background preloader

Cultuurverandering

Facebook Twitter

Kleuren en hun centrale themas. Bij witdrukdenkers is het beeld dat alles (autonoom, als vanzelf) in verandering is.

Kleuren en hun centrale themas

Panta rhei: alles stroomt. Waar energie zit, veranderen er dingen. Complexiteit wordt als verrijkend, niet als verstorend opgevat. Hoe een samenbindende cultuur te creëren? Reacties Kantelen vanaf de kantelen Jan Vrins Betrokkenheid is niet uit een boek te lerenJohn Tier Van het ‘communiceren van meningen’ naar het ‘communiceren via vragen’ Winfried Deijmann.

Hoe een samenbindende cultuur te creëren?

Omgaan met cultuurverschillen binnen organisaties. Confrontaties tussen subculturen binnen organisaties Tot diep in de vorige eeuw functioneerden medewerkers hoofdzakelijk binnen één afdeling.

Omgaan met cultuurverschillen binnen organisaties

Onderhouden van contacten daarbuiten was meestal het monopolie van de chef. Daarom waren confrontaties met andere gedragsvormen voor de meeste medewerkers schaars. Werkverbanden in moderne organisaties zijn veel flexibeler. LEON DE Caluwe CULTUUR Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk denken VERANDEREN. LEON DE Caluwe CULTUUR Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk denken VERANDEREN.