background preloader

Assessment/feedback

Facebook Twitter

LPP-mall: Lgr 11. En mall att utgå ifrån om man vill ha stödrubriker och hjälptext på vad avsnitten kan tänkas innehålla.

LPP-mall: Lgr 11

Lokala pedagogiska planeringar kan se ut på många olika sätt. Nedan följer ett exempel på hur man kan bygga upp en LPP. Exemplet ska inte uppfattas som normerande utan som illustrativt exempel. En lokal pedagogisk planering bör vara formulerad på ett sådant sätt att både elever och vårdnadshavare kan se och förstå sambandet mellan de nationella målen och undervisningen. Låt eleverna vara med och ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt för att öka deras förståelse för vad de ska lära sig och utveckla i skolan. Group Project Tools - Eberly Center. Holding students accountable. When working in teams, holding students accountable for their contributions and their own learning is especially crucial.

Holding students accountable

In fact, lack of student accountability is most of the times the reason why some group activities just don’t work, sometimes with some students ending up doing most of the work or talking, others having very few opportunities to say anything or simply have the time to think, and occasionally a few students that may decide to coast on the efforts of others. Sample Forms - Peer Review. Students utilizing well-developed feedback forms for peer review can in effect give students a deeper understanding of how their writing affects different readers, reinforce familiarity with revising strategies, and assist students in developing a familiarity with scientific writing expectations.

Sample Forms - Peer Review

Självvärdering GERS - delad - Google Forms. Self assessment grid. Smidig feedback. Feed forward på gruppnivå - Mia Smith. Visa enskild publikation. 101 Report Card Comments to Use Now. Information - Bedömningsportalen. Response on speech. Mall för bedömningsunderlag. Såhär i betygstider blir det många samtal kring bedömning.

Mall för bedömningsunderlag

Hur genomför vi den, hur sammanställer vi den, hur tydliggör vi den för eleverna? Jag har alltid haft en egen mall, ett papper per elev, där jag samlar noteringar utifrån varje färdighet. För några år sedan utvecklade mitt arbetslag en mall för skriftliga omdömen, vilken har en något mer utvecklad variant av den jag redan hade, och den använder jag fortfarande som mitt underlag. Varje elev har ett papper per termin, de sitter i en pärm. Bakom pappret samlar jag skriftligt underlag och relevanta saker för eleven. Tillgång till bedömningsportalen. För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal.

Tillgång till bedömningsportalen

I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga. Delprov B i ämnesprovet i årskurs 6 i engelska prövar elevernas receptiva förmåga, att läsa och förstå och att lyssna och förstå.

Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Delprovet består därför av två delar, B 1 och B 2, där B 1 prövar förmågan att läsa och förstå. Många elever läser selektivt Bedömningen av elevers förmåga att läsa och förstå skriven engelska fokuserar på förmågan att förstå helhet och sammanhang, men också på att uppfatta detaljer. %C3%96versikt Bed%C3%B6mning%20Part%20A. Engelska steg 5. G9WAER. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. Annika Sjödahl – Canva.

Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun. I mitt förra inlägg skrev jag om hur du kan ge snabb och indivduell feedback genom att använda Google Formulär och Flubaroo .

Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun

Idag fortsätter jag skriva om vikten av feedback, hur du kan arbeta smartare och bli mer effektiv i ditt arbete. Inför dagens text har jag läst en riktigt bra bok i ämnet- Återkoppling för utveckling av Helena Wallberg. (Gothiafortbildning 2015) I Helenas bok finns många tankeställare, men bäst av allt väldigt tydliga och konkreta exempel på hur du kan arbeta med feedback i ditt klassrum. Mitt eget mål för läsåret 2015/2016 var att utveckla sättet jag ger feedback på. Jag har läst en hel del litteratur i ämnet så som boken ovan men också tex Handbok i formativ bedömning av Dylan William (Natur&Kultur 2015). Vi lärare måste alltså undervisa eleverna om hur de använder sig av feedback och att tanken faktiskt är att de ska lära sig något av de kommentarer de får.

Själv har jag fastnat för att ge muntliga kommentarer genom att jag skärminspelar elevernas uppsatser. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 2011. Two Stars and a Wish by nl12aah - UK Teaching Resources. Every Teacher’s Guide to Assessment. It’s not a stretch to say that assessment is a hot button issue in education; however, you’d be hard pressed to find an educator who doesn’t see the value in measuring student progress. Assessments themselves have been vilified, when, in fact, it’s why assessments are given and how the data is used that is really the issue.

2stars a wish. Two Stars & a Wish! Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov.

Two Stars & a Wish!

En viss nervös stämning råder bland oss alla. Ena dagen ser vi att eleverna kommer att klara detta galant, nästa dag står vi tvivlande. Den absolut vanligaste frågen från eleverna just nu är: ‘Måste man gå om trean om man inte klarar proven?’ Och svaret är nej, nej, nej och åter nej! Men trots denna nervositet arbetera vi vidare med problemlösning i matematik och med kamratrespons. Vi arbetar med enklare problemlösning för att sedan gå över till att eleverna skriver egen problemlösningsuppgifter.