background preloader

Bajkoterapia

Facebook Twitter

BAJKOTERAPIA - Kategoria biblioterapii polegająca na zastosowaniu bajki w terapii, która począwszy od początku XXI w. cieszy się w Polsce coraz większą popularnością.

Termin bajka ma tu bardzo szeroki zakres semantyczny, obejmujący zarówno tradycyjne baśnie, jak i liczne gatunki literatury dziecięcej. Bajkoterapia może być wykorzystana w terapii zajęciowej jako forma wspomagająca, czyli jako narzędzie w rękach fachowca-terapeuty. Jest to pierwotne znaczenie tego terminu, które mocno determinuje drugi człon o wydźwięku medycznym – terapia. Jednocześnie bajkoterapia wyszła poza ramy psychoterapii i nabrała znaczenia równoległego – szczególnego kontaktu z dzieckiem, metodą rozwiązywania jego problemów, wspomagania w rozwoju. Wówczas wykorzystywana jest nie przez psychologów-terapeutów, ale też przez rodziców, opiekunów lub nauczycieli.

Serwis zakładkowy - BAJKOTERAPIA. Co to jest bajkoterapia i jakie przynosi korzyści? Od kilku lat zajmuję się bajkoterapią i co jakiś czas słyszę, iż bajkoterapia jest obecnie modna. Jakże bym chciała, aby tak było… Tego typu opinie wynikają z faktu, iż metodę bajkoterapii dość często utożsamia się po prostu z czytaniem dzieciom.

Niestety jest to bardzo płytkie rozumienie tego pojęcia. W bajkoterapii czytanie jest tylko pewnym punktem wyjścia, można by rzec narzędziem do realizacji innych dużo szerszych celów związanych z szeroko pojętym budowaniem kontaktu z dzieckiem oraz kształtowaniem jego rozwoju emocjonalnego i społecznego. No właśnie… Mam wrażenie, iż stało się tak, iż w dzisiejszych czasach, gdy myśli się o rozwoju dziecka – w ogromnej mierze mamy na myśli jego rozwój poznawczy (czytanie, pisanie, liczenie, znajomość języków obcych). Gdzieś umyka, iż nasze pociechy w ogromie informacji muszą jeszcze wykonać b. trudną pracę nad zrozumieniem świata emocji oraz otaczającego ich świata ludzi – z wielką ilością relacji.

Jak to działa? Też Cię zaciekawi: Co to są bajki terapeutyczne i ich rodzaje.

Bajki terapeutyczne dla dzieci - polecane książki.

Audiobooki - bajki terapeutyczne. Polecane książki o bajkoterapii. Publikacje. Bibliografia - BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA. Scenariusze zajęć. Biblioterapia. Dla dzieci.