background preloader

Servicekunskap

Facebook Twitter

- 7 kompetenser inom handel
- Köpprocessen
- Maslows behovstrappa
- EFI och EFI-analys

Avsnitt2. Från nonchalans till service i mästarklass - vinnande service grunden till nöjda och trogna kunder - Företagande.se. Service är något som ska värma och handlar om att skapa rätt känslor.

Från nonchalans till service i mästarklass - vinnande service grunden till nöjda och trogna kunder - Företagande.se

Därmed är det också högst individuellt och personligt. Med accelererande teknikutveckling, allt större hemmamarknader genom gränser som suddas ut och ett överflöd av produkter som sällan skådats i västvärlden, står vi i det nya årtusendet med de största krav på mänsklig interaktion och relationer. Och tyvärr tvingas vi som kunder att allt som oftast både betala för och dessutom acceptera just dålig service! Ett starkt fokus på service i mästarklass blir det nödvändiga konkurrensmedlet och kommer vara framgångsfaktorn för morgondagens företag. Service - smaka på ordet. Oavsett vilket, är service något som berör oss alla som kunder. Du kanske också tänker på din egen roll som servicegivare, bra eller mindre bra, framgångsrik eller mindre framgångsrik. En produkt är inget utan kringtjänster, tjänsterna står i sin tur sig slätt om det inte har högt serviceinnehåll. Fakta och upplevelse Att göra skillnad Att våga.

Kompetenser för säljare och butiksledare. Via ett omfattande utvecklingsarbete, innehållande bland annat personliga intervjuer och webbenkäter med olika aktörer inom handeln, har Handelns Kompetensbyrå tagit reda på vad branschen ser som de viktigaste kompetenserna för yrkesrollerna säljare och butiksledare.

Kompetenser för säljare och butiksledare

Detta arbete ledde fram till de elva handelskompetenserna med tillhörande beskrivning. Sju kompetenser för säljare och butiksledare 1 SäljkompetensHar förmåga, motivation och intresse av att påverka andra; är medveten om människors olikheter och försöker anpassa säljbeteendet efter kunden; fokuserar på att nå sälj- resultat; arbetar vanligtvis i högt tempo och har hög energinivå; är konkurrensinriktad och tycker om att vinna. 2 ServicekompetensHjälper andra och ser till att finnas tillhands för kunden; tar reda på och finner lösningar på kundens behov; har människointresse; tar hänsyn till människors olikheter; sätter sig in i andra människors situation och förstår deras känslor. Fyra kompetenser för butiksledare. Maslows behovstrappa – Lätt att lära. FULLTEXT01.

Köpprocess. Köpprocessen är den process en köpare går igenom vid ett köp av en vara eller tjänst.

Köpprocess

Processens olika faser är: Problemfasen - köparen identifierar ett behov som den vill lösaInformationsfasen - köparen söker information om hur problemet kan lösasVärderingsfasen - köparen utvärderar de olika alternativen och utvärderar demKöpfasen - beslut om köp fattasUtvärdering - efter köpet utvärderar köparen om hur köpet har löst problemet. Köpprocessen bestämmer hur innehållet på webbplatsen ska se ut. Varje köp är en process.

Köpprocessen bestämmer hur innehållet på webbplatsen ska se ut

Denna köpprocess är inte annorlunda på nätet än utanför. Det som skiljer är att på nätet är processen tydligare och kan gå snabbare. Det kan vi utnyttja i vår strategi. Köpprocessen bestämmer innehållet. Säljare Vi är alla säljare Vare sig vi säljer tankar, åsikter, tjänster eller varor måste vi ta hänsyn till köpprocessen. Besökarna otåliga För att möta besökarna med rätt innehåll måste vi veta vad de vill ha i varje del av processen. Dra nytta av köpprocessen Som Edvard Persson så träffande uttryckte det: "Mycket mat, god mat och mat i rättan tid".

Köpprocessens fem faser Köpprocessen har fem huvudfaser. Fas 1: Söka information I den första fasen söker man information. Anpassa ditt content efter kundens köpresa och sälj mycket mer! - Webbyrån Camelonta i Stockholm. Det är ganska ovanligt att någon köper ditt erbjudande på första eller ens andra besöket på din webbsida.

Anpassa ditt content efter kundens köpresa och sälj mycket mer! - Webbyrån Camelonta i Stockholm

Allt beror på i vilket stadium i sin köpresa som besökaren befinner sig i. Google hjälp mig, jag har ett problem! De flesta av dina kunders köp börjar med ett problem och vanligast Googlar kunderna efter lösningar. De surfar runt i jakten på svar, testar olika sökfraser eller namn på företag som de tror erbjuder lösningen. Kunderna blir också mer uppmärksamma på alternativ till lösningarna i samtal med kollegor eller vänner och på sociala medier. Utifrån informationen som samlas in, tar kunderna ett beslut som leder till ett genomfört köp. Kundens köpresa och dess stadier Köpresan är en process som kan pågå i allt från några timmar till många månader, beroende på produkten eller tjänsten som du erbjuder.

Det finns många varianter av denna modell, men kortfattat består den av följande delar: Nedan ska jag reda ut hur du kan bemöta kunderna på webbsidan utifrån köpresans stadier: EFI analys. TALARTIPS – tips, fakta, nyheter och intervjuer om presentationsteknik, retorik, PowerPoint & infodesign.