Konferencje

Facebook Twitter
Formalne wprowadzenie e-nauczania do polskich szkół | Blog o elearningu i nowoczesnej edukacji Formalne wprowadzenie e-nauczania do polskich szkół | Blog o elearningu i nowoczesnej edukacji EmailEmail Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niby nic szczególnego, bo czyni to wiele razy w ciągu jednego tygodnia. Ale nowelizacja ustawy o systemie oświaty jest bardzo szczególna, gdyż istnieje szansa na formalne wprowadzenie e-nauczania jako jednej z form organizacji zajęć w polskich szkołach.Długo oczekiwana regulacja została skonkretyzowana w zapisach Art.64 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nią obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia prowadzone w placówkachoraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Creative Commons Global Summit – Warszawa 16-18 września 2011 Creative Commons Global Summit – Warszawa 16-18 września 2011 Za nami Międzynarodowy Zajazd Creative Commons, który przez trzy dni września (16-18) w Pałacu Prymasowskim w Warszawie skupił działaczy ruchu CC z całego świata jak i badaczy i prawników zajmujących się przyszłością prawa autorskiego. Poniżej prezentujemy materiały z konferencji. Materiały prasowe
Konferencja e-learning Trends 2011
Home: e-Learning Baltics
Ogólnopolska konferencja "E-learning wyzwaniem dla bibliotek"
Moodlemoot Virtual Conference (MMVC11)
08/01/2013 - The majority of presentations from the Media & Learning Conference 2013 can now be found here. To see them, click on the correspondent session. 12/12/2013 - All sessions taking place in the Hadewych Auditorium will be streamed (check our front page), recorded and made available online after the Media and Learning Conference. 11/12/2013 - Visit our demo space which includes a variety of different tools and services from iREAD+ an intelligent reader with text, audio and visual materials for an e-reader or tablet PC, to tools to support e-safety campaigns to the iTEC Widget Store providing access to resources and tools from around the web that can be used to capture, share and rate content. 11/12/2013 - Fostering on-going creativity in the classroom remains a challenge for most teachers many of whom are worn down by the pressures of everyday teaching.

Media & Learning Brussels 2011 | Media & Learning

Media & Learning Brussels 2011 | Media & Learning