background preloader

Religion

Religion/Atheism

My requirements to talk religion Since being home for the holidays, I’ve had three people from my high school class message me on facebook and ask if I’d like to go grab coffee/beer and talk about my beliefs. This is nothing new. The problem is that I’ve found that more often than not, “Let’s meet because I’m curious about your views” is synonymous for, “Let’s meet in private so I can waste your time without penalty” or, “Let’s meet in private so I can throw a myriad of muddy arguments at the wall and hope one of them sticks.” To avoid this, I’ve developed a list of requirements for meeting anybody to talk about god, and I thought I’d share them. Conversations are a two way street in which both participants need to be willing to alter their position if it makes sense to do so. Conversations are what I want to be involved in. My requirements to talk religion
Debate-Flow-Chart.jpg (JPEG Image, 720x1031 pixels)
Hitchens-Dembski Debate Nov 2010 (1 of 10)
Rational Wiki
Skapelse och Utveckling Och Gud sade: Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser. Må också fåglar flyga över jorden under himmelens stora fäste. /.../ Och Gud sade: Må jorden frambringa levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter. I USA förekommer det att läroböckerna i biologi innehåller varningstexter som säger att Charles Darwins teorier faktiskt är omdebatterade och omstridda. Darwin hade kommit fram till att alla arter i naturen förändras med tiden på grund av medfödda egenskaper och förmåga att anpassa sig till den omgivande miljön. De individer, som har de mest fördelaktiga egenskaperna, har störst chans att överleva menade Darwin. Enligt den moderna utvecklingsläran krävs också mutationer (förändringar i arvsmassan) för att förklara att komplicerade organ, som t.ex. hjärtat, skulle kunna utvecklas. Att också människan skulle ha utvecklats ur lägre livsformer är stötande för kristna fundamentalister i USA. - att Gud är livets skapare 1. 2. Skapelse och Utveckling
Richard Dawkins. Världens mest kända och hatade ateist Författaren och debattören Richard Dawkins har kallats ”Darwins rottweiler”. Boklördag möter snarare en sansad forskare som tror på vetenskapen och anser att det är en stor synd att indoktrinera barn. –Jag avskyr tanken på att bli ihågkommen som en religionsmotståndare. Richard Dawkins har alltid sett oförskämt ungdomlig ut men vid 71 års ålder börjar åren synas så smått. I grunden är han zoolog, mer exakt etolog (läran om djurs beteende) och slog igenom som populärvetenskaplig författare med miljonbästsäljaren ”Den själviska genen” från 1976. Hans nya bok ”Verklighetens magi” är ett försök att sprida kunskapen och förmedla fascinationen till huvudsakligen yngre läsare. Likväl är det en helt annan bok som gjort Dawkins till ett världsnamn. Får du fortfarande hatmejl? Dawkins skrattar till, ler. –Ja. Så du fortsätter att reta upp människor? –Uppenbarligen. Gillar du att provocera? Dawkins funderar innan han svarar med ett fallande ”Noooooo”. –Jag tror inte att jag gör det. –Nonsens! –Exakt. Richard Dawkins. Världens mest kända och hatade ateist
Richard Dawkins: "Illusionen om Gud" Richard Dawkins: "Illusionen om Gud" Tuff match med Gud. Den stridbare ateisten Richard Dawkins går möjligen segrande ur sin boxningsmatch med Gud - men bara om man bortser från mer än femhundra år av bibeltolkning. Ronny Ambjörnsson undrar om religion kan bekämpas med intellektuella medel. Den Gud som framträder i Bibeln är utan tvekan ett brutalt monster. En sådan Gud förtjänar inte att existera, kan man tycka. Men samtidigt är det också en ökande skara tvivlare som förnekar hans existens. Dawkins tillbakavisar i Illusionen om Gud" de vanligaste "gudsbevisen", inte bara de gamla ärevördiga från Anselm och Thomas från Aquino utan också mer moderna varianter. Befrielseteologer som Gutiérrez, Alan Boesak och Bonhoeffer nämns knappast, det är bokstavstron som står i centrum. Mot en sådan invändning kan emellertid Dawkins med viss rätt hävda, att det inte alltid är de mest subtila teologerna som hörs i medie­bruset. Men saken är inte alldeles enkel.
Ist Theologie eine Wissenschaft?
Hannah Arendt - Ihr Denken veränderte die Welt: Amazon.de: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen, Klaus Pohl, Victoria Trauttmansdorff, Nicholas Woodeson, Sascha Ley, Friederike Becht, Megan Gay, Tom Leic
Credo ut intelligam (lat., „ich glaube, damit ich erkennen kann“) ist eine Kurzformulierung für ein theologisch-philosophisches Programm von Anselm von Canterbury (1033–1109), mit dem er den Glauben rational begründen will, ohne dabei diese Begründung zur Bedingung für den Glauben zu machen. Sie ist in Anlehnung und Kontrast zum theologischen Ansatz credo quia absurdum („ich glaube, weil es widersinnig ist“) formuliert (der früher Tertullian oder Augustin zugeschrieben wurde), und setzt einen ähnlichen Ansatz Augustins fort (Credimus, ut cognoscamus, „wir glauben, um zu erkennen“). Das Programm credo, ut intelligam ist grundlegend für die Scholastik geworden. Die Schrift Proslogion, in der dieses Programm aufgestellt wird, enthält philosophisch-theologisch argumentierende Teile wie auch Abschnitte in Gebetsform.[1] Ausgangspunkt des Werkes ist aber das berühmt gewordene "unum argumentum" ("das eine Argument"),[2] mit dem Anselm zu beweisen sucht,[3] Siehe auch[Bearbeiten] Credo ut intelligam Credo ut intelligam
Reiki Traditions[edit] Today many branches of Reiki exist, though there exist two major traditions, respectively called Traditional Japanese Reiki and Western Reiki. Traditional Japanese Reiki[edit] The term Traditional Japanese Reiki is normally used to describe the specific system that formed from Usui's original teachings[41] and the teachings that did not leave Japan. Usui Reiki Ryōhō Gakkai (臼井靈氣療法學會 in Traditional Chinese Characters, meaning "Usui Reiki Healing Method Learning Society")[43] is the name of the society of Reiki masters founded by Mikao Usui. The Japanese Reiki hand positions presented in the Usui Reiki Ryōhō Hikkei (臼井靈氣療法必携, Usui Reiki Treatment Handbook) as used and compiled by Usui are considerably more extensive than the hand positions used in Western Reiki.[47] Western Reiki[edit] After being trained by Hayashi, Takata went back to Hawaii, taking Reiki with her. Teachings[edit] Training[edit] First degree[edit] Second degree[edit] Third degree[edit] Variations[edit] Reiki
Neo-Druidism Neo-Druidism Neo-Druidism or Neo-Druidry, commonly referred to as Druidry by many adherents,[1][2][3] is a form of modern spirituality or religion that generally promotes harmony and worship of nature, and respect for all beings, including the environment. Many forms of modern Druidry are Neopagan religions, whereas some are instead seen as philosophies that are not necessarily religious in nature.[4][5] Originating in Britain during the 18th century, Druidry was originally a cultural movement, only gaining religious or spiritual connotations in the 19th century. The core principle of Druidry is respect and veneration of nature, and as such it often involves participation in the environmental movement. Arising from the 18th century Romanticist movement in Britain, which glorified the ancient "Celtic" peoples of the Iron Age, the early Druids aimed to imitate the Iron Age priests who were also known as druids. Beliefs[edit] A Druid symbol Nature-centered spirituality[edit] Theology[edit] Monotheism[edit]
David Icke's Moon Matrix Theory Explained April 17, 2012 from ActivistPost Website Spanish version David Icke's "Moon Matrix" theory is the point where people believe he has tipped into straight up madness. Anyone who has followed Icke's progression of theories knows that he has transitioned into deeper and deeper levels of understanding, and if you've made it past his reptilian-shape shifting material, then the moon matrix stuff shouldn't be so difficult to grasp. The Moon Matrix theory stems from Icke's virtual reality hypothesis. We experience this physical reality, and then go back to the one source when our physical bodies die. The virtual reality world we experience isn't what it was intended to be, by our advanced creator. There are several more senses and abilities that we can't lock into. This idea could be expressed as an example of when some spiritual mediums are able to communicate with the dead. Why is this? This begs the question: There is an energy force called Ch'i, which flows through the body's meridian network. David Icke's Moon Matrix Theory Explained
Culture/Religion/Spirituality

Religion and Creation

Mithras and Jesus Mithras and Jesus See also Mithras and Christianity. In certain sorts of literature, the claim is made that Jesus is merely a copy of Mithras. A series of statements are made about Mithras - born of a virgin, had a last supper, died, resurrected, etc - which do make him seem identical. This portrait of Mithras is entirely misleading. Some of the statements about Mithras being like Jesus have some basis, and the evidence for them is given under Mithras and Christianity. 1. Collections of "sayings of the philosophers" were made in antiquity and into the medieval period. From the 17th century onwards, Protestant writers routinely accused the "Romanists" - the Roman Catholic Church - of basing its worship on pagan ritual.3 With the rise of anti-Christian movements such as socinianism in the 18th century, this developed in some writers into the claim that the Christ story was not different to that of older pagan legends and so was, by inference, equally untrue. 2. 3. In 1882 American writer T.W. 4. 5.
Dead Sea Scrolls, Essenes Dead Sea Scrolls, Essenes The Dead Sea Scrolls are a collection of just under 900 documents, including texts from the Hebrew Bible, discovered between 1947 and 1956 in eleven caves in and around the ruins of the ancient settlement of Khirbet Qumran on the northwest shore of the Dead Sea in Israel. The texts are of great religious and historical significance, as they include the oldest known surviving copies of Biblical and extra-biblical documents and preserve evidence of great diversity in late Second Temple Judaism. They are written in Hebrew, Aramaic and Greek, mostly on parchment, but with some written on papyrus. These manuscripts generally date between 150 BCE and 70 CE. The scrolls are traditionally identified with the ancient Jewish sect called the Essenes, though some recent interpretations have challenged this association and argue that the scrolls were penned by priests, Zadokites, or other unknown Jewish groups. Date and Contents The rest (about 15%) of the fragments are yet unidentified. Essenes John C.
Godfrey of Bouillon was a medieval Frankish nobleman best known for his role as one of the main leaders during the First Crusade. As a consequence of this successful military expedition to the Holy Land, Godfrey became the first ruler of the newly-established Kingdom of Jerusalem. Godfrey is said to have refused to accept the title ‘King’, choosing to adopt the title of Advocatus Sancti Sepulchri , which means ‘Advocate / Protector of the Holy Sepulchre’ instead. Early Life of Godfrey Godfrey of Bouillon was born in 1060, and was the second son of Eustace II, Count of Boulogne, and his wife, Ida, the daughter of Godfrey III (the Bearded), Duke of Lower Lorraine. Yet, not all of these territories fell into Godfrey’s hands immediately. During the War of the Investitures, which pitted Henry IV against the pope, Gregory VII, Godfrey, as a vassal of the Holy Roman Empire, sided with emperor. Godfrey Joins the Call to Arms Godfrey of Bouillon: Leader in the First Crusades and Ruler of the Kingdom of Jerusalem
Dharma es una palabra sánscrita que significa ‘religión’, ‘ley religiosa’ o ‘conducta piadosa correcta’. Se utiliza en casi todas las doctrinas y religiones de origen indio (las religiones dhármicas), como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Nombre sánscrito[editar] dharma, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).[1]धर्म, en escritura devanagari del sánscrito.[1]Pronunciación: /dhárma/ en sánscrito[1] o bien/dhárm/ en varios idiomas modernos de la India (como el hindí y el maratí)./dhórm/ en bengalí./dhámma/ en idioma palí. Etimología[editar] Se basa en la palabra dhara, que proviene del sánscrito dhri.[1] La palabra proviene de una raíz indoirania dhar ‘ajustar, soportar, sostener’, conectada con Se ha sugerido,[cita requerida] aunque permanece incierta, la identidad etimológica entre dharma y el latín firmus (de donde proviene el español «firme»). Significado[editar] Historia de la palabra[editar] El dharma en el hinduismo[editar] Dharma
Vajrayāna (Sanskrit: वज्रयान), also known as Tantric Buddhism, Tantrayāna, Mantrayāna, Secret Mantra, Esoteric Buddhism, Diamond Way, Thunderbolt Way, or the Indestructible Way, is a complex and multifaceted system of Buddhist thought and practice which has evolved over several centuries. Founded by Indian Mahāsiddhas, Vajrayāna subscribes to Buddhist tantric literature. History of Vajrayāna in India[edit] Although the first tantric Buddhist texts appeared in India in the 3rd century and continued to appear until the 12th century, scholars such as Hirakawa Akira assert that the Vajrayāna probably came into existence in the 6th or 7th century, while the term Vajrayāna itself first appeared in the 8th century. Although the Vajrayana claims to be as ancient and authentic as any other Buddhist school, it may have grown up gradually in an environment with previously existing texts such as the Mahasannipata and the Ratnaketudharani. The earliest texts appeared around the early 4th century. Vajrayana
Réligions

Simón de Trento (Trento, 1472 - Trento, 21 de marzo de 1475) fue un popular niño asesinado, protagonista de un libelo de sangre (calumnia antisemita), que afirma que fue asesinado ritualmente por judíos.[1] Es llamado Simon Unverdorben (‘Simón de la Inmaculada’) en alemán, y Simonino di Trento en italiano. Asesinato y juicio espurio[editar] En la Pascua judía de 1475 (domingo 21 de marzo) se encontró el cadáver mutilado de un bebé de dos años. En 1588 (113 años después), el papa Sixto V (1521-1590) reunió una comisión de seis cardenales, y repitió el juicio. Ese mismo año (1588), el mismo papa Sixto V canonizó al bebé. En 2007, un catedrático judío, el Dr. Descanonización[editar] En 1965, en el marco del Concilio Vaticano II, el papa Pablo VI ordenó que se reexaminara el caso de Simón de Trento. En 1965 el arzobispo Alessandro Gotardi, de la diócesis de Trento, declaró la inocencia de los judíos asesinados. Esta supresión no insinúa que el niño no haya existido ni niega su asesinato. Simón de Trento
Gesù racconta questa parabola per insegnare che i credenti debbono perdonare sempre il proprio prossimo, quando questi si pente e chiede perdono della sua mala azione. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. La parabola del creditore spietato - Periragazzi.net
Förälder anmäler skolavslutning till DO
World Spirituality and Religion

Does meditation keep emotional brain in check? -- ScienceDaily
10 Facts About The Connecticut Witch Trials
10 Ancient Religions That Are Still Followed Today
Jewish Virtual Library
Muslim Scientists and Islamic Civilization
The Eight Fold Path - Buddhism
Religion och Etik

kristendom
Etik – Mikaels Skola
Etiska teorier och normativ etik | Etik och moral
Cuevas y pinturas rupestres mayas
Zdeněk Burian
Hürriyet Daily News | PHOTO Gallery
RELIGION & PHILOSOPHY (Why)

Religion and Spirtuality

Religion 1

Religión

Egyptian Judeo Christian Muslim Religion

eastern religion

paginas de Religión Clases

Religion in AMERICAN SOCIETY

Religion Group Work