background preloader

Filmy o egzaminie (dla uczniów)

Facebook Twitter

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.) Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.) Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.