Educat 2.0

Facebook Twitter
Material de formació

La jornada de presentació recursos i experiències d'aula per treballar la robòtica educativa a infantil i primària als centres educatius ha tingut lloc al Centre de Recursos de Sants-Montjuïc. D'entrada cal dir que ha estat un gran èxit, pel nivell de les experiències presentades, per l'assistència de docents, pel suport dels CRPs de Barcelona i per la col·laboració de ro-botica.Moltíssimes gràcies a tots i a totes! L'objectiu principal de la jornada era oferir un espai per compartir i potenciar el diàleg entre docents i intercanviar experiències desenvolupades a l'aula, amb una visió interdisciplinària dels entorns de programació i de la robòtica escolar a infantil i primària, no oblidant els aspectes competencials que es poden treballar aplicant els principis computacionals als continguts curriculars, per tal de facilitar la seva comprensió i l'aprenentatge significatiu.

Competencia TIC :: Blog de xavier rosell

Competencia TIC :: Blog de xavier rosell
Què és l'Educat 2.0? L'educat 2.0 ha sorgit de canviar l'antic pla anomenat educat 1x1 per el citat anteriorment. Aquest nou programa serà utilitzat per combinar el llibre de text amb l'ordinador, aquest últim només com a suport del llibre, per així incorporar les noves tecnologies com una nova forma d'aprenentatge i coneixement de les TIC a l'aula.Com ha estat el procés de construcció del mapa? La construcció del mapa ha consistit en buscar articles i informació destacada sobre aquest nou programa utilitzat a les aules per després crear un mapa amb el Pearltrees i així poder accedir-hi desde la perla millorant l'accesibilitat. Quina aportació tenen aquestes eines en el nostre procés d'aprenentatge? L'Educat 2.0 aporta als alumnes una manera de treballar mitjançant internet, ja que aquest serà el futur que ens depara. MAPA D'APRENENTATGE EDUCAT 2.0 (PEARLTREES) MAPA D'APRENENTATGE EDUCAT 2.0 (PEARLTREES)
(Mis) Sitios-Trabajos Educativos