background preloader

Service och bemötande

Facebook Twitter

Försäljningsteknik – vinn kundens förtroende med rätt säljtänk. Utan säljare, ingen vinst i företaget.

Försäljningsteknik – vinn kundens förtroende med rätt säljtänk

Men hur blir man egentligen en bra säljare som får pengarna att rulla in? Henrik Moberg, försäljningschef på Visma Spcs, delar med sig av sin försäljningsteknik. "Åh nej, inte ännu en jobbig säljare! ". Hur många gånger har inte också du tänkt så när du blivit uppringd eller haffad på stan av en säljare? Samtidigt, vilket företag klarar sig egentligen utan någon som säljer in erbjudandet till en kund? – Många säljare lyssnar inte in vad kunden säger och tjatar i stället på om pris och produkt, berättar Henrik, som har lång erfarenhet av försäljning. ”Visa att du lyssnar och bryr dig” All försäljning handlar i grund och botten om skapa relationer till människor, få deras förtroende och tillfredsställa deras behov.

För att kunna komma fram till vad kunden behöver måste du som säljare först ta reda på kundens behov. . – Du börjar med att ta kontakt med kunden och presentera dig själv. Undvik att tjata priser Nöjda kunder måste vårdas. Köpprocessen bestämmer hur innehållet på webbplatsen ska se ut. Varje köp är en process.

Köpprocessen bestämmer hur innehållet på webbplatsen ska se ut

Denna köpprocess är inte annorlunda på nätet än utanför. Det som skiljer är att på nätet är processen tydligare och kan gå snabbare. Det kan vi utnyttja i vår strategi. Köpprocessen bestämmer innehållet. Säljare Vi är alla säljare Vare sig vi säljer tankar, åsikter, tjänster eller varor måste vi ta hänsyn till köpprocessen. Besökarna otåliga För att möta besökarna med rätt innehåll måste vi veta vad de vill ha i varje del av processen. Dra nytta av köpprocessen Som Edvard Persson så träffande uttryckte det: "Mycket mat, god mat och mat i rättan tid". Köpprocessens fem faser Köpprocessen har fem huvudfaser. Fas 1: Söka information. Jan Gunnarsson Värdskapet TV4. Värdskap, bemötande och service - Värdskapet. Anpassa ditt content efter kundens köpresa och sälj mycket mer! - Webbyrån Camelonta i Stockholm.

Det är ganska ovanligt att någon köper ditt erbjudande på första eller ens andra besöket på din webbsida.

Anpassa ditt content efter kundens köpresa och sälj mycket mer! - Webbyrån Camelonta i Stockholm

Allt beror på i vilket stadium i sin köpresa som besökaren befinner sig i. Google hjälp mig, jag har ett problem! De flesta av dina kunders köp börjar med ett problem och vanligast Googlar kunderna efter lösningar. De surfar runt i jakten på svar, testar olika sökfraser eller namn på företag som de tror erbjuder lösningen.

Kunderna blir också mer uppmärksamma på alternativ till lösningarna i samtal med kollegor eller vänner och på sociala medier. Utifrån informationen som samlas in, tar kunderna ett beslut som leder till ett genomfört köp. Kundens köpresa och dess stadier Köpresan är en process som kan pågå i allt från några timmar till många månader, beroende på produkten eller tjänsten som du erbjuder. FULLTEXT01. Mazlows behovstrappa - Psykologi-fakta - Psykologi iFokus. En behovshierarki eller behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin för hur människor prioriterar sina behov.

Mazlows behovstrappa - Psykologi-fakta - Psykologi iFokus

Den primära iden innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen. Modellen presenterades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham Maslow i artikeln "A Theory of Human Motivation". Teorin nämner, i sin första version, behov i fem nivåer, vilka omarbetades under 1950-talet. Mazlows behovstrappa . Behovstrappan består av fem nivåer av grundläggande behov, från lägsta till högsta nivå: 1. 2. 3. 4. 5. Fysiologiska behov: Basala behov som luft, vätska, mat, värme, sömn, sex. Maslows behovstrappa – Lätt att lära. Abraham Maslow (1908-1970) var en av våra största forskare kring motivation och han är mest känd för sin behovstrappa som kommit till nytta inom alla områden från försvarsmakt till reklamforskning. Det unika med Maslows forskning var att han försökte sammanfoga forskning från olika områden som berörde motivation medan forskare innan honom främst fokuserat på enskilda områden.

Maslow var en av sin tids stora förespråkare för det humanistiska perspektivet och han trodde på en i grunden god människa med en medfödd uppgift, självförverkligande. Behovstrappan Maslows behovstrappa eller behovshierarki som den också kallas är en modell som förklarar hur de mänskliga behoven prioriteras. Trots brist på empiriskt stöd har teorin fått stor genomslagskraft och har haft stor inverkan på efterföljande forskning. Alla en människas behov kan enligt Maslow delas in i fem kategorier och varje kategori har en viss nivå av prioritering för människan. Behoven Nivå 1. Nivå 2. Nivå 3. Nivå 4. Nivå 5. Kompetenser för säljare och butiksledare. Via ett omfattande utvecklingsarbete, innehållande bland annat personliga intervjuer och webbenkäter med olika aktörer inom handeln, har Handelns Kompetensbyrå tagit reda på vad branschen ser som de viktigaste kompetenserna för yrkesrollerna säljare och butiksledare.

Kompetenser för säljare och butiksledare

Detta arbete ledde fram till de elva handelskompetenserna med tillhörande beskrivning. Sju kompetenser för säljare och butiksledare 1 SäljkompetensHar förmåga, motivation och intresse av att påverka andra; är medveten om människors olikheter och försöker anpassa säljbeteendet efter kunden; fokuserar på att nå sälj- resultat; arbetar vanligtvis i högt tempo och har hög energinivå; är konkurrensinriktad och tycker om att vinna. 2 ServicekompetensHjälper andra och ser till att finnas tillhands för kunden; tar reda på och finner lösningar på kundens behov; har människointresse; tar hänsyn till människors olikheter; sätter sig in i andra människors situation och förstår deras känslor.

Fyra kompetenser för butiksledare.