background preloader

Tekijänoikeudet

Facebook Twitter

Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tekijänoikeuden kohde ja sisällys Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446) Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34) Väliotsikko on kumottu L:lla 22.5.2015/607 (22.5.2015/607) Taloudelliset oikeudet (22.5.2015/607) Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa.

Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Teos saatetaan yleisön saataviin, kun: Antipiracy - Tekijänoikeus. Tekijänoikeus. Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta päättää teoksensa käytöstä.

Tekijänoikeus

Tällöin muilla ei ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Se ei suojaa ideaa, teoksen tietosisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa – nämä ovat vapaasti muiden käytettävissä. Kenen työtä tekijänoikeus suojaa? Harrastamme kulttuuria päivittäin monipuolisesti. Käytännössä tekijänoikeuslain mukaista suojaa saa kolme tahoa: Teoksen tekijä, kuten kirjailija tai säveltäjä, saa suojaa teokselleen.Teoksen esittäjä saa suojaa omalle esitykselleen tai tulkinnalleen esittämästään teoksesta.Teoksen rahoittava yrittäjä, esimerkiksi kirjan kustantaja tai elokuvan tuottaja, saa suojaa syntyvälle tuotteelle. Mihin tekijänoikeutta tarvitaan? Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Valtaosalla taiteilijoista ei ole kuukausipalkkaa. Jokainen luovan alan yrittäjä toimii samaan tapaan. Etsitkö lisätietoa? Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen : Etusivu.

Tekijänoikeus. Tekijänoikeus perustuu lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Tekijänoikeus

Suomessa tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden jälkeen. Tekijänoikeuden loukkaaminen on Suomen lain mukaan rangaistava teko. Teoksia voivat olla esimerkiksi sävellys, kirja, lehti, taulu, piirros tai vaikkapa tanssiesitys. Teos on luomistyön omaperäinen ja itsenäinen tulos, mutta laatuvaatimuksia ei ole. Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki. Valokuva: Anna Keune Valokuva: Tärähtäneet Ämmät . . .

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki

Luovien alojen tekijänoikeutta koskeviin kysymyksiin löytyy selkeä ja helppolukuinen vastaus Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkkomateriaalista. Verkkomateriaalissa on artikkeleja ja luentomateriaaleja tekijänoikeudesta aihealueilla: Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaali on tehty Opetusministeriön tuella. Palvelun ohjausryhmään kuuluu edustajia Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelua ylläpitävistä yliopistoista, Aalto-yliopistosta, ja Taideyliopistosta Nettimateriaalin ovat kirjoittaneet oikeusnotaari Jukka Jäske , OTK, TaM Tiina Nevanperä ja OTK, tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder. Maria Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu Email: maria dot rehbinder at aalto dot fi Aalto-yliopisto Tutkimuksen tukipalvelut PL 31000 FI-00076 Aalto, Hämeentie 135 C, huone 343 Helsinki.

Tekijänoikeus - Suomen tietokirjailijat ry. Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin.

Tekijänoikeus - Suomen tietokirjailijat ry

Taloudellisia oikeuksia ovat oikeus teoskappaleiden valmistamiseen ja oikeus teoksen saattamiseen yleisön saataville. Tekijällä on yksinoikeus määrätä näistä oikeuksista, ellei hän ole nimenomaisesti luovuttanut oikeuksia esimerkiksi kustannussopimuksessa. Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Näistä tekijä ei voi sitovasti luopua millään tavoin. Isyysoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi silloin kun teosta käytetään. Suomen tekijänoikeuslaki (404/1961) ajantasaisessa muodossaan on saatavilla Finlexistä. Teoskynnys Tekijänoikeussuojaa saa se, joka on luonut riittävän itsenäisen ja omaperäisen kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeuslaki lyhyesti.

Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme televisiota ja videoita, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, kuuntelemme musiikkia, käytämme tietokonetta ja Cd-rom-levyille tallennettuja tuotteita.

Tekijänoikeuslaki lyhyesti

Tietoverkkojen välityksellä pääsemme maanosasta toiseen tutkimaan erilaisia luovan työn tuotteita. Jokapäiväisiä asioita ja tapahtumia. Aina emme ehkä tule ajatelleeksi, että näiden aineistojen tekijöillä on oikeuksia - tekijänoikeuksia. Ihmisten luova työ mahdollistaa sen, että voimme nauttia näistä tuotteista: teoksista ja tapahtumista. Tämä julkaisu esittelee lyhyesti tärkeimmät tekijänoikeuteen liittyvät asiat.

Operight. Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin. Etusivu - Creative Commons Suomi. Harjoitust iden tekij noikeudesta. Tekijänoikeudet. Tekijänoikeuksien huomioiminen (mm. kuvausluvat) Mikäli hyödynnät toisen tekijän tuotoksia, muista varmistaa, että tuotokselle annetut tekijänoikeudet sallivat tämän. ​

Tekijänoikeudet

Myös taustamateriaalin (esim. musiikin, muiden ottamien kuvien) tulee olla CC BY-SA tai CC BY -lisenssillä jaettuja, mikäli julkaiset tuotoksia CC BY-SA -lisenssillä. Kun tuotat materiaalia yhdessä muiden kanssa, lisenssi tulee myös sopia yhdessä. Opiskelijoiden kanssa on hyvä jo opintojen alkuvaiheesa solmia kuvaus- ja julkaisuluvat, jolloin on oikeudet käyttää kuvamateriaalia, joissa he esiintyvät.

Alaikäisen opiskelijan osalta vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Kuvaus- ja julkaisulupa (aikuiset) Kuvaus- ja julkaisulupa (alaikäiset) ​Creative Commons -lisenssin käyttäminen HAMKissa 1. CC-lisenssit eivät korvaa tekijänoikeuksia, vaan ne toimivat tekijänoikeuden rinnalla antaen keinon muokata omien teostesi käyttöehtoja omiin tarpeisiisi sopiviksi. Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on lähetetty lausunnoille.

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Lausuntoaika päättyy 11.9.2015. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kevään aikana sopimuslisenssisäännösten mukaisia hyväksymispäätöksiä, jotka koskevat sisäistä tiedotuskäyttöä, arkistoidun tv- ja radio-ohjelman sekä sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttämistä sekä televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja. Tiedote 6.3. Valtiopäivillä vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista.

Julkilausumassa todetaan, että eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen esimerkiksi muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle.