background preloader

Juliuspearltree

Facebook Twitter

juli obrador

joint UIB in 2015, hope finishing degree this year. I'm interested in education, technology and plastic modelling.

Una mica d'anglès...que no ve mai malament!

Camiseta divertida vintage click playmobil. La educación en un mundo de diásporas. Escola Nova 21 - Contribuir a un aprenentatge rellevant i amb sentit. “Vivim en un món caracteritzat pel canvi, la complexitat i la paradoxa.

Escola Nova 21 - Contribuir a un aprenentatge rellevant i amb sentit

Aquests canvis indiquen l’emergència d’un nou context global per a l’aprenentatge que té implicacions vitals per a l’educació. Això requereix que revisitem el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge. La complexitat del món d’avui requereix una aproximació comprensiva a la política educativa inserida en una millor comprensió de la manera com el coneixement es crea, es controla, es dissemina, s’adquireix, es valida i es fa servir.