background preloader

Religion

Religion/Atheism

My requirements to talk religion Since being home for the holidays, I’ve had three people from my high school class message me on facebook and ask if I’d like to go grab coffee/beer and talk about my beliefs. This is nothing new. The problem is that I’ve found that more often than not, “Let’s meet because I’m curious about your views” is synonymous for, “Let’s meet in private so I can waste your time without penalty” or, “Let’s meet in private so I can throw a myriad of muddy arguments at the wall and hope one of them sticks.” To avoid this, I’ve developed a list of requirements for meeting anybody to talk about god, and I thought I’d share them. Conversations are a two way street in which both participants need to be willing to alter their position if it makes sense to do so. Conversations are what I want to be involved in. My requirements to talk religion
Debate-Flow-Chart.jpg (JPEG Image, 720x1031 pixels)
Hitchens-Dembski Debate Nov 2010 (1 of 10)
Rational Wiki
Skapelse och Utveckling Och Gud sade: Må vattnet frambringa ett vimmel av levande varelser. Må också fåglar flyga över jorden under himmelens stora fäste. /.../ Och Gud sade: Må jorden frambringa levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter. I USA förekommer det att läroböckerna i biologi innehåller varningstexter som säger att Charles Darwins teorier faktiskt är omdebatterade och omstridda. Darwin hade kommit fram till att alla arter i naturen förändras med tiden på grund av medfödda egenskaper och förmåga att anpassa sig till den omgivande miljön. De individer, som har de mest fördelaktiga egenskaperna, har störst chans att överleva menade Darwin. Enligt den moderna utvecklingsläran krävs också mutationer (förändringar i arvsmassan) för att förklara att komplicerade organ, som t.ex. hjärtat, skulle kunna utvecklas. Att också människan skulle ha utvecklats ur lägre livsformer är stötande för kristna fundamentalister i USA. - att Gud är livets skapare 1. 2. Skapelse och Utveckling
Richard Dawkins. Världens mest kända och hatade ateist Författaren och debattören Richard Dawkins har kallats ”Darwins rottweiler”. Boklördag möter snarare en sansad forskare som tror på vetenskapen och anser att det är en stor synd att indoktrinera barn. –Jag avskyr tanken på att bli ihågkommen som en religionsmotståndare. Richard Dawkins har alltid sett oförskämt ungdomlig ut men vid 71 års ålder börjar åren synas så smått. I grunden är han zoolog, mer exakt etolog (läran om djurs beteende) och slog igenom som populärvetenskaplig författare med miljonbästsäljaren ”Den själviska genen” från 1976. Hans nya bok ”Verklighetens magi” är ett försök att sprida kunskapen och förmedla fascinationen till huvudsakligen yngre läsare. Likväl är det en helt annan bok som gjort Dawkins till ett världsnamn. Får du fortfarande hatmejl? Dawkins skrattar till, ler. –Ja. Så du fortsätter att reta upp människor? –Uppenbarligen. Gillar du att provocera? Dawkins funderar innan han svarar med ett fallande ”Noooooo”. –Jag tror inte att jag gör det. –Nonsens! –Exakt. Richard Dawkins. Världens mest kända och hatade ateist
Richard Dawkins: "Illusionen om Gud" Richard Dawkins: "Illusionen om Gud" Tuff match med Gud. Den stridbare ateisten Richard Dawkins går möjligen segrande ur sin boxningsmatch med Gud - men bara om man bortser från mer än femhundra år av bibeltolkning. Ronny Ambjörnsson undrar om religion kan bekämpas med intellektuella medel. Den Gud som framträder i Bibeln är utan tvekan ett brutalt monster. En sådan Gud förtjänar inte att existera, kan man tycka. Men samtidigt är det också en ökande skara tvivlare som förnekar hans existens. Dawkins tillbakavisar i Illusionen om Gud" de vanligaste "gudsbevisen", inte bara de gamla ärevördiga från Anselm och Thomas från Aquino utan också mer moderna varianter. Befrielseteologer som Gutiérrez, Alan Boesak och Bonhoeffer nämns knappast, det är bokstavstron som står i centrum. Mot en sådan invändning kan emellertid Dawkins med viss rätt hävda, att det inte alltid är de mest subtila teologerna som hörs i medie­bruset. Men saken är inte alldeles enkel.
Religión

Blog del Profesorado de Religión Católica
Blog de Religión Católica
Aula de Reli
Ist Theologie eine Wissenschaft?
Hannah Arendt - Ihr Denken veränderte die Welt: Amazon.de: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen, Klaus Pohl, Victoria Trauttmansdorff, Nicholas Woodeson, Sascha Ley, Friederike Becht, Megan Gay, Tom Leic
Credo ut intelligam (lat., „ich glaube, damit ich erkennen kann“) ist eine Kurzformulierung für ein theologisch-philosophisches Programm von Anselm von Canterbury (1033–1109), mit dem er den Glauben rational begründen will, ohne dabei diese Begründung zur Bedingung für den Glauben zu machen. Sie ist in Anlehnung und Kontrast zum theologischen Ansatz credo quia absurdum („ich glaube, weil es widersinnig ist“) formuliert (der früher Tertullian oder Augustin zugeschrieben wurde), und setzt einen ähnlichen Ansatz Augustins fort (Credimus, ut cognoscamus, „wir glauben, um zu erkennen“). Das Programm credo, ut intelligam ist grundlegend für die Scholastik geworden. Die Schrift Proslogion, in der dieses Programm aufgestellt wird, enthält philosophisch-theologisch argumentierende Teile wie auch Abschnitte in Gebetsform.[1] Ausgangspunkt des Werkes ist aber das berühmt gewordene "unum argumentum" ("das eine Argument"),[2] mit dem Anselm zu beweisen sucht,[3] Siehe auch[Bearbeiten] Credo ut intelligam Credo ut intelligam
By Xu Xiaopain The Chinese Empire was just like a sidereal which attracted worship all over the four seas (四海) by its grand gravitation, and made a tiny “galaxy” (compare to the huge ones in the universe) called “Chinese (or Confucianism) Culture Circle”. Just like any sidereal in universe, the dazzling radiance of Chinese Empire was just a second in life of a sidereal: any object, no matter alive or not, are all obey the rule of nature—from birth to mature, then goes to middle-aged, then old age, and finally, all sentenced to death by their fates. It is no difference to Chinese Empire. Chinese Civilization was already budding as early as in the prehistoric period, and during Zhou Dynasty, Chinese philosophy and science went to a very high stage then came the speedy raising of Chinese Empire in Qin and Han Dynasty. From the guiding principle to the political system itself, Ming’s politics were suffering terrible disasters. The Natural Death of a Sidereal The Natural Death of a Sidereal
Dharma es una palabra sánscrita que significa ‘religión’, ‘ley religiosa’ o ‘conducta piadosa correcta’. Se utiliza en casi todas las doctrinas y religiones de origen indio (las religiones dhármicas), como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Nombre sánscrito[editar] dharma, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).[1]धर्म, en escritura devanagari del sánscrito.[1]Pronunciación: /dhárma/ en sánscrito[1] o bien/dhárm/ en varios idiomas modernos de la India (como el hindí y el maratí)./dhórm/ en bengalí./dhámma/ en idioma palí. Etimología[editar] Se basa en la palabra dhara, que proviene del sánscrito dhri.[1] La palabra proviene de una raíz indoirania dhar ‘ajustar, soportar, sostener’, conectada con Se ha sugerido,[cita requerida] aunque permanece incierta, la identidad etimológica entre dharma y el latín firmus (de donde proviene el español «firme»). Significado[editar] Historia de la palabra[editar] El dharma en el hinduismo[editar] Dharma Dharma
Vajrayāna (Sanskrit: वज्रयान), also known as Tantric Buddhism, Tantrayāna, Mantrayāna, Secret Mantra, Esoteric Buddhism, Diamond Way, Thunderbolt Way, or the Indestructible Way, is a complex and multifaceted system of Buddhist thought and practice which has evolved over several centuries. Founded by Indian Mahāsiddhas, Vajrayāna subscribes to Buddhist tantric literature. History of Vajrayāna in India[edit] Although the first tantric Buddhist texts appeared in India in the 3rd century and continued to appear until the 12th century, scholars such as Hirakawa Akira assert that the Vajrayāna probably came into existence in the 6th or 7th century, while the term Vajrayāna itself first appeared in the 8th century. Although the Vajrayana claims to be as ancient and authentic as any other Buddhist school, it may have grown up gradually in an environment with previously existing texts such as the Mahasannipata and the Ratnaketudharani. The earliest texts appeared around the early 4th century. Vajrayana Vajrayana
Réligions

Simón de Trento (Trento, 1472 - Trento, 21 de marzo de 1475) fue un popular niño asesinado, protagonista de un libelo de sangre (calumnia antisemita), que afirma que fue asesinado ritualmente por judíos.[1] Es llamado Simon Unverdorben (‘Simón de la Inmaculada’) en alemán, y Simonino di Trento en italiano. Asesinato y juicio espurio[editar] En la Pascua judía de 1475 (domingo 21 de marzo) se encontró el cadáver mutilado de un bebé de dos años. En 1588 (113 años después), el papa Sixto V (1521-1590) reunió una comisión de seis cardenales, y repitió el juicio. Ese mismo año (1588), el mismo papa Sixto V canonizó al bebé. En 2007, un catedrático judío, el Dr. Descanonización[editar] En 1965, en el marco del Concilio Vaticano II, el papa Pablo VI ordenó que se reexaminara el caso de Simón de Trento. En 1965 el arzobispo Alessandro Gotardi, de la diócesis de Trento, declaró la inocencia de los judíos asesinados. Esta supresión no insinúa que el niño no haya existido ni niega su asesinato. Simón de Trento Simón de Trento
Religione

La parabola del creditore spietato - Periragazzi.net Gesù racconta questa parabola per insegnare che i credenti debbono perdonare sempre il proprio prossimo, quando questi si pente e chiede perdono della sua mala azione. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. La parabola del creditore spietato - Periragazzi.net
I anmälan skriver föräldern att skolan inte tagit hänsyn till protesterna och familjen vill kunna delta i barnets avslutningar utan att känna sig diskriminerade. Den svenska skolan är icke-konfessionell vilket innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen eller religiös påverkan i skolan. Det går dock, enligt Skolverket, bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det får dock inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Förälder anmäler skolavslutning till DO
Religion och samhället | SO år 8 Religionssociologin handlar om hur religionen påverkar samhället och hur samhället påverkar religionen. Religionens påverkan på samhället Religion har stor betydelse i många länder och påverkar lagar, högtider, och hur människor lever. Man brukar säga att Sverige är ett kristet land, samtidigt som det är ett av världens mest sekulariserade länder. Det betyder att människor inte tror på Gud. Värderingar – Religionen kan forma människors värderingar och åsikter om rätt och fel, hur man bör bete sig mm. Trots att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder är det många som anser sig vara religiösa eller troende i någon mening. Samhällets påverkan på religionen På samma sätt som det är vanligt att religionen påverkar samhället, påverkar också samhället och omgivningen människors religiösa tro eller icke-tro? Folkreligion – Det religiösa beteendet hos vanliga människor. Religionen har under historien haft stor betydelse i samhället. Vilka blir religiösa?
World Spirituality and Religion

Meditation can help tame your emotions even if you're not a mindful person, suggests a new study from Michigan State University. Reporting in the journal Frontiers in Human Neuroscience, psychology researchers recorded the brain activity of people looking at disturbing pictures immediately after meditating for the first time. These participants were able to tame their negative emotions just as well as participants who were naturally mindful. "Our findings not only demonstrate that meditation improves emotional health, but that people can acquire these benefits regardless of their 'natural' ability to be mindful," said Yanli Lin, an MSU graduate student and lead investigator of the study. Mindfulness, a moment-by-moment awareness of one's thoughts, feelings and sensations, has gained worldwide popularity as a way to promote health and well-being. The study, conducted in Jason Moser's Clinical Psychophysiology Lab, attempted to find out. Does meditation keep emotional brain in check? -- ScienceDaily
History While nowhere near as famous as the Salem witchcraft trials that took place in 1692, the great Connecticut witchcraft panic, which lasted intermittently from 1647 until 1697, set a precedent in American history. Of course, these trials presaged the later series of events in Salem. But the manner in which the trials came to an end opened the door for more rational and logical examinations of supposed supernatural phenomena. 10 The First Recorded Confession In the mid-17th century, a single witness was all it took to get someone tried for witchcraft. Two years earlier, Johnson, a servant, was accused of theft. While in prison awaiting her trial, Johnson gave birth to a son who was quickly indentured as a servant to Nathaniel Rescew. 9 The First To Die It is widely believed that Mary Johnson was the first accused witch to die in Connecticut (if not America). 8 The Peculiar Town Of Wethersfield 7 The Great Hartford Panic Many of the stories from Hartford were incredibly bizarre. 10 Facts About The Connecticut Witch Trials
10 Ancient Religions That Are Still Followed Today Religion The old beliefs have changed. Ancient religions have had to adapt to a new world and, in many cases, barely resemble the faiths that once covered the world. 10AsatruarfelagidThe Church Of Thor And Odin A church called Asatruarfelagid has been building up followers to bring back the worship of Thor and Odin. Their rituals are a bit different from how the Vikings did it. The new religion has little in common with the vicious pagan beliefs that inspired it. 9ZoroastrianismThe Oldest Monotheistic Religion Zoroastrianism has been traced back to the sixth century BC, and it’s been called the first monotheistic religion on earth. They still keep their faith alive by holding religious classes and celebrations and by sharing ancient poetry. Today, though, there is only one funerary tower left in the world, located in Yazd, Iran. 8Tu’er ShenThe Chinese God Of Homosexuality A month later, Hu Tianbao came to another man in his dreams, now in the form of a rabbit. 7MariThe Pagans Of Russia
Religion och Etik

kristendom
Etik – Mikaels Skola
Etiska teorier och normativ etik | Etik och moral
Cuevas y pinturas rupestres mayas
Zdeněk Burian
Hürriyet Daily News | PHOTO Gallery
Religion Flippfilmer

ME ABURRE LA RELIGIÓN: LIBROS DE LA BIBLIA. ANTIGUO TESTAMENTO
ME ABURRE LA RELIGIÓN: LIBROS DE LA BIBLIA. NUEVO TESTAMENTO
Uno de los mejores tratados de la historia sobre el amor: “Los cuatro amores” de C. S. Lewis - Educación - Aleteia.org
RELIGION & PHILOSOPHY (Why)

Religion and Spirtuality

Egyptian Judeo Christian Muslim Religion

Culture/Religion/Spirituality

eastern religion

paginas de Religión Clases

Religion in AMERICAN SOCIETY

Religion Group Work