background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag. Vi arbetar just nu med acceptans och lika värde.

Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag

Vi har titta på några klipp av Tänkt till – Melanin. Ett moment i det området är att lyssna på råd från artister som de önskade att de hade fått när de var tonåringar. Ni kommer sedan få en skrivuppgift som bygger på dessa klipp. Ni kan få välja vilka ni vill arbeta med. Vill du skriva ut instruktionen hittar du den här. Filmklippen – tolka & förstå Uppgiften är att lyssna på de olika klippen och skriva ner deras råd i stödmallen.

Några råd till mitt 15 åriga jag – stödmall Vi går gemensamt igenom svaren efter varje klipp. Skrivuppgift – Precis som jag I filmen Melanin: Det är inte ok! Är du osäker på formen så kan du först läsa på enligt denna Padlet: Rubrik: enligt de som anges nedan. Form: följ de typiska dragen för den texttyp som anges. Precis som jag Vilka fem råd vill du ge till dig själv idag som du tror är viktiga för framtiden? Form: brev. Att beskriva ett ögonblick. Ibland kan det vara nog så krävande och kreativt att formulera sig kort och kärnfullt, som i Mikronovell, Black out poetry och Cut-up poesi.

Att beskriva ett ögonblick

Alla är roliga idéer som eleverna brukar uppskatta! Men varför inte vända på steken? Ta ett enda ögonblick och skriva så mycket som möjligt! Se den fantastiska kortfilmen som skildrar några ögonblick. En man och en kvinna möter varandras blickar under tre minuter. Samtala om filmen Samtala om filmen. I filmen kombineras bilder och musik. Hur kan kärlek kännas? Gå in på och välj vilka citat som passar till filmen. Skriva en novell om filmen Visa ca 15-20 sekunder och låt eleverna skriva ca 2-3 minuter till varje del. 0-25 (anslag),25-40 (miljöbeskrivning),40-50 (presentation av mannen),50-57 (kvinnan),57-1.13 (mötet),1.13-1.38 (dramaturgin stegras)… Eleverna kan ta skärmdumpar ur filmen för att förstärka specifika delar av den egna texten. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter.

I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad.

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter

Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Hur kan jag som lärare ta reda på vad jag ska lägga in i begreppet? Jag tänkte ge er lite svar på frågorna ovan men först visa på vad som står i läroplanstexten som också utgör ett stöd för vad vi måste konkretisera. Det är här vi hittar frågorna till vad undervisningen måste behandla. Kunskapskrav i svenska/Svenska som andra språk: Vad ger oss olika stödmaterial för vägledning i hur undervisningen kan byggas upp?

(Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i svenska, sid 17). Stödstrukturer för att utveckla skrivandet. Krönikor. Att läsa faktatexter.

Blackout poetry

Radioteater och sommartal. Eleverna i år nio får välja arbetsområde de sista lektionerna.

Radioteater och sommartal

Antingen Radioteatern ger Hissen som genomförs i grupp och går ut på att skriva en radioteater om fyra människor som fastnar i en hiss eller Att gå sin egen väg som är individuell och bygger på att hålla ett tal, liknande Sommarpratarna i P1. När båda uppgifterna är presenterade utbrister en elev: – Jag vill göra båda! De ser så roliga ut. – Det tror jag inte att du hinner med, svarar jag. – Jag kan göra den ena hemma! Då hinner jag båda. Klassen är grym och många är oftast med på det mesta, men aldrig tidigare har klassen som helhet eller den enskilda eleven uppvisat en sådan genuin glädje och lust inför ett projekt/arbetsområde.

Jag satt mest ensam i klassrummet, observerade elevernas aktivitet och funderade på vad det var som hände. Uppgifterna utmanar och utvecklar flera FÖRMÅGOR, t ex metakognitiva, analytiska och kommunikativa förmågan.Eleverna fick VÄLJA uppgift. Vilse - skriva berättelse i sex delar. #flippatklassrum: GENRER. Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av.

#flippatklassrum: GENRER

Genre Novell Genre Självbiografi Genre Brev Genre - Recension Genre Referat Genre Insändare Genre artikel.

Insändare

Krönika. Att sammanfatta text. Det är svårt att sammanfatta och ”skala en text”.

Att sammanfatta text

Därför fordrar det mycket träning, gemensamt analyserande av delar och helhet för att eleverna ska få en känsla vad det centrala i texten verkligen är. Vem handlar det om? Var utspelar sig handlingen? Vilken är intrigen? En film på tre timmar eller en bok på 300 sidor kan skalas ned till tre meningar eller till och med tre ord. Ett sätt att hjälpa eleverna på traven är att utgå ifrån en något för lång sammanfattning och tillsammans bearbeta texten. Vi utgick ifrån ett elevexempel som fått med alla centrala delar, men som hade alldeles för många ovidkommande detaljer. Jag har läst kapitlet Emil och Alfred ur Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren. Jag har läst kapitlet Emil och Alfred ur Emil i Lönneberga av Astrid Lindgren. Plötsligt skär sig Alfred i tummen och blodet flödar.

Plötsligt skär sig Alfred i tummen och han blir sämre och sämre för varje timme. Samtidigt rasar årets värsta storm. Eleverna var aktiva under hela lektionen.