background preloader

Religion

Skapelse och Utveckling Och Gud sade: Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser. Må också fåglar flyga över jorden under himmelens stora fäste. /.../ Och Gud sade: Må jorden frambringa levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter. I USA förekommer det att läroböckerna i biologi innehåller varningstexter som säger att Charles Darwins teorier faktiskt är omdebatterade och omstridda. Darwin hade kommit fram till att alla arter i naturen förändras med tiden på grund av medfödda egenskaper och förmåga att anpassa sig till den omgivande miljön. De individer, som har de mest fördelaktiga egenskaperna, har störst chans att överleva menade Darwin. Enligt den moderna utvecklingsläran krävs också mutationer (förändringar i arvsmassan) för att förklara att komplicerade organ, som t.ex. hjärtat, skulle kunna utvecklas. Att också människan skulle ha utvecklats ur lägre livsformer är stötande för kristna fundamentalister i USA. - att Gud är livets skapare 1. 2. Skapelse och Utveckling
Richard Dawkins. Världens mest kända och hatade ateist Författaren och debattören Richard Dawkins har kallats ”Darwins rottweiler”. Boklördag möter snarare en sansad forskare som tror på vetenskapen och anser att det är en stor synd att indoktrinera barn. –Jag avskyr tanken på att bli ihågkommen som en religionsmotståndare. Richard Dawkins har alltid sett oförskämt ungdomlig ut men vid 71 års ålder börjar åren synas så smått. I grunden är han zoolog, mer exakt etolog (läran om djurs beteende) och slog igenom som populärvetenskaplig författare med miljonbästsäljaren ”Den själviska genen” från 1976. Hans nya bok ”Verklighetens magi” är ett försök att sprida kunskapen och förmedla fascinationen till huvudsakligen yngre läsare. Likväl är det en helt annan bok som gjort Dawkins till ett världsnamn. Får du fortfarande hatmejl? Dawkins skrattar till, ler. –Ja. Så du fortsätter att reta upp människor? –Uppenbarligen. Gillar du att provocera? Dawkins funderar innan han svarar med ett fallande ”Noooooo”. –Jag tror inte att jag gör det. –Nonsens! –Exakt. Richard Dawkins. Världens mest kända och hatade ateist
Richard Dawkins: "Illusionen om Gud" Richard Dawkins: "Illusionen om Gud" Tuff match med Gud. Den stridbare ateisten Richard Dawkins går möjligen segrande ur sin boxningsmatch med Gud - men bara om man bortser från mer än femhundra år av bibeltolkning. Ronny Ambjörnsson undrar om religion kan bekämpas med intellektuella medel. Den Gud som framträder i Bibeln är utan tvekan ett brutalt monster. En sådan Gud förtjänar inte att existera, kan man tycka. Men samtidigt är det också en ökande skara tvivlare som förnekar hans existens. Dawkins tillbakavisar i Illusionen om Gud" de vanligaste "gudsbevisen", inte bara de gamla ärevördiga från Anselm och Thomas från Aquino utan också mer moderna varianter. Befrielseteologer som Gutiérrez, Alan Boesak och Bonhoeffer nämns knappast, det är bokstavstron som står i centrum. Mot en sådan invändning kan emellertid Dawkins med viss rätt hävda, att det inte alltid är de mest subtila teologerna som hörs i medie­bruset. Men saken är inte alldeles enkel.
Importancia_del_pensamiento_relacional.pdf
Religión

Blog del Profesorado de Religión Católica
Blog de Religión Católica
Aula de Reli
Ist Theologie eine Wissenschaft?
Hannah Arendt - Ihr Denken veränderte die Welt: Amazon.de: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen, Klaus Pohl, Victoria Trauttmansdorff, Nicholas Woodeson, Sascha Ley, Friederike Becht, Megan Gay, Tom Leic
Credo ut intelligam (lat., „ich glaube, damit ich erkennen kann“) ist eine Kurzformulierung für ein theologisch-philosophisches Programm von Anselm von Canterbury (1033–1109), mit dem er den Glauben rational begründen will, ohne dabei diese Begründung zur Bedingung für den Glauben zu machen. Sie ist in Anlehnung und Kontrast zum theologischen Ansatz credo quia absurdum („ich glaube, weil es widersinnig ist“) formuliert (der früher Tertullian oder Augustin zugeschrieben wurde), und setzt einen ähnlichen Ansatz Augustins fort (Credimus, ut cognoscamus, „wir glauben, um zu erkennen“). Das Programm credo, ut intelligam ist grundlegend für die Scholastik geworden. Die Schrift Proslogion, in der dieses Programm aufgestellt wird, enthält philosophisch-theologisch argumentierende Teile wie auch Abschnitte in Gebetsform.[1] Ausgangspunkt des Werkes ist aber das berühmt gewordene "unum argumentum" ("das eine Argument"),[2] mit dem Anselm zu beweisen sucht,[3] Siehe auch[Bearbeiten] Credo ut intelligam Credo ut intelligam
Religion and Creation

Mithras and Jesus Mithras and Jesus See also Mithras and Christianity. In certain sorts of literature, the claim is made that Jesus is merely a copy of Mithras. A series of statements are made about Mithras - born of a virgin, had a last supper, died, resurrected, etc - which do make him seem identical. This portrait of Mithras is entirely misleading. Some of the statements about Mithras being like Jesus have some basis, and the evidence for them is given under Mithras and Christianity. 1. Collections of "sayings of the philosophers" were made in antiquity and into the medieval period. From the 17th century onwards, Protestant writers routinely accused the "Romanists" - the Roman Catholic Church - of basing its worship on pagan ritual.3 With the rise of anti-Christian movements such as socinianism in the 18th century, this developed in some writers into the claim that the Christ story was not different to that of older pagan legends and so was, by inference, equally untrue. 2. 3. In 1882 American writer T.W. 4. 5.
Dead Sea Scrolls, Essenes Dead Sea Scrolls, Essenes The Dead Sea Scrolls are a collection of just under 900 documents, including texts from the Hebrew Bible, discovered between 1947 and 1956 in eleven caves in and around the ruins of the ancient settlement of Khirbet Qumran on the northwest shore of the Dead Sea in Israel. The texts are of great religious and historical significance, as they include the oldest known surviving copies of Biblical and extra-biblical documents and preserve evidence of great diversity in late Second Temple Judaism. They are written in Hebrew, Aramaic and Greek, mostly on parchment, but with some written on papyrus. These manuscripts generally date between 150 BCE and 70 CE. The scrolls are traditionally identified with the ancient Jewish sect called the Essenes, though some recent interpretations have challenged this association and argue that the scrolls were penned by priests, Zadokites, or other unknown Jewish groups. Date and Contents The rest (about 15%) of the fragments are yet unidentified. Essenes John C.
Godfrey of Bouillon: Leader in the First Crusades and Ruler of the Kingdom of Jerusalem Godfrey of Bouillon was a medieval Frankish nobleman best known for his role as one of the main leaders during the First Crusade. As a consequence of this successful military expedition to the Holy Land, Godfrey became the first ruler of the newly-established Kingdom of Jerusalem. Godfrey is said to have refused to accept the title ‘King’, choosing to adopt the title of Advocatus Sancti Sepulchri , which means ‘Advocate / Protector of the Holy Sepulchre’ instead. Early Life of Godfrey Godfrey of Bouillon was born in 1060, and was the second son of Eustace II, Count of Boulogne, and his wife, Ida, the daughter of Godfrey III (the Bearded), Duke of Lower Lorraine. Yet, not all of these territories fell into Godfrey’s hands immediately. During the War of the Investitures, which pitted Henry IV against the pope, Gregory VII, Godfrey, as a vassal of the Holy Roman Empire, sided with emperor. Godfrey Joins the Call to Arms Godfrey of Bouillon: Leader in the First Crusades and Ruler of the Kingdom of Jerusalem
Dharma es una palabra sánscrita que significa ‘religión’, ‘ley religiosa’ o ‘conducta piadosa correcta’. Se utiliza en casi todas las doctrinas y religiones de origen indio (las religiones dhármicas), como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Nombre sánscrito[editar] dharma, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).[1]धर्म, en escritura devanagari del sánscrito.[1]Pronunciación: /dhárma/ en sánscrito[1] o bien/dhárm/ en varios idiomas modernos de la India (como el hindí y el maratí)./dhórm/ en bengalí./dhámma/ en idioma palí. Etimología[editar] Se basa en la palabra dhara, que proviene del sánscrito dhri.[1] La palabra proviene de una raíz indoirania dhar ‘ajustar, soportar, sostener’, conectada con Se ha sugerido,[cita requerida] aunque permanece incierta, la identidad etimológica entre dharma y el latín firmus (de donde proviene el español «firme»). Significado[editar] Historia de la palabra[editar] El dharma en el hinduismo[editar] Dharma Dharma
Vajrayāna (Sanskrit: वज्रयान), also known as Tantric Buddhism, Tantrayāna, Mantrayāna, Secret Mantra, Esoteric Buddhism, Diamond Way, Thunderbolt Way, or the Indestructible Way, is a complex and multifaceted system of Buddhist thought and practice which has evolved over several centuries. Founded by Indian Mahāsiddhas, Vajrayāna subscribes to Buddhist tantric literature. History of Vajrayāna in India[edit] Although the first tantric Buddhist texts appeared in India in the 3rd century and continued to appear until the 12th century, scholars such as Hirakawa Akira assert that the Vajrayāna probably came into existence in the 6th or 7th century, while the term Vajrayāna itself first appeared in the 8th century. Although the Vajrayana claims to be as ancient and authentic as any other Buddhist school, it may have grown up gradually in an environment with previously existing texts such as the Mahasannipata and the Ratnaketudharani. The earliest texts appeared around the early 4th century. Vajrayana Vajrayana
Réligions

Simón de Trento (Trento, 1472 - Trento, 21 de marzo de 1475) fue un popular niño asesinado, protagonista de un libelo de sangre (calumnia antisemita), que afirma que fue asesinado ritualmente por judíos.[1] Es llamado Simon Unverdorben (‘Simón de la Inmaculada’) en alemán, y Simonino di Trento en italiano. Asesinato y juicio espurio[editar] En la Pascua judía de 1475 (domingo 21 de marzo) se encontró el cadáver mutilado de un bebé de dos años. En 1588 (113 años después), el papa Sixto V (1521-1590) reunió una comisión de seis cardenales, y repitió el juicio. Ese mismo año (1588), el mismo papa Sixto V canonizó al bebé. En 2007, un catedrático judío, el Dr. Descanonización[editar] En 1965, en el marco del Concilio Vaticano II, el papa Pablo VI ordenó que se reexaminara el caso de Simón de Trento. En 1965 el arzobispo Alessandro Gotardi, de la diócesis de Trento, declaró la inocencia de los judíos asesinados. Esta supresión no insinúa que el niño no haya existido ni niega su asesinato. Simón de Trento Simón de Trento
Sökresultat för "evolution"Sökresultat evolution | forskning.se Generna som betytt mest för evolutionen av Darwinfinkarnas näbbar En av de allra mest intressanta aspekterna av Darwinfinkarnas evolution är hur olika arter utvecklat olika sorters näbbar för att kunna utnyttja olika födoresurser på Galápagos. En grupp forskare från Uppsala universitet, SLU och Princeton University har nu identifierat en specifik gen som förklarar skillnader i näbbens storlek hos Darwinfinkar. Studien publiceras i Science. Läs mer Evolutionen tystar skadliga mutationer I dna uppstår ibland det som kallas synonyma mutationer, som inte leder till att proteinsekvensen förändras men som ändå kan ha stora negativa effekter på bakteriers överlevnadsförmåga. Läs mer Orörliga ediacaradjur kan ha varit evolutionära drivfjädrar Forskare har haft svårt att få någon ordning på fossilgruppen ediacarafaunan. Läs mer Forskare till Grönland på jakt efter evolutionen Läs mer Evolution i skärgården – forskare avslöjar gåtor om storgäddan Läs mer Felande länk i evolutionen av komplexa celler Läs mer
Religione

Gesù racconta questa parabola per insegnare che i credenti debbono perdonare sempre il proprio prossimo, quando questi si pente e chiede perdono della sua mala azione. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. La parabola del creditore spietato - Periragazzi.net
World Spirituality and Religion

Meditation can help tame your emotions even if you're not a mindful person, suggests a new study from Michigan State University. Reporting in the journal Frontiers in Human Neuroscience, psychology researchers recorded the brain activity of people looking at disturbing pictures immediately after meditating for the first time. These participants were able to tame their negative emotions just as well as participants who were naturally mindful. "Our findings not only demonstrate that meditation improves emotional health, but that people can acquire these benefits regardless of their 'natural' ability to be mindful," said Yanli Lin, an MSU graduate student and lead investigator of the study. Mindfulness, a moment-by-moment awareness of one's thoughts, feelings and sensations, has gained worldwide popularity as a way to promote health and well-being. The study, conducted in Jason Moser's Clinical Psychophysiology Lab, attempted to find out. Does meditation keep emotional brain in check? -- ScienceDaily
History While nowhere near as famous as the Salem witchcraft trials that took place in 1692, the great Connecticut witchcraft panic, which lasted intermittently from 1647 until 1697, set a precedent in American history. Of course, these trials presaged the later series of events in Salem. But the manner in which the trials came to an end opened the door for more rational and logical examinations of supposed supernatural phenomena. 10 The First Recorded Confession In the mid-17th century, a single witness was all it took to get someone tried for witchcraft. Two years earlier, Johnson, a servant, was accused of theft. While in prison awaiting her trial, Johnson gave birth to a son who was quickly indentured as a servant to Nathaniel Rescew. 9 The First To Die It is widely believed that Mary Johnson was the first accused witch to die in Connecticut (if not America). 8 The Peculiar Town Of Wethersfield 7 The Great Hartford Panic Many of the stories from Hartford were incredibly bizarre. 10 Facts About The Connecticut Witch Trials
10 Ancient Religions That Are Still Followed Today Religion The old beliefs have changed. Ancient religions have had to adapt to a new world and, in many cases, barely resemble the faiths that once covered the world. 10AsatruarfelagidThe Church Of Thor And Odin A church called Asatruarfelagid has been building up followers to bring back the worship of Thor and Odin. Their rituals are a bit different from how the Vikings did it. The new religion has little in common with the vicious pagan beliefs that inspired it. 9ZoroastrianismThe Oldest Monotheistic Religion Zoroastrianism has been traced back to the sixth century BC, and it’s been called the first monotheistic religion on earth. They still keep their faith alive by holding religious classes and celebrations and by sharing ancient poetry. Today, though, there is only one funerary tower left in the world, located in Yazd, Iran. 8Tu’er ShenThe Chinese God Of Homosexuality A month later, Hu Tianbao came to another man in his dreams, now in the form of a rabbit. 7MariThe Pagans Of Russia
Religion och Etik

kristendom
Etik – Mikaels Skola
Etiska teorier och normativ etik | Etik och moral
Cuevas y pinturas rupestres mayas
Zdeněk Burian
Hürriyet Daily News | PHOTO Gallery
Religion Flippfilmer

ME ABURRE LA RELIGIÓN: LIBROS DE LA BIBLIA. ANTIGUO TESTAMENTO
ME ABURRE LA RELIGIÓN: LIBROS DE LA BIBLIA. NUEVO TESTAMENTO
Uno de los mejores tratados de la historia sobre el amor: “Los cuatro amores” de C. S. Lewis - Educación - Aleteia.org
Thomas Aquinas, part 1: rediscovering a father of modernity | Tina Beattie | Opinion
7 of History's Most Brilliant Scientists People Forget Were Catholic | ChurchPOP
Religion/Atheism

RELIGION & PHILOSOPHY (Why)

Religion and Spirtuality

Egyptian Judeo Christian Muslim Religion

Culture/Religion/Spirituality

eastern religion

paginas de Religión Clases

RELIGION RULE & COMMERCE

Religion & Festival

Religion in AMERICAN SOCIETY

Religion Group Work

SOR 1 - Nature of Religion & Beliefs