background preloader

Konferencje

Facebook Twitter

Formalne wprowadzenie e-nauczania do polskich szkół. EmailEmail Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niby nic szczególnego, bo czyni to wiele razy w ciągu jednego tygodnia. Ale nowelizacja ustawy o systemie oświaty jest bardzo szczególna, gdyż istnieje szansa na formalne wprowadzenie e-nauczania jako jednej z form organizacji zajęć w polskich szkołach.Długo oczekiwana regulacja została skonkretyzowana w zapisach Art.64 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nią obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia prowadzone w placówkachoraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Creative Commons Global Summit – Warszawa 16-18 września 2011. Konferencja e-learning Trends 2011. Home: e-Learning Baltics. Ogólnopolska konferencja "E-learning wyzwaniem dla bibliotek" Moodlemoot Virtual Conference (MMVC11) Media & Learning Brussels 2011.