background preloader

Tyska2

Facebook Twitter

TV2-Klocka och Rapport 1989-11-10 (Om Berlinmurens fall). Max Giesinger - 80 Millionen. Vom kleinen Stern, der etwas Besonderes sein wollte. Modern Foreign Languages - Oracy Bank. Kaya Yanar - Der, die, das. Thema „Uhrzeit“ – Online Übungen. TOBIAS MANN Deutschunterricht. Silent viewing – att lära ut språklig interaktion. Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger.

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion

Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man: Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening.

Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk. Johannes Åman: Utan tyskan blir vi lite dummare. Att engelskan vidgar perspektiven är uppenbart.

Johannes Åman: Utan tyskan blir vi lite dummare

Utan grundläggande kunskaper i detta världsspråk är man svårt handikappad. Men vad är det för poäng med att som svensk studera ytterligare ett språk? I lördagens nyhetstexter om tyskans försvagade ställning i Sverige (DN 30/7) framhölls industrins behov och Tysklands alltmer dominerande ställning i Europa. Och det är klart: för den som vill göra affärer utomlands kan god behärskning av det lokala språket ge fördelar.

Men är ändå inte detta lite av ett specialfall? Så länge perspektivet inskränks till språket som redskap för att göra sig förstådd kommer satsningar på fler främmande språk än engelska att vara investeringar med ytterst osäker avkastning. Men språket är inte bara ett redskap. Det är en stor förlust att andelen skolungdomar som läser tyska har fallit så kraftigt. ”Elevernas val går emot utvecklingen” Gymnasieelever väljer att läsa tyska i allt mindre omfattning.

”Elevernas val går emot utvecklingen”

I stället är nu spanska det mest populära valet i gymnasiet: 22 239 elever fick betyg i spanska under läsåret 2014/2015 medan motsvarande siffra för tyska var 11 436. Utvecklingen har varit välkänd under många år och kontrasten mot vad eleverna läste på 90-talet är stor: Då valde fortfarande en överväldigande majoritet att i stället studera tyska medan färre än 1 000 elever årligen valde spanska. Samtidigt får Tyskland en allt viktigare roll i EU, inte minst i och med Storbritanniens utträde ur unionen. Det menar Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. – Nu efter Brexit återkommer frågan, vad det kan innebära. Resultatet är alltså att EU kan komma att domineras allt mer av Tyskland samtidigt som allt färre svenskar kan tyska.

Många av de beslut makthavarna i EU tar diskuteras i själva verket ofta utanför de formella mötena, berättar Karl Magnus Johansson. Geografie: Wie gut kennst du dich in Deutschland aus? - Haha. Language Centre - Just-in-time German grammar. Alles, was man zur deutschen Sprache wissen muss. ONE MINUTE LONG GERMAN WORD. Deutsch A1 - Seagull-Tandem. Du-tabell kartlägger tyskars tilltalande. SDP feat. Sido - Ne Leiche. Omodernt med språk? Debatt Nyligen hölls en paneldebatt på Stockholms Universitet där de tre framgångsrika kvinnliga sportjournalister berättade om sitt yrkesliv i Europas fotbollsligor.

Omodernt med språk?

De arbetade bland storklubbar och storspelare som Messi, Ronaldo och allas vår egen Zlatan. Trots berättelsernas variation framträdde en gemensam punkt: fördelen att kunna fler språk än engelska om man ska lyckas i yrket. Och visst låter det självklart att fler språk ger tillgång till fler röster, historier och nyanser. Och omvänt: att enspråkighet begränsar.

Andreas Bourani. Wer friert uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein.

Andreas Bourani

Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Skolministeriet: Har det blivit omodernt med moderna språk? - UR Skola. Harry – Grammatik. Skulle NP i moderna språk kunna höja både kvalité- och ämnesstatus? - Rosana Månsson. Ta fram provmaterialet från projektet Nationella prov i främmande språk från Göteborgs universitet och utför det med dina elever.

Skulle NP i moderna språk kunna höja både kvalité- och ämnesstatus? - Rosana Månsson

Är det verkligen så där enkelt? I dokumentet från Skolverket står det att det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. I åk 9 är det engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt något av SO och NO –ämnena som gäller för tillfället. Lehr- und Lernmaterial für die Volksschule. Akut kris för moderna språk i svenska skolan. Höstterminen 2015 antogs bara 16 personer till ämneslärarutbildningen mot grundskolan i tyska, spanska och franska.

Akut kris för moderna språk i svenska skolan

Samtidigt kommer 5 700 nya lärare i ämnena behövas fram till 2029, visar en kartläggning i Lärarnas Riksförbunds nya rapport ”Språk – så mycket mer än engelska”. Trots det har bristen på språklärare inte fått i närheten av samma uppmärksamhet på bristen på lärare i de naturvetenskapliga ämnena, påpekar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. – Det är alldeles uppenbart att språklärarna blir styvmoderligt behandlade. Pensionsavgångarna kommer bli enorma och de borde ha ett väldigt bra löneläge marknadsmässigt – men ligger sämre än lärarkåren som helhet i snitt. I LR:s nya rapport ingår en undersökning med 750 lärare i moderna språk. 60 procent av dem har de senaste tre åren övervägt att lämna yrket. Rapporten visar också att 68 procent av gymnasielärarna och 55 procent av lärarna i grundskolan har undervisningsgrupper med elever på olika steg, nivåer, årskurser. Tatsachen über Deutschland. ”Skolans språkkris riskerar Sveriges konkurrenskraft”

Vi lever i en internationell och globaliserad värld.

”Skolans språkkris riskerar Sveriges konkurrenskraft”

Vikten av att kunna flera språk ökar. Om Sverige ska vara konkurrenskraftigt, om företagen ska växa, om vi ska bygga broar mellan människor från olika kulturer och öka vår förståelse för andra nationer, räcker det inte enbart med engelska.