background preloader

Sva

Facebook Twitter

Länksamling: webbstudier i svenska och nyheter på lätt svenska - SKL. Webbstudier samt språkapplikationer.

Länksamling: webbstudier i svenska och nyheter på lätt svenska - SKL

Lära sig svenska. Öva svensk grammatik - Studentlitteratur. Svensk grammatik och ordbildning, regler och övningar. Svenska för invandrare, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk. Övrigt. Digitala spåret - Studera svenska på Internet Den här sidan hjälper dig att hitta webbsidor, där du kan studera och träna svenska.

Övrigt

Du kan även hitta lexikon och nyhetssidor och det finns olika teman där du kan hitta information. Du kan också göra övningar på olika nivåer. Flerspråkighet i förskolan Skolverkets samlingssida för inspiration och vägledning rörande flerspråkighet i förskolan. Genrepedagogik i Rinkeby - UR Genrepedagogiken är en modell som ger dig som ämneslärare verktyg att arbeta språkutvecklande i din undervisning. Materialet innehåller lektionsexempel i form av webbklipp, och sammanfattande teoretiska avsnitt. Hörselboken Ett sammansatt perspektiv på den speciella skolsituation personer med hörselnedsättning och utländsk bakgrund har.

Klartext i P4 Sveriges Radios nyhetsprogram på lätt svenska. Landguiden - länder i fickformat Landguiden från Utrikespolitiska Institutet är en databas med information om alla världens länder. Länkar till nätkurser och språktest. Distanskurser på nätet (betalkurser) Babbel Swedish – Nybörjarkurs, finns även som app.

Länkar till nätkurser och språktest

En del gratismaterial finns.International Swedish University Programs, ISU Lund – Lärarledda distanskurser i svenska från nivå A1 till C1 (enligt Europarådets nivåskala). ISU erbjuder även specialkurser i svenska för utländsk vårdpersonal.Learning Swedish PLUS – Lärarsupport med extra övningar till nybörjarkursen Learningswedish.se.Svenska Online – Nybörjarkurs i första hand för SFI (Svenska för invandrare), men privatpersoner kan betala för en tidsbegränsad inloggning. Studiehandledning - home.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan. Välkommen till MTM:s skolwebb.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan

Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Vi hoppas att de som brukade besöka Lärarrummet för lättläst ska både känna igen sig och hitta mycket nytt. Att arbeta aktivt med ordförståelse. Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord?

Att arbeta aktivt med ordförståelse

Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Jag läser just nu en Educator's practice guide som heter Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School, en skrift som väcker många tankar och ger flera nya idéer. Grundläggande principer för KL – Kooperativt Lärande. Vad är Kooperativt Lärande? Kooperativt Lärande (eng: Cooperative learning) är ett förhållningssätt till lärande och en instruktionell undervisningsmetodik. Språkstörning och flerspråkighet - en aktuell utmaning. Både över- och underdiagnosticering av språkstörning hos flerspråkiga barn Att kunskapen om flerspråkighet ökar hos både logopeder och pedagoger är viktigt - större delen av världens befolkning är flerspråkig (det är en minoritet som växer upp med bara ett språk!)

Språkstörning och flerspråkighet - en aktuell utmaning

Och Sveriges och även övriga Europas befolkning är i allt större grad flerspråkig. Enligt den statliga utredningen som jag skrivit om i de senaste inläggen har ungefär en femtedel av Sveriges grundskoleelever nu ett annat modersmål än svenska, men flerspråkiga elever är överrepresenterade bland elever diagnosticerade med grav språkstörning i de landsting som undersöktes (SOU 2016:46). Av de elever som uppfyllde utredningens definition på grav språkstörning hade runt 50% flerspråkig bakgrund, trots att de flerspråkiga eleverna alltså endast utgör 20% av det totala antalet elever. Sju ställningstaganden kom deltagande länder överens om (min översättning): Ordväggar. Är du bekant med det?

Ordväggar

Jo, det är ett (1) sätt att arbeta med elevers ordförråd. Jag fortsätter mina inlägg om ordförråd utifrån en artikel i Reading Teacher, ”Four practical principles for enhancing vocabulary instruction”. Artikelförfattarna och forskarna använde i sin studie något som de kallade MCVIP, Multifaceted Vocabulary Instruction Program. Samtliga MCVIP-projektets klassrum arbetade med så kallade ordväggar. GERS%20sprakbiografi. Att skriva på Sfi - kurs D. Upload Anita Pihl Sfi Loading...

Att skriva på Sfi - kurs D

Working... ► Play all Att skriva på Sfi - kurs D Anita Pihl Sfi4 videos62 viewsUpdated 2 days ago Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Att skriva på Sfi - kurs D. Om materialet. Ordfoljdsexempel. BT Bättre svenska - BT B ttre Svenska. Formativ och summativ bedömning av elevtexter inom sfi och grundläggande vuxenutbildning. Vi vill bjuda in till en workshop om sambedömning av elevtexter.

Formativ och summativ bedömning av elevtexter inom sfi och grundläggande vuxenutbildning

Analyserna av texterna görs utifrån olika kommunikativa och språkliga kvalitetsaspekter. Uttal.se. Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet. Flexibilitet och nya sätt att undervisa Målet med utbildning i svenska för invandrare, sfi, är att personer med annat modersmål än svenska ska få lära sig det svenska språket för att kunna leva och arbeta i Sverige.

Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet

För att anordnare av sfi ska kunna utveckla utbildningen fördelar Skolverket statsbidrag sedan ett par år tillbaka. Insatserna ska bidra till höjd kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning av utbildningen. År 2013 fick Botkyrka vuxenutbildning stöd för projektet Flippade klassrum och som en del i det spelades det in egna filmer som gjordes tillgängliga på en egen webbplats. Att använda filmerna i vuxenutbildningen handlar om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till information, genomgångar och repetitionsövningar och att prova nya sätt att undervisa. − Ett viktigt skäl till filmerna är att vi arbetar med “flippat klassrum”, berättar Margareta Sjunnestrand. Forskning och praktisk erfarenhet visar att modersmålet har stor betydelse när man lär ett nytt språk.

Undervisningsmaterial.