background preloader

Creació d'una associació

Facebook Twitter

Guia AssociativaMent. Vull crear una associació. Constitució d'una associació. Inscripció dels òrgans de govern d'una associació. Modificació dels estatuts d'una associació. Departament de Justícia. Canvi de domicili social d'una associació. Cens d'entitats juvenils. Dissolució d'una associació.