background preloader

Apptips digitala verktyg

Facebook Twitter

Recension av Classkick - Förbered, arbeta och ge feedback. Användningsområden I appen Classkick skapar läraren en serie med uppdrag på olika digitala frågeblad. Uppdragen kan bestå av text, ritade figurer, bilder, ljudinspelning eller länkar. Eleverna kan sedan fylla på med sina lösningar. Appen låter läraren följa varje elev individuellt. Så här gör man: Skapa ett lärarkonto i Classkick.Skapa en ny uppgift.

När eleverna är inne i Classkick kan läraren på sin egen surfplatta se vilket frågeblad eleverna arbetar med och vad de skriver. Jag tycker att appen har ett bra syfte och gillar att eleverna inte behöver skapa egna konton utan loggar enkelt in med den delade klasskoden. Jag upplever att det ibland blir svårt att få tillräcklig plats att både ha uppgiften och plats för eleven att svara. Funktioner Skapa uppdrag åt eleverna på olika frågebladSe varje elevs arbeta i realtidGe feedback under pågående arbeteEleverna kan arbeta i egen taktBe om hjälp inom appen utan att störa andraEleverna kan hjälpa/ge feedback till varandra Tänk utanför appen.

MA/NV-biennetten 2015: Digitala verktyg i undervisningen. IT och digital pedagogik i skolan: Arbeta interaktivt, kollaborativt och visuellt. Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra! Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win. Iiiiiiihhh! Och nu till den bästa uppdateringen; Kahoot har fått ett GhostMode!!! Denna nya funktion gör att man kan se poäng hos tidigare deltagare, som då också är med i tävlingen. 1. 2. 3. 4. 5. Men hur gör man då? 1. Genom att trycka på det lilla spöket med texten "Play again" 2.

Du hittar också "Play again" så att du kan starta om samma spel, fast i GhostMode om du vill att dina elever ska tävla mot sig själva eller andra av dina elever. //Camilla, börjar redan nu spåna loss inför nästa läsår. Framtidens läromedel 2014: Kreativa appar i klassrummet. iPad i grundskolan - Del 1 allmänna apptips. IT och digital pedagogik i skolan: Inte teknik utan kreativ pedagogik. IT och digital pedagogik i skolan: Med smarttelefonen i handen. IT och digital pedagogik i skolan: Rätt metod och material i matten. Digitala responsverktyg. "Förstärk formativ bedömning med digitala verktyg" Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer.

Numbers for iPad in 5 Minutes. Pages for iPad in 5 Minutes. Skapa ljudböcker med iPad | gunillaalmgrenback. IKT. Nio appar för att lära sig svenska. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum! Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Skolstart med iktsidan- 13 appar att köpa om du måste välja. Här kommer min lista med rekommenderade appar värda att köpa om du har iPads till dina elever i årskurs 1-6.

Jag har verkligen valt med omsorg och haft stor hjälp av skolappar.nu och pappasappar.se Eftersom vi i Lysekil är i uppstartsfas har jag koncentrerat mig på matematik och svenska. Du har väl inte missat min lista med gratis appar att ladda ner och starta med? Lista Parama matte1 (22 kr) med koppling till Lgr11 Det finns sex olika områden från det centrala innehållet i matematik: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar, samt problemlösning Bonds-träna på 10kompisar (7kr) Spelet är uppdelat i fem olika nivåer, där första nivån enbart har färger och sista nivån enbart består av siffror. Nivåerna däremellan har lite av varje för att öka svårighetsgraden succesivt. Relaterat Appar-Matematik, logik och lite motorik I "Allmänt" Matteportal ett digitalt klassrum. Bästa webbsidorna för mellanstadiet. 101 iPad Tips & Tricks. Use these iPad tips and tricks to do more with your iPad Air, iPad mini and every other iPad running iOS 7.

This list of over 100 iPad tips and tricks is broken down by tips to help you get started, use the keyboard better, surf the web on the iPad easier, sync your photos, data and calendars as well as get the most out of your iPad with entertainment apps and services. Whether you just bought an iPad, or you’ve had one for years, these useful iPad tips and tricks will show you new ways to do more with your iPad. Most of these are already built-in to your iPad, but a few will require buying an iPad accessory, iPad apps or signing up for a service.

If you want to get to know how to use the iPad like a pro with useful shortcuts that will have you typing faster, being more productive and enjoying your iPad more, this is what you need to know. Check out these 101 iPad tips that work on the iPad Air, iPad mini, iPad mini Retina, iPad 4, iPad 3 and iPad 2. Advertisement iPad Setup Tips. Top 10 Ways iPads Are Key to Teaching Kids With Learning Disabilities. By now, saying that “the iPad is a great tool for customizing the classroom” wouldn’t exactly be breaking news. But while this holds true for every student, each of whom learns in their own way, iPads are truly a lifeline for students with learning disabilities and the people who work hand-in-hand with them. For these students, iPads act as a translation, communication, and individualization tool with unrivaled effectiveness.

In so doing, these devices reduce frustration, build confidence, and, well, just work in teaching students the skills they need to learn to thrive. Let’s take a look at a few more ways iPads are altering the classroom landscape for students with learning disabilities. fPhoto Credit: Brad Flickinger 1. Unlike many other devices and previous technologies, touch technology is intuitive to use. Likewise, for students with motor impairments, touchscreen technology is much more in sync with how their bodies move. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

In Short. Digitala prov. Classroom komma-igång presentation - Google Slides. Google Classroom. Google Drive for Teachers with ‘How-to’ video links | dedwards.me. Google Drive. This Is How to Create Videos in Google Drive. July 29, 2014 This week's tip for teachers is about creating videos in Google Drive. As you know, since the time Google made it possible to integrate third party apps into Google Drive, there appeared a wide variety of excellent applications that are deemed to enhance the overall performance of your Drive . One of the essential apps that I think every teacher should connect with Google Drive is called WeVideo. WeVideo allows you to easily create and share videos and short animations. Using WeVideo app with Google Drive will enable you to create videos right from your Drive.

The video below will walk you through the entire process of how to do it. Exit Ticket i Google Formulär. 15 Effective Ways to Use Google Docs in Class. June 19, 2014 I spend a considerable time every single day browsing the net tracking new updates in the world of educational technology and, often times, in the midst of this journey I would come across wonderful resources and tutorials that usually end up in one of my posts here in this blog. So after the previous guide on how to be a Google Drive master , today I am sharing with you another awesome guide created by Eric Curts entitled "The paperless Classroom with Google Docs".

This guide is available for free in a Google doc format from this link. In this guide, Eric walks you through the different stages of turning your classroom into a digitally focussed environment where you will no longer have any need for papers. This is al done through the effective use of the different Google Drive features and functionalities. Google Connected Classrooms. Skapa Googleformulär del 1. Educational Technology and Mobile Learning: The Comprehensive Google Drive Guide for Teachers and Students. January 26, 2014 Google Drive is one of the fundamental tools in our digital toolkits as teachers and educators.

Whether you want to compose a document, create a presentation, design a sheet, or share a beautiful drawing you made, Google Drive provides you with the tools to do that on any device and anywhere you are with an internet connection . Given this huge importance of Google Drive for teachers, I have created an entire section here packed full of tips, tricks, ideas, and third party tools to enable you to better tap into the full educational potential of this platform. Today, I am sharing with you a treasure trove of practical guides on how to use each tool in Google Drive. This is the same list I have been using to create guides I share with you here in this blog. Google Forms Google DocsGoogle DrawingGoogle SlidesGoogle SheetsWork on Google Drive Offline. New Script that will create Google Forms from questions in a Spreadsheet. There was a query posted in the GEG Singapore about automatically creating forms from spreadsheet questions. g(Math) kind of does this, so I threw a script together that will create a form from a highlighted range.

It will even create multiple choice questions from option in the sheet (I am especially proud of that aspect). Check it out here and make a copy to play around: How to do it: 1. Create your questions in a Spreadsheet, picking the type of question from the dropdown in the cell in column C. 2. 3. 4.Select the questions that you want to use: 5. 6. 7. Simplebooklet.com. Make in minutes, share online. Build a web booklet from your own content or convert an existing PDF. Our design tool is code free, drag and drop simple. One click publishing to multiple locations on the web and a curated classroom web booklet gallery. Skapa skärmkorsord.

Rubric Feature Archive | www.rubrics4teachers.com. Rubrics and Rubric Makers. As we all know grading is the most necessary procedures of our career. It might just be me, but grading is the bane of my existence. Do you feel the same way? Grading large works, especially towards the end of the school year, feels like it is an endless and mindless process. I remember a few years back when I helped grade over 4,000 essays from a neighboring school district. The only thing I can relate the feeling of completing that grading session was giving birth to my daughter. When you grade large works of any kind it is very difficult for even the most competent people to remain 100% objective.

We are human and have limits. Not only do rubrics lead to better equality in assessment, but it gives you standard that will help you understand exactly what you are looking for in the quality of work. Rubrics are essential to grading student assignments effectively. Rubrics make grading quicker, clearer, and more objective. Rubrics By Category Rubric Maker Tools Learn All About Rubrics. Educreations. WordPress.com - Skapa en gratis webbplats och blogg här. Connect With Students and Parents in Your Paperless Classroom | Edmodo. Super Teacher Tools. Welcome | Sesame. Go Formative. Blueprint - skapa genomtänkta och engagerande lektionsplaner. Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier? Detta inlägg skriver jag för dig som vill veta mer hur just jag undervisar formativt, men också för att synliggöra och metareflektera för mig själv.

Jag har ett par förfrågningar från lärare som vill göra klassrumsbesök hos mig men som det är nu har jag så mycket med att genomföra nationella prov och planera för undervisning emellan att jag inte hinner med att öppna dörren helt men i alla fall på glänt så här i en blogg. Jag skriver också för att synliggöra för mig själv vad jag gör och vad behöver jag utveckla i min undervisning. Att skriva är naturligt för mig som språklärare i svenska och engelska och ger mig perspektiv och det synliggör väldigt mycket.

Kanske kan du lära dig något av det precis som jag? Bakgrund och formativt förhållningssätt Jag undervisar på högstadiet i tre nior och har således både svenska och engelska i tre klasser. Jag tänkte berätta lite hur jag skapar planeringar och vad utgår jag från då jag planerar för vad vi ska arbeta med i klassrummet i svenskämnet. 32 appar inför höstterminen 15/16. Här kommer min lista med iPadappar som kommer finnas på alla iPads i Lysekils kommun åk 1-6. Alla appar var, när jag gjorde den, ”gratis” för eleverna:) Tanken är att detta ska vara en bas-lista för skolorna och sedan kan varje skola eller pedagog önska andra appar att komplettera med.

Speciallärarna har också fått en genomgång av vilka appar som de inte får missa att göra reklam för. Se längre ner på sidan. Kommunen har Microsofts Office 365 så därför ligger Officepaketets appar med i mitt paketet. Vi har kommunlicens på NE och då ingår apparna nedan till alla elever. Räkna av NE Berätta av NE Stava av NE Sortera av NE Skriva av NE Pussla av NE Word– ordbehandling (Office 365)Powerpoint– presentation (Office 365)One note- anteckningsböcker att dela med sina elever för att följa deras utveckling och kunna ge feedback.

Speciallärarnas genomgång kommer här:) Manual till iMovie Manual till Garageband Listan kan komma att uppdateras när andra appar dyker upp som passar in i vår bas-lista. Relaterat. Olles skollänkar | Olles skollänkar. Create Your Own eBooks - Richard Byrne. Free practice questions for teachers and students - Learningpod. Cram.com: Create and Share Online Flashcards. 86 – Pearltrees | Top 100 Tools for Learning 2014. DocsTeach- Create your own Activity. Classroom Timers - Fun Timers. ClassTools.net.

Mobile. Graphite. Otus: Free Multifunction iPad App for 1:1 Classrooms. Learn together. Educreations. The Best Of Web 2.0. The Top Ten S'Cool Tools for Q1, 2015. The Digital Classroom - We are Teachers. Great Classroom Tools. World's Best Way to Make & Share Comics.