background preloader

Juananrodri

Facebook Twitter

Per saber quines assignatures pots donar: 1. Convocatoria Interins 2016-2017.

Això es troba a la web de Personal Docent del caib. Penúltim arxiu del següent enllaç: – juananrodri

2. REAL DECRETO 1834/2008. 3. Real Decreto 665/2015. TodoFP - Títulos LOE y LOGSE. FP - Oferta formativa 2015-2016 IIBB (Públics, privats i concertats) Llista d'instituts d'educació secundària de Mallorca. De Viquipèdia Vegeu també[modifica | modifica el codi] Referències[modifica | modifica el codi]

Llista d'instituts d'educació secundària de Mallorca

Aquí es publica la convocatòria d'interins. Places lliures cada setmana. Certificació delinqüents sexuals. Darrera actualització: 17/02/2017 <<< Accés al tràmit telemàtic >>> D’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, és requisit per a l’accés i l’exercici a les professions, oficis i activitats que incloguin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Certificació delinqüents sexuals.

D’acord amb l’article 2 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, la persona interessada pot autoritzar l’Administració perquè sol·liciti del Registre esmentat la certificació negativa. En absència d’autorització, la persona interessada ha de sol·licitar al Registre l’expedició.

En el supòsit que el personal docent no concedeixi l’autorització esmentada haurà de presentar obligatòriament la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals davant la Direcció General de Personal Docent. Sindicat CCOO. CCOO demana la suspensió de la reunió del Consell Escolar de l'estat del dia 29 de novembre, on s'ha de dictaminar el decret llei de les revàlides.

Sindicat CCOO

Proposam que es facin les proves d'accés a la universitat com fins ara. Consideram que els "arreglos" que s'han anunciat a la premsa són insuficients i precipitats i que comporten inseguretat jurídica. Valoram molt dos dels canvis sobre el districte únic per a l"accés a la universitat i les titulacions per a l'ESO per a l'FP Bàsica. Demanam que es concretin normativament. Sindicat i Cursos - STEI. Dijous, dia 16 de febrer, hi ha hagut Mesa Sectorial d’Educació, en què s’han tractat, entre d’altres qüestions, la convocatòria d’interinitats per al curs 2017-18.

Sindicat i Cursos - STEI

La informació més destacada de la reunió és la següent: El termini per presentar les sol·licituds de participació en la convocatòria és del 2 al 15 de març. Per tant, tot allò referent a mèrits, puntuació per experiència docent i dies mínims per a la tutorització ha d’estar acomplert i acreditat com a màxim dia 15 de març.ULTIMA HORA. El termini s'amplia fins dia 22 de març En relació a aquest punt, des de l’STEI hem insistit molt en demanar una ampliació del termini per a l’aportació de mèrits i de requisits, així com també per a l’acompliment dels 30 dies necessaris per a la tutorització. Cursos - SEPE. Tràmit - Pressa de possesió de la plaça d'interí. Cursos - Campuseducacion.com. Conselleria d'Educaci i Universitat. Direcci General de Personal Docent.

Mooc. ¿Por qué el Certificado de Profesionalidad de Docencia? - Blog de Formación. Actualizado a enero de 2016 Hace tiempo publicamos un post que os dejamos a continuación, donde explicábamos porqué es interesante la realización del Certificado de Profesionalidad de Docencia para la Formación y quien debería realizarlo.

¿Por qué el Certificado de Profesionalidad de Docencia? - Blog de Formación

Os aconsejamos que lo leías y recordad que comenzamos este curso completamente gratuito el próximo 22 de febrero, si estás interesado puedes preinscribirte en www.miformaciongratis.com. Aunque ya hemos hablado con anterioridad de los Certificados de Profesionalidad, nos queremos centrar, en esta ocasión, en uno en concreto: SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. ¿Por qué? Porque es un certificado que puede abrir muchas puertas profesionales. Los formadores, para impartir cursos de determinadas áreas como veremos, han de acreditar poseer competencia docente. Si deseas ampliar la información: Nieves Chaveli Coordinadora de formación en Grupo CONFORSA.

SEPE - Cursos a impartir. Currículums Secundària. Educació infantil Educació primària - LOMCE NOVETAT: VERSIONS CONSOLIDADES DECRET I ORDRES Educació primària - LOE Educació secundària obligatòria - LOMCE NOVETAT: VERSIONS CONSOLIDADES DECRET I ORDRE Educació secundària obligatòria - LOE Batxillerat - LOMCENOVETAT: VERSIONS CONSOLIDADES DECRET I ORDRE Batxillerat - LOE Formació professional Programes de qualificació professional inicial Formació professional bàsica - LOMQE Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Educació de persones adultes.

Currículums Secundària

Currículums FP. Abans d'arribar al centre tractarem de...

Aquí cercarem recursos: