background preloader

Classroom

Facebook Twitter

Create Group Assignments in Google Classroom - The Gooru. Click here to watch this video on on YouTube Working with teachers in my own school district as well as various others, I have learned a lot of different ways to use Google Classroom. Whenever assignments are created in Google Classroom they are individual assignments that had a teacher template to get them started. Naturally, I started getting requests for a method to make group assignments without a template to start. This short video demonstrates how to assign student-led, group assignments from Google Classroom. There are are several ways to do this that include scripts, add-ons and more, but the way shown in here is simplest way I have found yet. While you watch this video please make sure and note a few specific things at the end of the video. 1. 2. 3. Det papperslösa klassrummet | Förstelärare i Svedala.

Tanken att arbeta digitalt utan papper är något som jag funderat på en tid. Möjligheterna har funnits länge då eleverna har haft Chromebooks sedan en tid tillbaka. Med hjälp av ny input av en kunnigare kollega på området så arbetar jag nu på ett annorlunda sätt i mitt klassrum och även om jag inte är helt har kommit ifrån att använda mig av papper så har jag åtminstone reducerat mängden. Bakgrund Arbetet med det papperslösa klassrummet bedrivs i ett tätt samarbete med min närmaste kollega. Förutsättningar I det papperslösa klassrummet arbetar jag och min kollega uteslutande genom Google Classroom: eleverna får sina uppgifter där, vi samlar länkarna som de ska använda sig av där och vi lägger även länkar till de filmer vi tittar på där, så att eleverna har möjlighet att gå tillbaka och titta på dem igen vid behov.

Jag och min kollega bestämde oss för att slå ihop våra två klasser till en klass. Genomförande Utveckla förmåga att reflektera Vad vi har uppnått Att diskutera: