background preloader

Psychologie

Facebook Twitter

Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie. Tussen preventie en interventie. Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van positieve psychologie. Wat zou er gebeuren wanneer je jezelf de vraag stelt wat er goed is aan jou en aan jouw leven?

Dit is jouw leven. Ervaar de effecten van positieve psychologie.

Wat zou er gebeuren wanneer je waardeert wat er al is en vriendelijk bent naar jezelf? Wat zou er gebeuren als je je talenten ontdekt en die meer gaat gebruiken, wanneer je durft te veranderen door wat je meemaakt, en eerlijk communiceert over je behoeften? Dan kom je tot bloei. Dan ontdek je hoe je een plezierig, betekenisvol en betrokken leven kunt leiden. Ze zeggen dat het overgaat. Het boek dat je helpt om te gaan met rouw en verdriet. Doodgewoon: kinderen begeleiden bij rouw. Voor leerkrachten, hulpverleners en ouders. Anders kijken. Draagkracht en veerkracht in de zorg. Professioneel zorgen met aandacht voor je eigen grenzen.

Burn-out bij hulpverleners. Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden? Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk.

Burn-out bij hulpverleners. Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?

Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen. Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte op de werkvloer.

Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of behandelen. (Jong)volwassenen met ADHD. Perspectieven op diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit wetenschap en praktijk. ADHD kent potentieel een levenslang verloop.

(Jong)volwassenen met ADHD. Perspectieven op diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit wetenschap en praktijk.

Aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit zorgen vaak blijvend voor ernstige uitdagingen in de vele contexten waarin (jong)volwassenen zich begeven. Zowel hun relaties als gezinsleven, hun studie, tewerkstelling en vrije tijd worden beïnvloed door de symptomen van ADHD. Meer nog dan in de kindertijd krijgt ADHD een individuele invulling en betekenis in de (jong)volwassenheid. Dit boek biedt een overzicht van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over diagnostiek, behandeling en begeleiding van (jong)volwassenen met ADHD. Het autistische brein. Voorbij het spectrum denken. Temple Grandin is een van ’s werelds bekendste en meest getalenteerde volwassenen met autisme.

Het autistische brein. Voorbij het spectrum denken.

In Het autistische brein doet zij verslag vanuit de voorhoede van het autismeonderzoek, mede aan de hand van scans van haar eigen brein. En ze neemt stelling. Zo houdt ze een hartstochtelijk pleidooi voor het onderkennen van de enorme impact die zintuiglijke ervaringen hebben op mensen met autisme, en de sociale of emotionele problemen die ze daardoor ondervinden. Ze is er bovendien fel op tegen dat mensen getypeerd worden op basis van een etiket uit de DSM.

Autisme. De vele gezichten van een stoornis. Een voortreffelijke boek.

Autisme. De vele gezichten van een stoornis.

Autisme vertelt het ongelooflijke verhaal over hoe een schijnbaar zeldzame stoornis onder kinderen een wezenlijk deel van ons culturele landschap werd. Er staan levendige portretten in van mensen met autisme en hun toegewijde ouders, en het roept de dramatische controversen op tussen goedbedoelende maar vaak misleide advocaten en artsen die geprobeerd hebben te helpen.

Deze persoonlijke verhalen geven het boek een enorme verhalende kracht.- The Wall Street Journal Op soepele en sympathieke wijze combineert het omvangrijke boek levensverhalen met historische kennis. Het is een must-read voor iedereen die autisme wil (proberen) te begrijpen. – Medisch Contact. Overprikkeling voorkomen. Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD. Barbara de Leeuw ISBN: 9789088505317 128 pagina's 3e druk, 2016Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels.

Overprikkeling voorkomen. Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD.

Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend. Overprikkeling voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is.

Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar adequaat op te reageren. Verstandelijke beperking: definitie en context. Jac de BruijnWil BuntinxBrian Twint ISBN: 9789088504396 152 pagina's 1ste druk, 2014Een goede definiëring en een helder begrip van ‘verstandelijke beperking’ is meer dan ooit van belang.

Verstandelijke beperking: definitie en context.

Door bezuinigingen op de AWBZ en de huidige transitie – waarbij de financiering van een gedeelte van de traditionele zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten – is er behoefte aan duidelijke omschrijvingen. Het is niet meer van deze tijd dat een IQ-test allesbepalend is bij de toegang tot zorg en de bekostiging ervan. Er kunnen op die manier pijnlijke vergissingen worden begaan. Handboek ontwikkelingsgericht coachen. Het vorkmodel als leidraad. Weerbaarheid voor zorgprofessionals. Dit boek bespreekt signalen van ongewenst gedrag en begrippen uit de psychologie.

Weerbaarheid voor zorgprofessionals.

Er wordt uitgelegd welk effect ongewenst omgangsvormen hebben op mensen. Hierbij wordt ingegaan op pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Ook wordt het bespreekbaar maken van het probleem en het zoeken van hulp en ondersteuning uitgebreid behandeld. Uitgebreide beschrijving Als zorgprofessional heb je een verantwoordelijkheid en een groot belang om aan je eigen weerbaarheid te werken. Sociale psychologie vandaag. Een verkenning. Psychologische stromingen. Vroeger en vandaag. Ontmoet je een psychotherapeut, psychiater, coach enz., dan weet je meestal niet welke theoretische achtergrond hij of zij heeft.

Psychologische stromingen. Vroeger en vandaag.

Nochtans is er veel verschil tussen bijvoorbeeld een psychoanalyticus, die je vroege kindertijd kan analyseren, en een behaviorist, die kijkt naar wat je hebt geleerd. In de vorige eeuw waren de psychoanalyse en het behaviorisme de toonaangevende psychologische stromingen. In de tweede helft van dezelfde eeuw werden deze stromingen aangevuld met de humanistische psychologie (accepteer de cliënt), het systeemdenken (communicatie en relaties) en de cognitieve psychologie (gedachten en lastige gedachten).

Recent ontwikkelden zich evenwel nieuwe stromingen, zoals mindfulness (de meest gepopulariseerde) en de oplossingsgerichte, narratieve en positieve psychologie. Psychologie van de adolescent. Biologisch, psychologisch en pedagogisch. Psychologie van de adolescentie omschrijft de ontwikkeling van het puberbrein in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

Psychologie van de adolescent. Biologisch, psychologisch en pedagogisch.

Het boek start met de normale ontwikkeling van het brein. Daarna komen onderwerpen aan bod die een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van een normaal brein dan 10 jaar geleden. Denk hierbij aan: De computer, internet en de multiculturele samenleving. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan (levens)ervaringen die de normale ontwikkeling kunnen verstoren, zoals verslaving, scheiding en pathologische stoornissen. Psychologie en de multiculturele samenleving. Psychologie en de multiculturele samenleving is een inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie.

Het is bedoeld voor (aankomende) psychologen en andere professionals en toegespitst op de moderne Nederlandse situatie: de situatie waarbinnen de meeste psychologiestudenten hun latere werkveld zullen vinden. Theoretische en praktische vraagstukken. Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren. 'Het uitgangspunt is dat het kind een expert is in het herkennen en weet hebben van zijn eigen gedrag en emoties. Er wordt gebruikgemaakt van de sterke kanten van zowel de ouders als het kind, waarbij ook aandacht wordt besteed aan samenwerking met andere hulpverleners en school.' - Beter begeleiden In dit boek presenteert Matthew Selekman de nieuwste inzichten voor een competentiegerichte, korte, op samenwerking gebaseerde therapie met kinderen en jongeren.

Selekman gebruikt onder andere oplossingsgerichte gesprekstechnieken, kunstvormen, vertel- en speltechnieken en positieve psychologie om spontaniteit en plezier in de samenwerking binnen gezinnen terug te brengen en nieuwe mogelijkheden aan te boren. Daarbij wordt altijd uitgegaan van het feit dat het kind de expert is wat zijn gedrag en emoties betreft, en wordt gebruikgemaakt van de sterke kanten van zowel de ouders als het kind.

Matthew Selekman is familietherapeut en mededirecteur van Partners for Collaborative Solutions. Moet ik nu bang zijn? Kinderen helpen in tijden van angst en terreur. Mijn ouders gaan uit elkaar. Wat nu? Over het boek: Een scheiding is een alles doordringende situatie die grote gevolgen heeft voor het hele gezin. Voor het kind wordt alles anders en ontstaat een lange tijd van onzekerheid. Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out. Kinderen uit de Knel. Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding. Het nieuwe mentaal. Hoe lef je op weg zet naar geluk en succes. Geef burn-out geen kans. 100 manieren om uit de knoop te raken. We werken te hard en te veel. We willen altijd alles perfect doen.

We krijgen voortdurend te maken met deadlines en het tempo wordt nog opgedreven. Een steekje los. De werking van het absurde brein. Onze hersenen zijn verre van perfect… Ons brein bepaalt wat we doen en hoe we het doen. Maar hoe indrukwekkend dit ook is, de hersenen zijn verre van perfect! Beslissen doe je zo. Psychologie van de keuze. Aanpak van radicalisme. Een psychologische analyse.

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting. Herstel in de praktijk. Psychisch kwetsbare personen beter ondersteunen. Zelfdoding bij kinderen en jongeren onder de loep. Preventie en hulpverlening bij suïcidaal gedrag. Ze zeggen dat het overgaat. Het boek dat je helpt om te gaan met rouw en verdriet. Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie. Tussen preventie en interventie.

Doodgewoon: kinderen begeleiden bij rouw. Voor leerkrachten, hulpverleners en ouders.