background preloader

Activitats de lleure

Facebook Twitter

Informació general sobre la normativa a seguir per a la realització d'activitats de lleure.

Normativa de les activitats de lleure

Notificació de les activitats de lleure. Instal·lacions Juvenils. Creació d'una associació.