background preloader

Maatschappelijke zorg

Facebook Twitter

Ongelijkheid. Wat kunnen we eraan doen? Ongelijkheid maakt de samenleving kapot.

Ongelijkheid. Wat kunnen we eraan doen?

Volgens de wereldvermaarde econoom Anthony Atkinson kunnen we veel meer veranderen dan de sceptici ons voorhouden. In Ongelijkheid stelt hij concrete maatregelen voor. Onze economie verandert razendsnel en de meerderheid van de bevolking ondervindt daar de gevolgen van. Het probleem is niet alleen dat de rijken rijker worden, we slagen er ook niet in om armoede aan te pakken. Volgens Atkinson volstaan meer belastingen niet, zal staatsinterventie de economie niet doen krimpen en verhindert de globalisering ons niet om actie te ondernemen.

Nobelprijskandidaat Anthony Atkinson is, in de woorden van Thomas Piketty, ‘de godfather van het onderzoek naar inkomens en rijkdom’. Werkboek cultuursensitieve zorg. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

Werkboek cultuursensitieve zorg.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. door Erasmus Hogeschool Brussel; Arzu Yentür, Ann Claeys en Bart Claes Zorg- en hulpverleners geven vaak aan dat ze de praktische tools missen om in hun dagdagelijkse werkrelatie met de oudere in te spelen op de toegenomen diversiteit bij ouderen. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener aan.Hoe kan ik rekening houden met mijn eigen culturele waarden en normen?

Waarheid, durven, ... trauma? Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren. Over het boek: fiogf49gjkf0d In de media, in scholen en bij vertrouwenscentra kindermishandeling komen er de laatste tijd meer en meer situaties aan het licht van seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen en jongeren op andere kinderen.

Waarheid, durven, ... trauma? Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren.

Dergelijke gebeurtenissen lokken heftige reacties uit bij ouders, opvoeders en de omgeving zoals onder meer uit de media blijkt. Achter deze onthutsende feiten gaan steeds verschillende verhalen schuil : het verhaal van de betekenis voor jongeren en hun ontwikkeling, het verhaal van de impact op ouders en het verhaal van het tumult op de school. Tussen centrum en periferie. Over de integratie van netwerken tussen hulpverleningsorganisaties.

Time to ACT! Het basisboek voor professionals (+CD-rom). Hét handboek voor professionals die (willen gaan) werken met ACT Inclusief dvd met praktische uitwerkingen van de ACT- technieken Gemakkelijk leesbaar, toegankelijk en praktisch toepasbaar Er zijn grote ontwikkelingen aan de gang binnen de hulpverlenerswereld.

Time to ACT! Het basisboek voor professionals (+CD-rom).

Nieuwe technieken als mindfulness krijgen steeds meer ruimte binnen de praktijk van de psycholoog, trainer en coach. De ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT) vloeit voort uit het mindfulness gedachtegoed en brengt het beste uit verschillende werelden samen. Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van Moed en de grenzen van het beroepsgeheim. Samen aan de slag naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces (+ afstemmingstabel). Rilke Broekaert (e.a.)

Samen aan de slag naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces (+ afstemmingstabel).

Het handboek ‘Samen aan de slag: naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces’ is geschreven voor iedereen die ondersteuning geeft aan personen met een beperking, zowel binnen als buiten de context van een voorziening. Het vertrekt vanuit de nood aan meer duidelijkheid omtrent de fases, stappen en rollen in een persoonsgericht ondersteuningsproces. De stap van theorie naar praktijk vertaalt zich in praktische tips en concrete richtlijnen. Een aantal ‘what if’- situaties trachten een antwoord te bieden op concrete en in de praktijk vaak voorkomende problemen. Recht voor welzijnswerkers. U koopt voor het eerst een e-book?

Recht voor welzijnswerkers.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app Met de Libreo-app is het heel eenvoudig om uw e-books te lezen op uw tablet of pc. Na aankoop vindt u de boeken onmiddellijk terug op de boekenplank van uw Libreo-app. Praktijkonderzoek op niveau. Inspelen op onderzoeksdilemma's bij sociale studies. OMG zelfregie. Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg. ‘Als je het zo belangrijk vindt, laat het me dan zelf doen.’

OMG zelfregie. Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg.

Hartenkreet van een professional, die precies aangeeft welke paradox in de zorg speelt. We maken momenteel grote veranderingen mee in de zorgsector. De manier waarop we de zorg nu organiseren is straks niet meer betaalbaar. Bovendien willen cliënten meer eigen invloed op de zorg die zij ontvangen. Mijn held is een hulpverlener. Over zorg in een superdiverse wereld. Mensgericht sociaal ondernemen. Over het boek: In hun opdrachtverklaring omschrijven christelijke zorg- en welzijnsorganisaties hun missie, visie en waarden.

Mensgericht sociaal ondernemen.

In het specifieke zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen cliënten die identiteit concreet ervaren en waarderen. Met behulp van MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – zoeken de auteurs in dit boek naar nieuwe vormen om in de huidige context beleidsmatig en professioneel een mensgerichte invulling te geven aan de organisatie-identiteit.

Hoe kan de identiteit worden vervat in strategische keuzes? Hoe kunnen sociale ondernemingen beleidsmatig een antwoord bieden op actuele maatschappelijke behoeften? Uit de inhoud:InhoudsopgaveVoorwoord Over de auteur(s):Met bijdragen van: Donal Dorr (Kiltegan), Bart Hansen (Emmaüs), Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen), Thijs Tromp (Reliëf), Bernadette Van den Heuvel (Zorgnet Vlaanderen). Mantelkracht. Coachingprogramma voor mantelzorgers. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

Mantelkracht. Coachingprogramma voor mantelzorgers.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. Coachingprogramma voor mantelzorgers door Jeroen Knaeps en Liesbet Lommelen Dit praktische boek vol tips en voorbeelden gidst je door het coachingprogramma ‘Mantelkracht’. Via het coachingprogramma streef je er als praktijkwerker naar de mantelkracht (de draagkracht van mantelzorgers) te verhogen. Dit boek is voor iedereen met goesting om mantelzorgers te helpen: sociaal werkers, psychologisch consulenten, psychologen, (sociaal) verpleegkundigen, projectmedewerkers, ergotherapeuten,… Mantelkracht. Coachingprogramma voor mantelzorgers. Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Een praktisch boek boordevol instrumenten, valkuilen en toepassingen. Kleine verhalen van krachtig welzijnswerk. Welzijn is een vreemd maatschappelijk fenomeen.

Kleine verhalen van krachtig welzijnswerk.

Het vormt een sleutelwoord bij elk nieuw jaar als we elkaar een goede gezondheid en een harmonieus leven wensen! Maar gezondheid en harmonieus leven zijn geen vanzelfsprekende dingen. Kindermishandeling: signaleren en handelen. Adrie Wolzak ISBN: 9789085600619 160 pagina's 7e geactualiseerde druk 2012Sandra is erg stil en speelt nauwelijks met andere kinderen. Marga heeft de indruk dat er iets mis is, ze vermoedt bij Sandra thuis. Ze zou daar graag meer aanwijzingen voor hebben, maar ze weet eigenlijk niet goed waar ze op moet letten.

Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het thuis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt over een kind? Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in FACE-perspectief. Een jongere en diens gezin zijn inherent verbonden, maar hoe kan deze vaststelling coherent verrekend worden in het kinddiagnostische handelen? Welke plaats verdient de evaluatie van opvoedings- en gezinseigenschappen in dit proces? Hoe kan, formeel en informeel, gepeild worden naar de afstemming van de denk- en voeldynamiek bij het kind en de gezinsleden om hieruit naast knelpunten, ook bronnen van veerkracht af te leiden die de begeleiding faciliteren? Dat zijn enkele van de hoofdvragen die dit boek behandelt. Vanuit een dynamisch biopsychosociaal ontwikkelingsmodel met oog voor draaglast en –kracht worden handvatten aangereikt om deze kennis systematisch te vertalen naar een handelingsgerichte diagnostiek waarin zowel het kindperspectief als dat van de gezinsleden een volwaardige functie vervullen.

Kindermisbruik en macht. Met voorwoorden van Manu Keirse en Rik Devillé In 1981 beleeft Los Angeles een primeur: een katholieke priester pleit schuldig aan seksueel misbruik van minderjarigen. Het is maar het eerste briesje van een orkaan die de Kerk de volgende decennia op haar grondvesten zal doen daveren.

Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Polen en Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en uiteraard België: geen land blijft gespaard. Vertrekkend vanuit die golf van misbruik door pastoors en bisschoppen wandelt emeritus hoogleraar Karel Pyck door een paar decennia pedofilieschandalen, van het Nederlandse dorpje Oude Pekela tot Marc Dutroux. Jongereninformatie- en advieswerk. Over het boek: Jongeren hebben op hun weg naar volwassenheid informatiebehoeften en problemen die duidelijk verschillen van die van volwassenen.

Deze specifieke behoefte wordt beïnvloed door de psychische en lichamelijke ontwikkeling van jongeren. De noodzakelijke informatie houdt verband met hun dagelijkse levenssituaties, om zich te oriënteren in hun leefwereld of keuzes te maken of om problemen op te lossen. In talrijke sectoren, die op grond van hun functie direct contact hebben met jongeren, zoals jeugdwerk, jeugdhulpverlening, bibliotheken, onderwijs enz. bestaat reeds lang aandacht voor deze informatie- en hulpvragen van kinderen en jongeren. Maar dit is vaak op een impliciete wijze. Jan, een levensverhaal. Over vastlopen, veerkracht en perspectieven in de zorg. Nanny Noordman ISBN: 9789088504495 128 pagina's 1ste druk, 2013‘Ieder van ons neemt zijn eigen verhaal mee door het leven heen. Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis. Het kleine helpen. Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en scheiding. Liesbeth Groenhuijsen ISBN: 9789066659322 192 pagina's 3e druk, 2013Globaal eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding. De regisseur. Empowerment in de maatschappij. De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. De kracht van oplossingen kan met recht het handboek voor oplossingsgericht werken genoemd worden. Deze vertaling van de internationale herziene editie bouwt voort op eerder verschenen uitgaven.

De effectiviteit van residentiële zorg. Een follow-up studie onder ex-bewoners van het Leerhuis. Marjolein BaanJan Janssens ISBN: 9789088504099 80 pagina's 1ste druk, 2013De effectiviteit van residentiële zorg beschrijft een bijzondere vorm van residentiële jeugdzorg: het Leerhuis. In maart 2007 heeft het Leerhuis zijn deuren geopend. Dat verandert de zaak. Een bijdrage tot de articulatie van integrale jeugdhulp.

Het project Integrale jeugdhulp is een brede en gelaagde poging tot hervorming van de jeugdhulpverlening. Contextbegeleiding gestript. Praktijkhandboek. Bind-Kracht in armoede. Klantgerichte hulpverlening in dialoog. Boek 2. (pleeg)kinderen en vreemd gedrag!? In 13 thema's: pleegangst, adoptie, loyaliteit, afstammingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme, sociaal onhandig.

Maatschappelijk werk

Samen werken aan perspectief. Een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg. Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk. Over het boek: Is preventie vandaag goed voor morgen? Dit boek reikt kritische analyses, tips en handvatten aan om op een constructieve, effectieve en ethisch verantwoorde manier met preventie aan de slag te gaan. Praktijkboeken jeugdhulp. Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit.

Omgaan met agressie in de jeugdzorg. Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Even stilstaan. Beroepsethiek in de jeugdzorg. Een delictvrije toekomst. Methode voor het begeleiden van delinquente jongeren. Dit is mijn leven, vriend. Begeleiden van jongeren in de straatcultuur. Handboek voor professionals. De zorg voor pleegkinderen. De vergeetput. Getuigenissen, feiten en cijfers. De moeilijke oversteek. Wonen na verblijf in gevangenis, bijzondere jeugdzorg of psychiatrie. Straatcultuur. Een effectieve aanpak van jeugdgroepen. Zoekende zonen. Als twintigers het spoor kwijtraken. Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp. Uit de marge van het jeugdbeleid. Werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Hangjongeren. 99 tips voor buurtbewoners en voorbijgangers.