background preloader

Psykologia 3

Facebook Twitter

Aivojen haurastuminen alkaa kolmekymppisenä sieltä, missä tapahtuu syvä uni – aivojen terveyteen voi yrittää vaikuttaa kotikonstein - Tiede. Vanhemmiten uni keskeytyy useammin ja unen laatu heikkenee.

Aivojen haurastuminen alkaa kolmekymppisenä sieltä, missä tapahtuu syvä uni – aivojen terveyteen voi yrittää vaikuttaa kotikonstein - Tiede

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihminen pärjäisi vähemmällä unella, korostaa tuore tutkimuskatsaus Neuron-lehdessä Univaje lisää Alzheimerin taudin, ylipainon, sydänsairauksien, diabeteksen ja aivoverenkierron häiriöiden riskiä. Myös henkinen suoristuskyky rapisee. Unen laatu voi alkaa heiketä jo kolmekymppisenä. Se altistaa älyllisille ja fyysisille vaivoille keski-iästä lähtien. Ikääntyvillä aivoilla on vaikeuksia synnyttää syvää, hitaiden aivoaaltojen hallitsemaa unta. Hermosolujen aktiivisuus aivoissa vaihtelee tiettyjen rytmien mukaan. Nuorten teknologian käyttötavoilla yhteyksiä keskittymiskykyyn. FM Mona Moisala löysi tuoreessa väitöstutkimuksessaan yhteyksiä myös tietokonepelaamisen ja hyvän työmuistin välillä.

Nuorten teknologian käyttötavoilla yhteyksiä keskittymiskykyyn

Filosofian maisteri Mona Moisala tutkii tuoreessa väitöskirjassaan, onko aivoverkostojen toiminnalla ja tarkkaavaisuus- ja työmuistitehtävissä suoriutumisella yhteyksiä nuorten teknologian käyttötapoihin. Tutkimuksessa oli mukana noin 170 13–24-vuotiasta nuorta. Tuloksista selviää, että nuoret, jotka raportoivat monisuorittavansa paljon teknologian ja median parissa vapaa-ajallaan, suoriutuivat muita heikommin keskittymistä vaativista tarkkaavaisuustehtävistä laboratorio-olosuhteissa. – Heidän oli vaikeampi suodattaa ympäristön häiriöärsykkeitä. Se näkyi myös aivojen etuotsalohkon suurempana aktiivisuutena, joka saattaa kieliä pinnistelyn tarpeesta, Moisala toteaa. Rajankäyntiä – Tietoisuuden vaikea ongelma ja muita mielettömiä meemejä. How our Memory Works - Pmemory. Memory is incredibly important for productivity in any area of your life, but have you ever wondered how it actually works?

How our Memory Works - Pmemory

It's a complicated process that goes through many steps, and it involves many parts of your brain. Here is very clear infographic from OnlineColleges, which illustrates how human memory works and what you can do to improve it. Hs. Enemmistöllä meistä väsymys hiipii kroppaan iltauutisten jälkeen, mutta joka kahdeksannella suomalaisella uni tulee silmään vasta puolenyön jälkeen.

hs

Ihmisen elintoiminnot ja vireys noudattavat vuorokausirytmiä, joka on osin synnynnäinen. Hs. Fakta Noin joka kymmenes ihminen kärsii unettomuudesta.

hs

Moni myös herää niin, että ei tunne itseään virkistyneeksi. Katkonainen uni ja viivästynyt nukahtaminen ovat tavallisia unettomuuden oireita. Uni katkeilee pienten lasten vanhemmilla, mutta siihen vaikuttavat myös sairaudet, melu ja tarve käydä vessassa. THL: Koululaisten uniongelmat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa. THL: Koululaisten uniongelmat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa Koululaisten päiväväsymys ja uniongelmat ovat kaksinkertaistuneet kahden viime vuosikymmenen aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudesta tutkimuksesta.

THL: Koululaisten uniongelmat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa

Tutkimus kattoi lapsia 11-vuotiaista aina lukioikäisiin asti. Erityisesti yläasteikäisten oppilaiden uninongelmat ja väsyneisyys ovat kasvaneet 1990-luvun puolivälistä alkaen. 2010-luvun alussa uniongelmien kasvu on pysähtynyt, mutta ne ovat yhä selvästi yleisempiä kuin aiempina vuosina. THL:n erikoistutkija Erkki Kronholm muistuttaa, että tutkimuksen kohteena olevista lapsista vain suhteellisen pieni osa kärsi uniongelmista. Vuonna 2009 jatkuvaa päiväväsyneisyyttä valitti 20 prosenttia tytöistä ja 10 prosenttia pojista. Kronholmin mukaan tutkimuksen perusteella ei voi tietää, tuleeko uniongelmien kasvusta olemaan haitallisia seurauksia lasten fyysiselle sekä psyykkiselle hyvinvoinnille.

Uniongelmat liittyvät myös mielenterveyteen. Unilla voit muuttaa elämäsi suuntaa. Hs. Autismin diagnosoimiseen on tulossa iso muutos – samalla erillinen Asperger-diagnoosi häviää Autismidiagnostiikkaan on suunnitteilla iso muutos.

hs

Uudessa mallissa kaikki autismiin liittyvät diagnoosit tultaisiin yhdistämään yhteen kattavaan diagnoosiin eli autismikirjon häiriöön. ”Autismi diagnosoitaisiin eri tavalla kuin nykyään. Aivot ja oppiminen. ”Aivo-kone” palautti aistimuksia kauan sitten halvaantuneiden raajoihin – ”Emme osanneet ennustaa näin yllättävää tulosta” Kaksi vuotta sitten jalkapallon MM-kisojen avauspotkun vetäisi brasilialainen Julian Pinto.

”Aivo-kone” palautti aistimuksia kauan sitten halvaantuneiden raajoihin – ”Emme osanneet ennustaa näin yllättävää tulosta”

Poikkeuksellista tyylinäytteessä oli se, että Pinto on alaraajahalvaantunut. Tutkimus: Naisten avaruudellinen hahmotuskyky on yhtä hyvä kuin miesten, jos tehtävä koskee ihmisiä. Tutkimus: Naisten avaruudellinen hahmotuskyky on yhtä hyvä kuin miesten, jos tehtävä koskee ihmisiä Miehet pärjäävät keskimäärin naisia paremmin kokeissa, joissa mitataan avaruudellista hahmotuskykyä – esimerkiksi jonkin kappaleen kolmiulotteista pyörittelyä mielessä.

Tutkimus: Naisten avaruudellinen hahmotuskyky on yhtä hyvä kuin miesten, jos tehtävä koskee ihmisiä

Havaittu ero saattaa kuitenkin juontua tehtävänasettelusta, esittävät Kalifornian yliopiston tutkijat. Tutkija Margaret Tarampi kollegoineen kummasteli sukupuolieroa, koska ympäristön ja esineiden hahmottamista jostakin toisesta näkökulmasta vaaditaan arjessamme koko ajan. He päättivät testata, miten naiset suoriutuvat, jos testi leimataankin ”sosiaaliseksi” eikä ”avaruudelliseksi”. Naistenhan oletetaan olevan keskimäärin miehiä parempia tehtävissä, jotka koskevat ihmisiä. Tutkijat järjestivät koesarjan, johon osallistui yli sata mies- ja naisopiskelijaa. Kun ulottuvuuksia piti tajuta perinteisessä avaruudellisessa testissä, miehet suoriutuivat naisia paremmin. Tutkijat: Käsinkirjoituksen hylkääminen näkyy aivoissa. Eläinkuvat. Hashem Al-Ghaili - Journal. Hs. Olet paha ja tekopyhä.

hs

Toivon, että läheisesi pahoinpideltäisiin ja raiskattaisiin, jotta oppisit. Sellainen viesti saapui Hannu Lauerman sähköpostiin hiljattain erään lehtihaastattelun jälkeen. Lauerma on Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, ja häntä haastatellaan tämän tästä, kun kaivataan asiantuntijan näkemystä rikollisuudesta ja mielisairauksista. Truth Inside Of You - Journal. Hs. Amputoitu muistaa menettämänsä raajan jopa vuosikymmeniä myöhemmin Amputoidun aivot muistavat jopa vuosikymmeniä jäsenen katkaisun jälkeen tarkasti ne kädet ja sormet, jotka on menetetty. Ilmiön löysivät aivoskannauksesssa Oxfordin yliopiston tutkijat. Löytö voi vaikuttaa siihen, miten proteeseja ohjaillaan. ”On luultu, että käden kuva saadaan esiintymään aivokuoressa vain, jos kättä ärsytetään. Oppikirjat kertovat, että tuo kuva pyyhkiytyy, kun ärsytys vaimenee”, pohtii tutkimuksen toteuttanut Tamar Makin.

Jos näin olisi, amputoinnin kokeneella ei olisi käden aivoalueella paljoakaan aktiivisuutta. Aivan kuin amputoitu tuntisi sormen liikkeen, jos joku pyytää siirtämään menettyä sormea. Lapsena saadun aivovamman vakavat seuraukset voivat tulla ilmi vasta aikuisena. Pelkästään lapsille ja nuorille tapahtuu Suomessa arviolta 10 000 aivovammaa joka vuosi. Aivovamma ei ole hetkellinen vaurio, vaan monimutkainen tapahtumaketju. Sen pitkäaikaisvaikutukset voivat tulla esille vasta vuosien kuluttua. – Lapsuusiässä mukana ovat kehittyvät aivot: Jos vamma vaikuttaa kehittyvään keskushermostoon, sen vaikutukset saattavat näkyä vasta aikuisiällä, sanoo neurologian ja neurotraumatologian dosentti, ylilääkäri Olli Tenovuo Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Tilastollisesti tiedetään, että aivovammat aiheuttavat lisääntyneen todennäköisyyden myöhemmin ilmaantuville ongelmille, kuten käyttäytymisongelmille.

Monimuotoinen sairaus Aivovammat, myös lievät, saattavat aiheuttaa monenlaisia pitkäaikaisseurauksia: heikentää muistia, aiheuttaa keskittymisvaikeuksia ja epänormaalia väsymystä. The Brain Dictionary. Neuroscientists create ‘atlas’ showing how words are organised in the brain. After losing her vision, a woman’s sense of sight returns in a strange new way. Hs. Lsd palauttaa aivot samanlaiseen tilaan kuin vauvana Ensimmäiset kuvaukset lsd:tä käyttävien ihmisten aivoista osoittavat, että aineen vaikutuksesta aivot näyttävät toimivan samalla tavalla kuin vauvana. Aivot nimittäin käsittelevät näkötietoa paljon laaja-alaisemmin kuin aikuisten urautuneet aivot normaalisti tekevät. Lontoolaisen Imperial Collegen tekemään tutkimukseen osallistui 20 koehenkilöä, joille annettiin suoneen annos joko lsd:tä tai lumeversiota. Sitten heidän aivotoimintaansa kuvattiin muun muassa toiminnallisella magneettikuvauksella. Samalla he luonnehtivat hallusinaatioidensa voimakkuutta ja muuttuneita tietoisuudentilojaan.

Aivot ja mieli. Aivot ja mieli Aivojen ja mielen teorian yhdistäminen on nykyajan aivotutkijoiden suurimpia haasteita. Aivot ovat niin monimutkainen järjestelmä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, että tarvitsemme vielä muutamia suuria läpimurtoja ennen kattavaa mielen ja aivojen yhdistettyä teoriaa. Joitakin persoonallisuuden ja tunne-elämän mekanismeja on kuitenkin tutkittu ja selitetty suhteellisen perusteellisesti, ja monia tutkimuksia aivojen varhaiskehityksestä on integroitu käyttäytymistieteellisiin ja psykoanalyyttisiin teoreettisiin näkemyksiin. Aivosilta ja ydinjatke sijaitsevat aivojen ja selkäytimen välissä yhdistäen ne toisiinsa. Ydinjatke osallistuu autonomisen hermoston säätelyyn: siellä sijaitsee esim. reseptoreita, jotka mittaavat verenpainetta ja -happipitoisuutta. Keskiaivot ovat väliaivojen alapuolinen osa aivoja.

Aivotutkimuskeskuksen johtaja: Myytti ihmisen aivojen tehottomasta käytöstä on väärä. Psykologian tohtori Tiina Parviainen johtaa monitieteistä Aivotutkimuskeskusta Jyväskylän yliopistossa. Keskiviikkona hän alustaa yliopiston järjestämässä Aivoviikon tapahtumassa aivojen kehittymisestä otsikolla yksilön matka minuksi. Aivoilla on työnjako, mutta me tarvitaan koko prosessoria pitämään yllä peruselintoimintoja. Aivojen pikkuruiset muistiyksiköt ja oppiminen. Hermosolut viestivät toisten hermosolujen kanssa synapseiksi kutsuttujen liitosten kautta.

Hermosoluja aktivoivat synapsit sijaitsevat pienen pienissä nystyröissä, joita kutsutaan dendriittien okasiksi (katso kuva: ”Alkutilanne”). Okasten koko määrittää synapsin tehokkuutta ja pysyvyyttä. Hs. Das episodische Gedächtnis - Wie entstehen Flashbacks? Von Marko Pauli. Sopraano sai aivoinfarktin ja menetti puhekykynsä, mutta hän laulaa aivan kuin ennen - Kuukausiliite. Helmikuun 3. päivänä vuonna 2014 Kaisa Makkosella oli koelaulu Münchenissä. Hän lähti kotoaan Wienin Mayerhofgasselta, matkusti metrolla kaksi pysäkinväliä Wienin läntiselle rautatieasemalle ja nousi Müncheniin lähtevään junaan. Junamatka eteläiseen Saksaan kestää vain neljä tuntia. Hs. Niillä, joilla on tapana alinomaa vilkuilla kännykästään, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, on suurempi todennäköisyys kärsiä unihäiriöistä kuin niillä, jotka käyttävät some-palveluja harvakseltaan. Näin kertoo Yhdysvaltain terveysviranomaisten teettämä tutkimus, josta kertoo Medical News Today.

Onko luonnontiede ratkaissut tietoisuuden ongelman? - Areiopagi. Tietoisuudentutkimus on viime vuosina noussut tärkeäksi poikkitieteelliseksi tutkimusalaksi. Consciousness: What Neuroscience Can Teach Us. NEW YORK — As you read this sentence, the millions of neurons in your brain are frantically whispering to each other, resulting in the experience of conscious awareness. Ma 2.5.2005. Voiko hypnoosin avulla selvittää murhia? Tutulta tuntuu. Sami Minkkinen : Hypnoosi on väärin käsitetty aihe. -Kansalaiset eivät yksin pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta, mutta se ei myöskään ratkea ilman kansalaisia. Kansalaiset luovat markkinat ja sitä kautta määrittävät, mitä teollisuuden kannattaa tuottaa. Jos ajatellaan omaa kulutuskäyttäytymistä, olemme viiden läheisimmän ihmisen keskiarvo.

Eli jos muutat itse omaa käytöstä, saatat vaikuttaa ympärillä olevien ihmisten käyttäytymiseen. Usein luullaan,että ilmastonmuutoksen torjunta on vaikeaa ja vaatii uutta rakettitiedettä. Hypnoosi - hubaa vai hoitoa? -Kansalaiset eivät yksin pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta, mutta se ei myöskään ratkea ilman kansalaisia. Kansalaiset luovat markkinat ja sitä kautta määrittävät, mitä teollisuuden kannattaa tuottaa. Aivojen kolme pääosaa. Aivosi ovat mahtavin elimesi, vaikka painavat vain noin puolitoista kiloa. Niiden kudos muistuttaa tiivistä hyytelöä. Miten kieli liittyy ajatteluun? Uraauurtava tutkimus odottaa jatkajaansa. How your eyes trick your mind. Aivotutkimuksen havaintoja aivojen plastisiteetista.

7 Tips to Improve Your Memory. Workings of working memory revealed. Traumatic Brain Injury A to Z - Interactive Brain. Brain Tricks – This Is How Your Brain Works. Working Memory Capacity. Brainy Discoveries: Four Fascinating Facts about Your Brain. The Scientific Power of Thought. Crossing the Divide: How Neurons Talk to Each Other. It will blow your mind! - Amazing Audio illusion. How the human brain works. Map Your Own Brain in 10 Minutes or Less. A do-it-yourself map of touch. Hemispatial Neglect Syndrome. London Taxi Drivers' Brains. "Hey, Brain Sister" - Neurotransmitter Song. Wow, this video has totally screwed up my brain. Logo test. Nämä 44 teosta näyttävät aivan tavallisilta maalauksilta, mutta hetken tarkastelun jälkeen ne saavat pään pyörälle. The love competition. Opiskelijat kuolivat rehtorin hypnoosin jälkeen – omaisille valtavat korvaukset.

The 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine - Press Release. Study shows that music can rewire the brain. Aivojen magneettistimulaatio vähensi uskoa jumalaan ja kriittisyyttä maahanmuuttoon. Hs. Tutkija: Kelloa pitäisi siirtää vielä tunti taaksepäin ja jättää sitten rauhaan ainiaaksi - Aika - Tiede. Aivojen kehitys ja toiminta. Aivojen muovautuvuus on oppimisen perusta. Internetix - Lukion ja peruskoulun kursseja. Jellinek - Drugs in de hersenen.