background preloader

Johannahallqvist

Facebook Twitter

Johanna Hallqvist

Världens Häftigaste. Forskare vill revolutionera skolundervisningen. Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Det räcker alltså inte längre att enbart överföra information utan barnen ska få lära sig mera sådant som intresserar just dem.

Om man lär sig för att man själv är motiverad så är man också redo att kämpa på då allting inte går som smort. Traditionellt har skolan koncentrerat sig på information, och känslor har åsidosatts trots att det är känslorna som reglerar inlärningen. - Att bli intresserad är en biologisk egenskap hos människan, men omständigheterna kan förlama intresset, säger Kristiina Kumpulainen, professor i pedagogik. Kreativitet och växelverkan istället för pluggande. En skola med status. Välj den prenumeration som passar dig bäst Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi. eHBL på pekplatta, smarttelefon och dator. KSF Medias elektroniska textarkiv. Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi. KSF Medias elektroniska textarkiv. Testa HBL Digital gratis i två veckor Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi Hbl:s digitala utbud Du kan använda dig av denna förmån endast en gång Se alla Hbl:s produkter >>

My Favorite No. Educational Technology and Mobile Learning: Microsoft Released A New Website to Help Teachers Use Minecraft in Their Classes. July 10, 2015 Minecraft is an immersive learning environment that has started as a game about creating, exploring and managing resources before it becomes one of the leading educational learning platforms for students. A few days ago, Microsoft, Minecraft’s parent company, announced the release of a new website, Minecraft for Education, geared towards providing teachers with a forum where they can share their ideas about how they use Minecraft in their teaching. ‘Minecraft in education is a way to teach, learn and inspire. It’s students visiting ancient civilizations to create and play out their own stories.

It’s exploring mathematical concepts like perimeter, area, and volume by breaking and placing Minecraft blocks. It’s practising collaboration, problem solving, digital citizenship, and leadership skills through creative thinking and innovative design. Minecraft in education is teachers and students inspiring each other to change the way we learn.’ Bo Hejlskov Elvéns blogg. Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun. De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna. Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen.

Det betyder att alla de små eleverna skulle gå under öppningen där sjätteklasseleverna kunde stå och titta och, inte minst, spotta på dem. Det är min erfarenhet att skolan kommer att ha problem med sjätteklasselever som spptter de små elever i håret när de är på väg in i matsalen. Så kommunen bygger ett beteendeproblem om de fasthåller formen. Byggnaders utformning har stor betydelse för människans beteende. Direkt sinnesmässig påverkan Ren beteendeförstärkning. What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong? Looking for news you can trust? Subscribe to our free newsletters. June Arbelo, a second-grade teacher at Central School, comforts a student who wants to go home during the first day of school. Tristan Spinski/GRAIN Leigh Robinson was out for a lunchtime walk one brisk day during the spring of 2013 when a call came from the principal at her school. Will, a third-grader with a history of acting up in class, was flipping out on the playground.

He’d taken off his belt and was flailing it around and grunting. Will was “that kid.” The expression “school-to-prison pipeline” was coined to describe how America’s public schools fail kids like Will. How we deal with the most challenging kids remains rooted in B.F. But consequences have consequences. Teachers who aim to control students’ behavior—rather than helping them control it themselves—undermine the very elements that are essential for motivation: autonomy, a sense of competence, and a capacity to relate to others. But brains are changeable. Lives in the Balance and Dr. Greene's approach. Beyond Academics: What a Holistic Approach to Learning Could Look Like. From a child’s perspective, school, extracurricular activities and home are part of the continuous experience of life.

From the perspective of teachers, coaches and parents, those experiences may seem more differentiated and are thus treated separately. However, if the adults in a child’s life approach his or her growth as a collaboration following a clear developmental path, every child will have a better chance at a life filled with choices and the skills to achieve goals, according to a report. “The idea is that if everybody starts to have a common understanding about what they’re trying to do and what an effective approach would be, and they understand that it’s a shared responsibility to help kids develop and learn over time, then hopefully it will lead to more discussion,” said Jenny Nagaoka, lead author of the Foundations for Young Adult Success: A Developmental Framework and deputy director of the University of Chicago Consortium on Chicago School Research (CCSR).

Ny forskning: Slutet är nära. Forskare, vid de stora universiteten Stanford, Berkeley och Princeton, varnar i en ny studie för att vi nu hamnat i den sjätte fasen av livets förintelse på jorden, rapporterar BBC. En tidigare utrotning som tas upp som exempel i studien är dinosauriernas död för 65 miljoner år sedan. Den gången berodde det troligtvis på en meteor. Nutidens utrotningshot beror däremot på människan – på klimatförändringar, skogsavverkningar och föroreningar. ”Människan kommer sannolikt att dö ut” På grund av hur människans livsvanor påverkar det naturliga ekosystemet kan vi exempelvis räkna med att vi inom tre generationer inte längre kommer att ha bin som står för den viktiga pollineringen av skördar. ”Om det här tillåts fortsätta kommer det ta många miljoner år för att livet på jorden att återhämta sig och även människan kommer sannolikt att dö ut i ett tidigt stadium”, säger huvudförfattaren, ekologi- och zoologiprofessor Gerardo Ceballos, vid Universidad Nacional Autónoma i Mexiko. 450 arter utdöda.

Entreprenöriellt lärande - konkret arbete bortom floskeln. Det tysta klassrummet: Det tysta klassrummet. Jakten på det demokratiska klassrummet: Bucklands Beach Intermediate School. 'It's a political failure': how Sweden's celebrated schools system fell into crisis. Gustav Fridolin, Sweden’s rather youthful education minister, emerges from behind his desk in a pleasant office in central Stockholm wearing what looks like a pair of Vans and the open, fresh-faced smile of a newly qualified teacher. The smile falters when he begins to describe the plight of Sweden’s schools and the scale of the challenge that lies ahead. Fridolin, it turns out, is the man in charge of rescuing a school system in crisis. Sweden, once regarded as a byword for high-quality education – free preschool, formal school at seven, no fee-paying private schools, no selection – has seen its scores in Programme for International Student Assessment (Pisa) assessments plummet in recent years.

Fridolin acknowledges the sense of shame and embarrassment felt in Sweden. “The problem is that this embarrassment is carried by the teachers. But this embarrassment should be carried by us politicians. And so it came to pass. Fridolin has a fight on his hands. She has had meetings with Fridolin. Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande.

Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet? Using Minecraft to Challenge Students and Keep Learning Fun. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. ”Entreprenöriellt lärande – allt annat än flum” | Artikel | ESBRI. Eva Leffler, Umeå universitet. Foto: Ulrika Sahlén. Publicerad: 2015-06-12 Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 2, 2015:Jag har undervisat och forskat inom området entreprenörskap i skolan i snart 14 år.

Det har inte varit problemfritt. Min utgångspunkt har emellertid varit att fundera över vem entreprenören är, och vad entreprenören har i skolan att göra. Som jag ser det är kunskapsbrist en viktig orsak till att såväl forskare som journalister har benämnt entreprenöriellt lärande som ”flum”. Helt klart är dock att entreprenöriellt lärande, liksom allt annat lärande, behöver vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Men det handlar alltså inte om att utbilda entreprenörer, varken i förskolan eller i grundskolan. Skolan har alltid använts som politiskt medel för att uppnå de krav som samhället ställer. Det som både policy och forskning är överens om i dag är att entreprenörskap i skolsammanhang innehåller två perspektiv på undervisning. Avsnitt 1 med Micael Hermansson, skaparen av Grej of the day. by Anna och Philip. Premiäravsnittet med Mr "Grej of the day"! Vi pratade bland annat om jantelagen, lärar-dreamteam, Mickes entréer på sinaföreläsningar, Annas hissar och dissar, när Mr ”Grej of the day” hade många fler lyssnare än Gustav Fridolin på SETT-mässan och när Micke skryter för Philips mormor. Philip försvann i slutet av avsnittet då han glömde bort att han och några elever skulle föreläsa på Sett-mässan och därav är han inte med i slutet av samtalet med Micke.

Lärmiljö - Umeå. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet. ”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn”

Oavsett om det rör sig om att rita en hel skolbyggnad från grunden eller bara att flytta runt borden i ett klassrum så ska rummet formas utifrån hur människor faktiskt beter sig – inte utifrån hur vi vill att de ska bete sig. Det återkommer Peter Lippman till ofta. Han tycker att den rådande internationella trenden i lärmiljöer - stora öppna ytor - visar på två saker: Arkitekter saknar kunskap om hur människor lär sig saker, och skolföreträdare saknar kunskap om det rumsliga. – Det finns många arkitekter som påstår att ”jag kan det här med att definiera ytor och skapa lärmiljöer” fast att de egentligen inte har förstått vad det handlar om. Stora öppna ytor kan se häftigt ut och det känns ”wow”. Peter Lippman har studerat och designat skolmiljöer i tjugo år. 2010 släppte han en bok där han skriver om ”evidensbaserad design” i skolan. . – I skolans värld är det visserligen inte alltid lika tydligt vad som fungerar bra, och det som fungerar på ett ställe fungerar inte automatiskt på nästa.

Dagens skola gynnar inte kreativitet. Flera forskare inom neurovetenskap anger en cirka femprocentig andel seriellt kreativa i en befolk­ning. Då det ändå ligger i tiden att se över utbildningens effektivitet, vill jag försöka göra en viktig distinktion när ”särskilt begåvade elever” ska identifieras. Det finns nämligen ­olika sorters begåvning, nödvändiga för samhället, men ofta inte inbördes kompatibla.

Kunskap är bra. Kreativitet är bra. Men kunskap är inte detsamma som kreativitet. Om man pratar om Sveriges behov av kreativitet – till exempel inom innovationsstrategier – ska man ha klart för sig huvudskillnaden mellan akademisk kunskap och innovativ kreativitet. Det förstnämnda är talangen att memorera något befintligt. Att studera sig till en kunskapsnivå eller en expertis inom ett område är något helt annat än att skapa ett nytt område.

Kreativitet är det som genererar framtidens kunskap – det som så småningom återförs som självklara studieplaner i alla nivåer av utbildning. Örjan Strandberg. Helena utvecklar undervisningen med ny forskning. Helena Sagar är i grunden lärare. Men tack vare en doktorsexamen jobbar hon idag som lektor. I tjänsten undervisar hon och har också tid att ägna sig åt både forskning och utvecklingsprojekt. Inne i klassrummet har eleverna i årskurs sju samlats för dagens kemilektion. De lyssnar uppmärksamt på Helena Sagar som ståendes framme vid tavlan berättar om appen Loopme. – Med hjälp av appen kan ni gå in och berätta vad ni tycker om undervisningen. Helena har behörighet att undervisa både på grund- och gymnasieskola i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. . – Jag läste vid en forskarskola i utbildningsvetenskap, CUL, här i Göteborg.

Arbetar som lektor Helena är anställd på Kullaviksskolan där hon har jobbat i snart femton år. . – Tjänsten är fantastisk. Utöver den forskning Helena själv har hand om arbetar hon både med undervisning och skolutvecklingsprojekt. . - Vi prövar olika undervisningstekniker och analyserar sedan resultatet. Undervisning förankrad i verkligheten. När problemlösning blir rutinuppgift. Svenska Dagbladet. Jlsu. Svenska Dagbladet. Hur mycket tydlighet tål skolan? | Eva-Lotta Hultén. Vietnam Wallops U.S. on Test Scores But Vietnamese Educators Scoff at Tests | Diane Ravitch.

Mer lärartid i skolan gör att eleverna trivs. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Lyft när Londons lärare tog makten. Han fyller ballongen med mjöl och klipper ett hål – resultatet är så smart. I LUND | Fysikdag på Liseberg. Sir Ken Robinson: Creativity Is In Everything, Especially Teaching. Koden till bättre lärande. Om eleverna inte vill växa inom skolans ramar får vi flytta ramarna!

Fem strategier för läsning av faktatexter. Pedagogisk psykologi | ”Sitt still och koncentrera dig!” Space. Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. NO-lärare: Betygen funkar inte i praktiken. Organisation i klassrummet | Svärds matte. Handledarskap och positiv feedback. Så farligt är det att sitta för mycket.

”I became what I am practicing.” | Skola- arbetslivsutveckling Varberg. Kommun - Om oss - Entreprenöriellt Lärande. Problemlösarna. Smedingeskolans blogg. Ed and Periodic Videos. Sju timmar om... Easter around the world - Google Slides. No more physics and maths, Finland to stop teaching individual subjects. STEAM Project: Tiny Dancers (A Homopolar Motor) Konsten att kittla hjärnan… | Fredrik Sandström. Fröken Evas skola | Mina tankar om skola och läraryrket. Inga ursäkter i Londons skolor. Vad har hänt med elevens inre driv? Klassrumsstrategier. Finland schools: Subjects are out and ‘topics’ are in as country reforms its education system - Europe. Förslag på iPadappar för NO och teknik  Populär Astronomi - Så skådar du solens fläckar - projicera lätt med papper och kikare - Populär Astronomi.

Matematik

Anne Frank A Project About Human Rights And To Do What Is Right. An OOPS Virtual Field Trips Page! ”Wow – det här är lärande när det är som bäst!” Pirr!: Att känna kärlek. Olles skollänkar | Olles skollänkar. Hon klistrar ett foto uppochned på en träplanka. Men resultatet… Det här är ju så himla läckert. Students most effectively math working on problems that they enjoy, not drills or exercises. Elevernas bakgrund blir resurs i matten. Att förändra matematikundervisningen. Riding Light. Vattenskolan. Best of 2013: Planets & Stars Size Comparison. Pin by Samantha Wilson on Special Ed Classroom | Pinterest. Det ska vara jobbigt att undervisa ~ Kilskrift. ASL – variation och aktivt lärande | Tangentdansen. Öppenhet möjliggör barns delaktighet. Caroline Liberg: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!” Rätt feedback visar vägen.

Vecka 6. Föräldrar måste sluta trakassera lärarna | Sakine Madon. Styrleden är bruten. Föräldrar saknar samtal kring skolfrånvaro. ”Bryt den onda trenden och ta kontroll över byråkratin” Alternativa verktyg i skolan. Rör om i skolschemat. Forskning på gång! ~ Kilskrift. Värdeskapande som pedagogik på 10 minuter. Christer Westlund om entreprenörskap.