background preloader

Maatschappij

Facebook Twitter

Werk aan werk. Recepten voor leukere loopbanen. Worden wij betere mensen? Essays over morele vooruitgang. Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit. In deze wereld van groeiende superdiversiteit verandert migratie.

Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit.

Naast de klassieke migratie – van een land van herkomst naar onze samenleving – ontstaan complexere migratiepatronen. Bij transmigratie of meervoudige migratie komen migranten aan na een verblijf in meerdere landen. In de steden, maar ook in kleinere gemeenten, zien we een groeiende groep van transmigranten in kwetsbare sociale situaties. De tijdelijkheid van hun verblijf bepaalt hun leven. The network always wins. Hoe overleven in een onzeker tijdperk. Schuilen in de schaduw. Mensen zonder wettig verblijf in de Belgische samenleving. Een kwalitatieve multi-method benadering.

U koopt voor het eerst een e-book?

Schuilen in de schaduw. Mensen zonder wettig verblijf in de Belgische samenleving. Een kwalitatieve multi-method benadering.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app Met de Libreo-app is het heel eenvoudig om uw e-books te lezen op uw tablet of pc. Na aankoop vindt u de boeken onmiddellijk terug op de boekenplank van uw Libreo-app. Bestel uw e-books en voer de betaling uit.Download de gratis Wolters Kluwer Libreo app voor uw PC, iPad of Android tabletLog in op Libreo met hetzelfde e-mailadres en paswoord als op de webshop.Start met lezen. » Meer informatie over Libreo Bestel de combinatie papier en e-book samen en bespaar 35% op het totaal! U kunt het e-book meteen lezen en het papieren boek wordt zo snel mogelijk naar u opgestuurd. Abonnementen: altijd de nieuwste e-book editie van jaarboeken en zakboekjes Net zoals bij een abonnement op de papieren versie, ontvangt u het e-book aan de voordelige abonnementsprijs. Meer weten? Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.

'Te veel aan uw hoofd, geen cent te makken?

Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.

Lees dit boek! ' 'Het is zo'n boek waarvan je denkt: waarom wordt dit nu pas geschreven? ' Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Of het nu aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is, schaarste vormt niet alleen begrenzingen, het bepaalt voor een groot deel ook hoe we ons binnen deze grenzen gedragen. Samen. Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit. Richard Sennett Mensen zijn sociale wezens en elke maatschappij is op samenwerking gebaseerd.

Samen. Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit.

Maar in onze neoliberale samenleving komen we nauwelijks in aanraking met mensen uit andere sociale milieus, mensen met andere overtuigingen dan de onze. We veinzen hoffelijkheid en goede manieren, maar onder de oppervlakte domineren het eigen belang en de eigen koers. We willen onze eigen standpunten tegenwoordig vooral luid en duidelijk presenteren, met als gevolg een clash tussen ‘wij’ en ‘zij’. Daar wil socioloog Richard Sennett zich niet langer bij neerleggen. Passages - Overgangsrituelen van hier en elders, getoond en verteld. Passages is een boek vol levensverhalen verteld door mensen die leven in een tussenwereld: een wereld tussen ginder en hier.

Passages - Overgangsrituelen van hier en elders, getoond en verteld.

In hun gedachten en herinneringen leven ze 'ginder': het land, de stad, de buurt, de familie waarin ze geboren zijn. Na hun passage leven ze 'hier'. Een 'hier' dat eerst wordt ervaren als onbekend en bevreemdend. Langzaamaan leren zij het ginder en het hier, het verleden en het heden, de eigen cultuur en die nieuwe 'vreemde' cultuur min of meer op elkaar af te stemmen.

Levend in een tussenwereld is het grootste probleem het bewaren van de eigenheid, zonder te verzeilen in de marge van de nieuwe wereld waarin ze nu vertoeven. Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit. Migratie. Winnaars en verliezers. Migratie staat volop in de belangstelling.

Migratie. Winnaars en verliezers.

Onder invloed van demografische en economische factoren en in het bijzonder de hedendaagse globaliseringstendensen, 'Lees meer… Jong met een hart voor familie. Hoe jongeren denken over gezinnen. Help! Ik ben gelukkig. Schizofrenie van een samenleving. Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven. Babyboomers opgelet!

Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven.

De generatie Z komt eraan! Die gaat zorgen voor grote aardverschuiving en een heuse culturele clash. - Gooi en Eemlander Het blijft een aardige uitdaging om je voor te stellen hoe de wereld er straks uit zal zien. - Adformatie Een inspirerend boek over de jongste generatie, eigenlijk voor iedereen die zich zou moeten voorbereiden op de veranderingen die op ons afkomen. - IJmuider Courant. Emanciperen kun je leren. Kracht en macht, altijd en overal. Gedeeld geluk. Ouderschap in intentionele meeroudergezinnen. (E-book) Uit de samenvloeiing van medische en maatschappelijke ontwikkelingen is een nieuwe gezinsvorm ontstaan waarbij meer dan twee personen bewust ervoor kiezen om ouder te worden van een kind en het samen op te voeden.

Gedeeld geluk. Ouderschap in intentionele meeroudergezinnen. (E-book)

Vaak maken ze daarover afspraken nog voor het kind is verwekt. Deze gezinnen worden intentionele meeroudergezinnen genoemd. Zij vormen een nieuwe uitdaging voor het familierecht. Bijna overal, ook in België, is het aantal juridische ouders beperkt tot twee. Dit tweeoudermodel houdt geen rekening met het bestaan van meeroudergezinnen. Het eerste deel wil de lezer vertrouwd maken met het onderwerp door intentionele meeroudergezinnen als recent maatschappelijk fenomeen te situeren en te verklaren. Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen.

Diversiteit is een hot topic in het publieke en politieke debat. Traditioneel denken we dan vooral aan etnisch-culturele diversiteit, maar er bestaan ook andere dimensies van diversiteit, zoals gender en seksuele voorkeur, levensbeschouwing, opleidingsniveau en gezinssituatie. Sinds kort komt de houdbaarheid van traditionele tweedelingen binnen deze domeinen steeds meer onder druk te staan. Versnippering, vermenging en meervoudig lidmaatschap komen meer en meer voor.

Ook leeftijd is een dimensie van diversiteit. De malaise van de multiculturaliteit. Migraties en de multiculturen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn door de hele beschavingsgeschiedenis eerder regel dan uitzondering.

De malaise van de multiculturaliteit.

In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geïmmigreerd, meestal met véél bloed, zweet en tranen. Toch heeft het ontzettend lang geduurd alvorens de wetten en mores die stelden wat mocht en niet mocht kritisch in vraag werden gesteld. De mensenrechten bijvoorbeeld, een vrij recente humane uitvinding, wordenbegrijpelijkerwijs met alle kracht verdedigd en het minste euvel in dat verband wordt als een onmiddellijk te verwijderen smet gezien. De dwangmatigheid echter waarmee dat geschiedde en de naïviteit die daarbij tentoongespreid werd, leverden een hysterische politieke correctheid op, die, na het failliet van het communisme (marxisme), de behoefte aan een utopie bleef invullen via de nieuwe ideologie van een overspannen multiculturalistische idylle.

De maatschappij van de sociologie. De liefdesladder. Over familie en nieuwe liefdes. De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen. Welke is de meest geschikte omgeving voor een kind om in op te groeien?

De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen.

De stedelijke buurt is meestal niet het antwoord op deze vraag. De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis. Reeks : ASP editions In voorraad € 45,00 ISBN: 9789057185557 576 pagina's Verschijningsdatum: 24-10-2016 Google Book Search Een geschiedenisPaul De Roo Er blijkt vandaag in de omgang tussen mensen geen onderwerp te bestaan dat zo aantrekkelijk is als dat van ‘de vreemdelingen’.

Zowat iedereen moet daar zijn mening over kwijt. En dat is niet alleen omdat migratie uitgegroeid is tot een van de belangrijkste politieke issues. In het tumult van de plotse toevloed van asielzoekers vergeten we dat de westerse samenlevingen reeds ruim 50 jaar worstelen met ‘het migrantenprobleem’. De komst van migranten is altijd al bedreigend geweest, getekend door een soort van vijandigheid. Paul De Roo beschrijft de geschiedenis van ‘het migrantenprobleem’ vanaf de komst van de gastarbeiders na de Tweede Wereldoorlog tot aan de toevloed van asielzoekers in de zomer van 2015.

Armoede en depressie. Een (niet) evident verband? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit. Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel 'Lees meer… Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit. Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel kans maakt om ze te ontwikkelen, en dat depressieve klachten ontstaan door een complex samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren.

Eén van die sociale factoren is de plaats die iemand inneemt op de sociale ladder: hoe lager de sport waarop men staat, hoe hoger de kans op een depressie. Dit patroon vinden we in alle landen terug, ook in België zo blijkt uit dit boek. ProductDetails Uitgeverij: ACCO Uitgeverij Publicatiedatum: 6 maart 2008 Boek - Softcover Pagina's: 368 ISBN: 9789033469299 Over de auteur.