background preloader

Computers - basic information

Facebook Twitter

Storage Devices. Computer Input Devices. Following are few of the important input devices which are used in a computer: KeyboardMouseJoy StickLight penTrack BallScannerGraphic TabletMicrophoneMagnetic Ink Card Reader(MICR)Optical Character Reader(OCR)Bar Code ReaderOptical Mark Reader(OMR) Keyboard Keyboard is the most common and very popular input device which helps in inputting data to the computer. The layout of the keyboard is like that of traditional typewriter, although there are some additional keys provided for performing additional functions. Keyboards are of two sizes 84 keys or 101/102 keys, but now keyboards with 104 keys or 108 keys are also available for Windows and Internet.

The keys on the keyboard are as follows: Mouse Mouse is most popular pointing device. Generally it has two buttons called left and right button and a wheel is present between the buttons. Advantages Easy to useNot very expensiveMoves the cursor faster than the arrow keys of keyboard. Joystick The function of joystick is similar to that of a mouse. Input and Output Devices. Input, Output and Storage Devices. Computer memory. Presentation on storage device. Presentation on storage device. Storage Devices. E-learning. E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu.

Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e-learning. Charakterystyka[edytuj | edytuj kod] Termin e-learning, tak jak i techniki uczenia się oraz technologie kształcenia, odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej w o wiele szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych, czy też nauczania wspomaganego komputerowo z połowy lat osiemdziesiątych.

Jest również o wiele szerszy od pojęć nauczania i edukacji online, które oznaczają nauczanie tylko przez sieć internetową. E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu. J.nowak z52. Koncepcja i formy e-learningu. Polski e-learning w opiniach ekspertów cz. I. W środowisku akademickim nieprzerwanie trwają dyskusje nad polskim e-learningiem. Sprawdzone modele e-edukacji w USA i krajach Europy Zachodniej nie do końca pasują do polskich realiów. Po około dziesięciu latach wdrażania indywidualnych projektów e-learningowych na różnych polskich uczelniach można potwierdzić istnienie niemałej grupy osób będących "fachowcami od e-edukacji" w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Z kilkoma osobami, które śmiało można nazwać ekspertami od e-learningu, przeprowadzone zostały wywiady dotyczące edukacji zdalnej w Polsce. Niniejszy artykuł jest pierwszym doniesieniem z badań.

Spory o polski e-learning Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i prawie wszystkich rozwiniętych krajach Europy e-learning sprawdza się jako alternatywna i szeroko dostępna forma kształcenia1, w Polsce trwają spory o e-learning. W latach 90. w uczelniach amerykańskich dla kształcenia przez internet budowano standardy, tworzono infrastrukturę i szkolono kadry. Tabela 1. Podsumowanie. Historia e-learningu na świecie i w Polsce. Obecnie nikogo nie dziwi stosowanie nowoczesnej formy nauczania jaką jest e-edukacja. Trzeba jednak mieć świadomość, że e-learning jest wielkim postępem w dziedzinie nauki, który stwarza nam mnóstwo możliwości. Pierwsza wiadomość dotycząca zdalnego nauczania pojawiła się w 1728 roku. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych pojawiło się ogłoszenie nawiązujące do odbycia kursu korespondencyjnego. Zadaniem kursu było przesyłanie określonych materiałów szkoleniowych pocztą (pomiędzy osobami prowadzącymi a studentami).

Pierwsze ogłoszenia w prasie, dotyczące nauki zdalnej wykorzystywały przede wszystkim listy. Wiek XIX-sty przyniósł rozwój tej metody - większe zastosowanie niż dotychczas zdobyły kursy językowe, a także kursy stenografii na odległość. Rok 1945 to początek "telewizji edukacyjnej". Niewątpliwym przełomem w rozwoju zdalnego nauczania okazał się rozwój telekomunikacji cyfrowej, technik satelitarnych oraz multimedialnych. Historia e-learningu w Polsce Pedagokika e-edukacji. Strefa nauczyciela - Migra. Computer Systems: Output Devices. These are devices used to 'see' the results of any processing of any data entered into the computer through any of the input devices described earlier.

Computers were supposed to bring about the dream of a 'paperless office'. This now looks very unlikely to happen because paper has got some advantages over computers when looking at information. Advantages of Paper 4. It is very portable. Paper copies, or hard copies, of information will always be needed. A. This type of printer is the main one used in schools, offices and industry because it produces high-quality printouts very quickly, with good resolution. How it works? It uses a laser to make a negative electrical image of the page on a positively charged drum, which then picks up positively charged toner. B. :Basic models of this type of printer are cheap to buy, and let you print in colour. Inkjet printers spray special ink on the paper to form characters and graphics. 12 in Kickin Technology Series: Printers. 2. 3. 4.

Set-up costs. Teens . Computers . Children and Media . PBS Parents. Home » Your challenge: help your teen understand that digital content can be useful or easy-to-locate as well as misleading or unreliable. This may be tricky if your teen has the best technical skills of anyone in your household. Still, you don't need to be a computer genius to help your teen "navigate messiness," as the Center for Children and Technology puts it. Eventually your teen will see there is no single authority for information; to make sense of a topic, he must sift through many sources.

It's not enough to quote a source or to declare, "I read it online so it must be true" or “I saw this same information posted by dozens of people within a social network.” To form independent opinions, he must wrestle with ideas — and where these ideas come from. 6 Ways to Make the Most of Online Information Encourage your teen to question all digital resources. Learn My Way - making online learning easy. Learn how to use computers and the Internet. What do you use your computer for? Basic Parts of a Computer.

Keyboard The keyboard is one of the primary ways we communicate with the computer and enter data. There are many different types of computer keyboards, including wired, wireless, ergonomic, and multimedia. Although there may be differences in the location of some keys or features, keyboards are very similar and allow you to accomplish basically the same tasks. Click the buttons in the interactive below to learn about the different parts of the keyboard. Enter The Enter key carries out commands. Backspace The Backspace key erases the character to the left of the cursor. Alphanumeric Keys The main part of the keyboard includes the alphanumeric keys (letters and numbers) and the spacebar. Tab The Tab key is used to create indents in word processing programs. Numeric Keypad The numeric keypad resembles a calculator keypad.

Cursor Control Keys The cursor control keys can vary, but they will usually include the following: • Delete: This erases the character to the right of the cursor. Function Keys. 5 Easy Ways to Use a Computer. Steps Part 1 Getting Started 1Set up your computer. If you are setting up a new desktop computer, there are a few steps you will need to go through before you can start using it.

Part 2 Learning Basic Computer Commands <img alt="Image titled Use a Computer Step 7" src=" width="728" height="546" class="whcdn">1Select files and text. <img alt="Image titled Use a Computer Step 10" src=" width="728" height="546" class="whcdn">4Find and sort your files.

Part 3 Connecting to the Internet <img alt="Image titled Use a Computer Step 11" src=" width="728" height="546" class="whcdn">1Set up a connection. Part 4. Introduction to Computers: Types of Computers. Smartphones Smartphones are hand-held computers. The current generation of smartphones run an amazing array of applications, making them quite general purpose. Their primary inadequacy at this time is the limitations for directly connected I/O devices, like a printer. They have a keyboard and touch screen for input, with only a screen for output. The number of mature applications for smartphones is growing rapidly (as is cloud computing). Other devices We have talked about the convergence of technologies in computing devices for years. SmartphonesBy gillyberlin (Flickr: Motorola Milestone Test) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons HP TouchPad, Motorola Xoom & Apple iPad 2By Justin Ried (Flickr: HP TouchPad, Motorola Xoom, Apple iPad 2) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons N-Gage game system and cell phoneBy J-P Krn (Image:Nokia N-Gage.jpg) [GFDL], via Wikimedia Commons.

Diploma Programme - Computer Sciences Wiki - 3.2.8 Input & Output Devices. Skip to main content Get your Wikispaces Classroom now: the easiest way to manage your class. guest Join | Help | Sign In Diploma Programme - Computer Sciences Wiki Home guest| Join | Help | Sign In Turn off "Getting Started" Loading... Free Computer Basics Tutorial at GCFLearnFree. Free Computer Basics Tutorial at GCFLearnFree. 5 Easy Ways to Use a Computer. KONSPEKTY Z INFORMATYKI, SCENARIUSZE LEKCJI, WYCHOWANIE TECHNICZNE z INFORMATYKA, EDUKACJA TECHNICZO INFORMATYCZNA.

Winter

Computers basic youtube. Computer Parts. Operating Systems. Personal computer, exploded 6. Basic information-topics. Parts of a computer.