background preloader

Organisatiekunde

Facebook Twitter

Zorgvernieuwers. Betere zorg door anders organiseren: 9 praktijkverhalen. Verder met lean in de zorg. Naar de kern van de zaak. Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector. Lean in de zorg. De praktijk van continu verbeteren. Zorgverleners zijn goed in mensen beter maken, maar hebben weinig ervaring met het beter maken van zorgprocessen.

Lean in de zorg. De praktijk van continu verbeteren.

De verleiding is daardoor groot om ad hoc oplossingen voor dagelijks terugkerende problemen te zoeken. Op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak en die wegnemen, lukt te weinig. Hierdoor blijven problemen terugkomen, en dat kost veel tijd en energie. Dit boek bevat negen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van zorginstellingen die hier een nieuwe aanpak voor gezocht en gevonden hebben door niet ad hoc, maar dagelijks en door iedereen problemen gestructureerd aan te pakken. Dat is de kunst. De zorginstellingen in dit boek lukt dat met de principes van ‘lean’. 'Wat mij betreft is Lean in de zorg geen vraag, maar een uitgangspunt.

E-bookDeze titel is verkrijgbaar als e-book. Coaching en diversiteit. Een pragmatische kijk op modellen die werken. Coaching en diversiteit werpt een nieuw licht op algemene theorieën, aan de hand van veel praktijkvoorbeelden.

Coaching en diversiteit. Een pragmatische kijk op modellen die werken.

De auteur legt het begrip diversiteit uit vanuit een brede visie op cultuur, als een waaier van identiteiten. Aan de hand daarvan kan de lezer eigen verhalen en die van cliënten onderzoeken op diversiteit. Het boek sluit af met oefeningen voor het werken met groepen, individuele klanten en organisaties. Uitgebreide beschrijving.

Coachen naar verandering. Een praktisch boek over oplossingsgericht coachen voor de personal coach, de teamcoach en de coachende hulpverlener. Zorgen voor kwaliteit. Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties. Werken met een arbeidshandicap. Gids voor werkgevers. Over het boek: Het tewerkstellen van een medewerker met een arbeidshandicap doet heel wat vragen rijzen.

Werken met een arbeidshandicap. Gids voor werkgevers.

Wat is de meerwaarde voor een organisatie? Wat kan een werkgever doen? Wat valt er te verwachten van een werknemer met een arbeidshandicap? Waar is ondersteuning te vinden? Mensen met een (visuele) beperking kunnen rechtstreeks bij uitgeverij Garant een pdf van het boek bestellen mits aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en betaling van de reguliere verkoopprijs. Uit de inhoud: InhoudsopgaveLeeswijzer Over de auteur(s): Werken met cultuurverschillen. Volgens Geert Hofstede, de auteur van Allemaal andersdenkenden, kunnen alle interculturele misverstanden teruggebracht worden tot vijf essentiële thema's: de omgang met ongelijkheid, de mate van sociale integratie; sociale rollenverschillen tussen man en vrouw; tolerantie van het onbekende; en bereidheid tot opoffering op korte termijn terwille van een beloning op de lange.

Werken met cultuurverschillen.

In dit boek werken Gert Jan Hofstede en Paul Pedersen deze opvatting uit in de 'synthetische culturen': tien archetypen, afgeleid van de vijf door Geert Hofstede ontwikkelde dimensies. Met deze archetypen kunt u cultuurverschillen in uw bedrijf of organisatie op het spoor komen en ter discussie stellen. Verbindende communicatie werkt. Over het boek: Verbindende Communicatie is een door iedereen te leren manier van communiceren, dankzij de eenvoudige opbouw.

Verbindende communicatie werkt.

Aan de hand van bepaalde aandachtspunten inspireert verbindende kracht om op een duidelijke, effectieve en respectvolle manier te communiceren. Het is de bedoeling dat iedereen zich (h)erkend weet in zijn behoeften en inbreng. P6-methode. Projectaanpak in zes stappen. Beschrijving P6-methode: Projectaanpak in zes stappen behandelt de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van projecten en leert studenten hoe zij projecten succesvol aanpakken.

P6-methode. Projectaanpak in zes stappen.

Het is een uitbreiding op het boek Projectmanagement van dezelfde auteur. Waarom kiezen voor P6-methode: Projectaanpak in zes stappen? Laagdrempelige methode om projecten succesvol aan te pakken; doeboek met handzaam stappenplan; uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent. Overleggen en samenwerken. Overleggen en samenwerken moet je doen!

Overleggen en samenwerken.

Daarom vind je in dit boek geen lange theoretische beschouwingen maar wel alle benodigde informatie om op een efficiënte manier tot betere resultaten te komen. Aan de hand van een duidelijke rolverdeling leer je welke technieken en vaardigheden nodig zijn om effectief samen te werken en te vergaderen, zowel in de voorbereiding als tijdens en na overlegsituaties. Oplossingsgerichte coaching. Simpel werkt het best. Maatschappelijk verantwoord. Hoe?Zo! Morele oordeelvorming en normbesef in de praktijk.

Beschrijving In Maatschappelijk verantwoord Hoe? Zo! Gaat het om het morele oordeelvermogen in de beroepspraktijk. Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Impactgedreven ondernemen. Aan de slag met sociale businessmodellen. De kerndoelstelling van sociale ondernemingen bestaat uit het creëren van sociale meerwaarde, tegelijkertijd moeten ze ook oog hebben voor economische en financiële elementen.

Impactgedreven ondernemen. Aan de slag met sociale businessmodellen.

Precies dat weinig evidente evenwicht blijkt vaak een struikelblok. Op basis van grondige research ontwikkelden de auteurs het Impact Driven Business Modelling (IDBM): een businessmodel dat de sociale en economische doelstellingen integreert. In dit boek leggen ze stapsgewijs de IDBM-methodiek uit en passen die toe op verschillende interessante cases (o.a. Streetwize, Roof Food). Het resultaat is een handig een werkinstrument voor lectoren en studenten, maar eveneens voor (toekomstige) ondernemers met een innovatief sociaal idee.

Pol Bracke werkt binnen HoGent aan onderzoeksprojecten inzake sociaal ondernemen. Het coachingsinstrumenten boek. Ethisch ondernemen duurt het langst. Handboek bedrijfsethiek. Nieuwe editie Auteur Anne Marie Van Onsem Het is vandaag bon ton om het over ethisch ondernemen, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord of betrokken ondernemen te hebben.

Ethisch ondernemen duurt het langst. Handboek bedrijfsethiek.

Ook de term sociaal ondernemen heeft zijn intrede gedaan. Nochtans worden we voortdurend geconfronteerd met bedenkelijke praktijken (financiële en andere) in de bedrijfswereld. Deze gebeurtenissen werpen een schaduw over alle mooie principes en het geloof dat ethisch ondernemen ook succesvol kan zijn. Dit boek wil studenten confronteren met de economische, sociale en ecologische grenzen van onze samenleving. Aan de hand van actuele voorbeelden en cases wordt de inhoud geïllustreerd, daarnaast wordt er online aanvullende informatie aangeboden. Over de auteur. Creashock. Anders denken, durven doen met resultaat. Argumenteren. Argumenteren is overal.

Argumenteren.

Bij de student die verslag moet doen van een project met een overtuigende presentatie, bij de verkoopster die je helpt bij het uitzoeken van een nieuw shirt, bij de onderzoeker die een advies moet opstellen. Je wordt ermee overspoeld als je tv kijkt – met reclames, documentaires en natuurlijk discussieprogramma’s. En de overgrote meerderheid van de weblogs staat vol met argumentatie. Dit boek gaat over hoe argumentatie gebruikt en misbruikt kan worden in al die verschillende situaties. Het leert je vast te stellen of een argumentatie geldig is en of ze sterk is, maar het leert je ook zelf een overtuigende argumentatie op te zetten.

Adviseren. Mensen geven graag, vaak en veel advies. Om daarmee anderen te helpen hun doelen te bereiken of om hun persoonlijke of professionele situatie verbeteren. Maar hoe stel je vast wat een verbetering is? Wat is de beste manier om iemand daarbij te adviseren? En vooral, welke kwaliteiten en vaardigheden moet je bezitten om deskundig advies te kunnen geven? Dit boek bevat theorie, tips en trucs, praktijkvoorbeelden en oefeningen. Doelgroep Adviseren is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs en voor iedereen die zijn adviesvaardigheden zelfstandig wil ontwikkelen. Inhoudsopgave 1 Adviseren 2 De stappen in het adviesproces 3 De gereedschappen voor een gedegen inhoud 4 De beleving van adviseur en geadviseerde 5 Beroepshouding, integriteit en omgaan met morele dilemma’s Bijlage A: Checklists Bijlage B: Logboek Bijlage C: Begrippenlijst Literatuurlijst Index Over de Skills-serie Adviseren maakt deel uit van Skills, de serie vaardigheidstrainingen van Pearson Education.

Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur. Met veel aansprekende voorbeelden Geschreven vanuit de praktijk Met beschrijvingen van in te zetten werkvormen Als het over loopbaangesprekken gaat, vragen mensen niet naar informatie over concrete zaken. De weg naar het station kunnen ze zelf wel vinden.