background preloader

Yleistä kieltenopetukseen liittyvää

Facebook Twitter

Pedagoginen piristysruiske XI. The ultimate global greetings cheatsheet [infographic] I’ve just downloaded this image onto my phone as a quick-read guide to saying “Hello!”

The ultimate global greetings cheatsheet [infographic]

In over 20 different languages. Although having a pronunciation guide would also be helpful, as I know the “t” in salut! Is silent, and god only knows how to say “Hi!” Babbel. Documento sin título. Pelillisyys & mobiilioppiminen kielten opetuksessa. 8. lokakuuta 2015 | Anna von Zansen Opiskelijoiden älypuhelimet ja tabletit, opettajan tietokone, tabletti ja älypuhelin sekä langaton nettiyhteys tuovat mobiileja mahdollisuuksia myös kielten oppimiseen.

Pelillisyys & mobiilioppiminen kielten opetuksessa

EFL Assessment sheets. iPad-aktiviteetteja esi- ja alkuopetukseen. Classroom Timers - Fun Timers. We've decided to put our new fun timers, and timers for classrooms into a nice sub-section.

Classroom Timers - Fun Timers

These are great timers for children, or maybe meetings, or anything really. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Tampereen seudun TVT-portaali. Koulutuspohja 5. Työkaluja sanaston ja peruskieliopin kertaamiseen QuizletErilaisia kääntökortteja.

Koulutuspohja 5

Malleja: sanoja, kielioppia, lauseita, verbitaivutusta.Harjoitustyökaluja: Learn ja SpellerKaksi peliä: Scatter ja Space raceTestipohja, valittavana erilaisia kysymysmalleja (sähköisenä ja tulostettavana)Erilaisia tulostuspohjia: pelikortteja, A/B-laput, sanalistaÄäni mukana :)Ei tallenna testituloksia. Kirjautuneiden oppilaiden tekemät suoritukset näkyvät.Puhelimilla ja tableteilla käytettynä vähemmän toimintoja.Ohjeet GlosorErilaisia harjoittelutyökaluja: käännös, monivalinta. Free Worksheets, Activities, Songs, and Videos. Löydä oma tapasi. Luonteenvahvuudet.pdf. Authentic Happiness. Printable Worksheets. "3.luokan englannin sanoja": Connect Fours Revision Quiz. You will see a wall of 16 clues.

"3.luokan englannin sanoja": Connect Fours Revision Quiz

You need to group them into 4 rows of 4 connected items. Simply click four cards to identify a group. You score 1 point for each group found within 2.5 minutes. You have unlimited guesses for the first two groups. After completing 2 groups, you have 3 chances to create the final 2 groups. After arranging all 4 groups (or when time runs out) the correct groups are shown. This quiz is based on, but is not affiliated with, the 'connect wall' element in the BBC quiz show 'Only Connect'

Ryhmä toimimaan! -kirjan lisämateriaalit. 7 Learning Zones Every Classroom Must Have! Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria. Microsoft Office 365 opettajille. Kielivinkki /fi. Etusivu Kielivinkki antaa sinulle lisää puhtia ja evästystä vieraiden kielten opiskeluun.

Kielivinkki /fi

Tutustu ohjeisiin ja tutki eri kielten esimerkit. Ne opastavat sinua tehokkaaseen, itsenäiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Kielivinkki neuvoo sinulle, miten voit tehostaa opiskeluasi opit tuntemaan itsesi paremmin oppijana voit opiskella kielen rakennusaineita: rakenteita ja sanastoa opit paremmaksi kielen kuulijaksi, lukijaksi ja ymmärtäjäksi saavutat sujuvan taidon puhujana ja kirjoittajana Kielimatka kielen oppijana jatkuu koko elämän.

Iiro ja Siiri Kielivinkin hahmot esittävät osioissa omia huomioitaan. "Siellä teille sitten kerrotaan, että on tämmöinen Word" "Ehkä vähän lapsellista, mutta itselleni motivaatiota tähän aiheeseen perehtymiseen tuo myös se, että haluan osoittaa oppilaille, ettei 'opesukupolvi' ole ihan niin vanhanaikaista, avutonta ja pihalla olevaa, kuin heidän ajatuksensa tuntuu olevan :) Kun kerroin kaseille, missä koulutuksessa olen pari torstaita, niin etupenkin poika kommentoi 'Niin siellä teille sitten kerrotaan, että on tämmöinen Word, missä voi näitä fontteja muuttaa ja sitten että on olemassa semmoinen Facebook, missä voi jutella tutuille ja laittaa vaikka omia kuviakin sinne' ...Minä dinosauruksina ne meitä pitää :)" Edellä on lainaus Riikka Reinin palautteesta Tampereen seudun Osaava -hankkeen Pedagoginen piristysruiske V -koulutuksesta.

"Siellä teille sitten kerrotaan, että on tämmöinen Word"

Toinen osallistuja kommentoi omaa kehittymistään: "En enää näe tietotekniikkaa peikkona vaan mahdollisuutena. Oppimista edisti se, että annoin itselleni luvan keskittyä itseäni eniten kiinnostaviin asioihin. " Luokanopettaja ja tietotekniikka - Sari Auramon blogi.

Humanity Learning – yksilöllisestä oppimisesta ihmislähtöiseen oppimiseen. Tutkija Marika Toivola tekee väitöstutkimustaan opettajista, jotka kehittävät opetuskäytänteitään huomioiden oppilaat yksilöinä.

Humanity Learning – yksilöllisestä oppimisesta ihmislähtöiseen oppimiseen

Tähän mennessä hän on saanut mallinnettua Pekka Peuran pedagogisen ajattelun ja luotua Peuran opetusmallin käyttöteorian, josta on kirjoitettu artikkeli kansainväliselle tiedeyhteisölle. Lue käyttöteorian opettajille suunnattu versio tästä linkistä. Peura on aiemmin käyttänyt opetusmenetelmästään nimitystä yksilöllisen oppimisen opetusmalli. Toivolan tutkimus kuitenkin osoittaa, että toiminnan taustalla on paljon laajempia kokonaisuuksia, kuin mitä nimitys antaa olettaa.

Toivola havaitsi, että Peuran oppimiskulttuurissa yhdistyy kaksi vastakkaista näkemystä: yksilöllinen ja yhteisöllinen. Viesti.koje. Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Learning by doing - leikkejä ja pelejä englannin opetukseen. Toiminnalliselle opetukselle olennaista on tehdä oppilaista aktiivisia toimijoita.

Learning by doing - leikkejä ja pelejä englannin opetukseen

Opetus hyödyntää ryhmää, on vuorovaikutteista, mahdollistaa mielikuvituksen sekä luovuuden käyttöä ja lisää huomaamatta tuntiopetuksen fyysistä aktiivisuutta. Toiminnallinen opetus aktivoi tehokkaasti oppilaita psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Toimiminen on lapselle luontainen tapa kokea ympäristöä ja oppia uutta. Toiminnallinen opetus valjastaa lapsen sisäisen motivaation halutun asian opetteluun. Paper Snowflake Patterns. Opettajalle. Vähitellen täydentyvä linkkilista eri aineisiin (kuvataide, englanti, ruotsi, uskonto, S2)ja aihekokonaisuuksiin (mediakasvatus, monikulttuurisuus, kestävä kehitys)sekä opetusalaan liittyviin tekijänoikeusasioihinJos joku linkki ei toimi, ilmoitathan siitä minulle.

Opettajalle

Päivitetty 31.12.2014 Kielet. Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ops 2016 tulee - oletko valmis? Osa: Työtavat. OPETUSSUUNITELMAN keskeiset elementit ovat didaktiikan näkökulmasta tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arvioinnin periaatteet. Olen aikaisemmissa blogilastuissa avannut käsityksiäni tavoitteista (mikä on uuden opsin kasvatuspäämäärä) ja menetelmäohjauksesta (opettajan ja oppilaan toimintaa kuvaavien verbien analyysin pohjalta).

Tässä lastussa paneudun vielä opetussuunnitelman työtapaohjaukseen. Perinteisesti suomalaisopettajat ovat pitäneet vahvasti kiinni menetelmällisestä vapaudestaan, mutta jo vuoden 2004 perusteissa listattiin perusteet menetelmien valinnalle. Ohjaus voimistuu vuoden 2014 perusteissa. Yksilöllinen oppiminen. The World’s Most-Spoken Languages In A Single Infographic. This fascinating infographic elegantly breaks down the world’s most popular languages and the countries in which they are spoken. Specifically, the circle represents the 4.1 billion people around the world who speak one of 23 of the world’s most-spoken languages as their native tongue – the numbers of people speaking an actual language in any given country may actually be higher.

It was created for the South China Morning Post by Alberto Lucas Lopez, an infographic journalist. The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic. Click image, then click again, to enlarge. ESOL Courses - Free English Lessons Online. Note taking. Esittely. Linkit - Englanti.

Linkit - Englanti Erilaisia kielioppi- ja sanastoharjoituksia 3.-6. lk:n oppilaille. Erilaisia 4.-6. lk:n oppilaiden laatimia sanastotehtäviä. Grammar Ninja. Individual English: A bunch of stolen ideas - #HackEd. Miksi kannattaa opiskella useita kieliä? (Rautalankatiivistys) « Saukon Taivaspaikka. Operaatio maailmanperintö.