background preloader

Educat 2.0

Facebook Twitter

Material de formació

Blog de xavier rosell: Programa eduCAT 2.0. Blog de xavier rosell. MAPA D'APRENENTATGE EDUCAT 2.0 (PEARLTREES) Què és l'Educat 2.0?

MAPA D'APRENENTATGE EDUCAT 2.0 (PEARLTREES)

L'educat 2.0 ha sorgit de canviar l'antic pla anomenat educat 1x1 per el citat anteriorment. Aquest nou programa serà utilitzat per combinar el llibre de text amb l'ordinador, aquest últim només com a suport del llibre, per així incorporar les noves tecnologies com una nova forma d'aprenentatge i coneixement de les TIC a l'aula.Com ha estat el procés de construcció del mapa? La construcció del mapa ha consistit en buscar articles i informació destacada sobre aquest nou programa utilitzat a les aules per després crear un mapa amb el Pearltrees i així poder accedir-hi desde la perla millorant l'accesibilitat.

Quina aportació tenen aquestes eines en el nostre procés d'aprenentatge? L'Educat 2.0 aporta als alumnes una manera de treballar mitjançant internet, ja que aquest serà el futur que ens depara. (Mis) Sitios-Trabajos Educativos.