Andersson använder också tekniska hjälpmedel i sina studier till psykolog.Foto: Julia Lindemalm Talsyntes, appar och program för textomvandling. Extra anpassningar årskurs 6-9. Det är krav på att dokumentera de extra anpassningarna dock inte för årskurser där betyg sätts.

Extra anpassningar årskurs 6-9

För åren 1-5 finns den skriftliga utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och där ska man dokumentera sammanfattning av insatser för att eleven ska kunna nå kunskapskrav. För elev som riskerar att inte nå något kunskapskrav ska det förtydligas vad i kunskapskravet som är svårighet samt kompletteras med sammanfattning av extra anpassningar som då görs. I årskurser där betyg sätts säger skolverket att inget hindrar att skolan utarbetar egna rutiner för dokumentation gällande extra anpassningar. Det är också så att det är upp till rektor och skola att ev starta IUP för t ex årskurs 6.

Bildstöd med Emojis. Material i StoCKKs bildshop. Nya regler för åtgärdsprogram. I början av juni klubbade riksdagen igenom förslaget om nya regler för åtgärdsprogram.

Nya regler för åtgärdsprogram

Administrationen kring åtgärdsprogrammen har tagit mycket tid och tanken är nu att stöd ska sättas in direkt utan pappersexercis. Stödet till eleverna delas in i två nivåer. 1, Extra anpassningar: När en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska stöd snabbt ges inom ramen för den vanliga undervisningen. Här behövs inte göras någon anmälan till rektorn och inte heller något åtgärdsprogram. 2, Särskilt stöd: Om eleven fortfarande, trots de extra anpassningarna, riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska en anmälan göras till rektorn. När regeringen först lade fram sitt förslag om att minska åtgärdsprogrammen hördes stark kritik från bland annat Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I dag är SPSM:s generaldirektör Greger Bååth försiktigt positiv till de nya reglerna. Den extra anpassningen får inte heller innebära att elever behöver vänta på det särskilda stödet, påpekar Greger Bååth.

Timeline. Timeline allows students to create a graphical representation of an event or process by displaying items sequentially along a line. Timelines can be organized by time of day, date, or event, and the tool allows users to create a label with short or long descriptive text. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Ritade Tecken. Minnesträning. Mölndals skoldatatek - Välkomna.