background preloader

iPad appar och idéer

Facebook Twitter

Digitala verktyg – supertips. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här).

Digitala verktyg – supertips

Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Vi kan kalla dem supertips: Utan inbördes ordning. Cristobal cobo - S k p Google. Exit ticket – ett enkelt sätt att arbeta formativt. Ett konkret sätt att arbeta formativt är att arbeta med ”exit tickets”.

Exit ticket – ett enkelt sätt att arbeta formativt

En exit ticket är en lätt och smidig metod som bara tar några minuter att genomföra i slutet av en lektion för att se om jag har lyckats förmedla det som jag hade som syfte med lektionen. Det är ett av många små och enkla sätt att, under arbetets gång, utvärdera hur väl undervisningen fungerar och om jag kanske behöver repetera något eller kanske tänka om i ny riktning. Gör dina långa länkar korta. MeetingWords: Realtime Collaborative Text Editing. Google Apps in the iPad Classroom. Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare. Den amerikanske skolforskaren Dr.

Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare

Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. YouTubes videoredigeringsverktyg. Google-verktyg. Google tillhandahåller många verktyg som kan vara användbara för undervisning och administration.

Google-verktyg

Denna sajt är till för dem som behöver hjälp med att komma igång med att arbeta med Google-verktyg. Genom att få eleverna att använda Google-verktyg, speciellt Google Dokument kan vi bli kvitt en hel del "filadministration". Istället för att eleven skickar ett arbete i filformat som kräver administration skickar hen en länk till Google Dokumentet och på så vis slipper läraren "filhanteringen" helt och hållet i och med att dokumentet som "bollas" mellan lärare och elev finns på en server på nätet.

Det formativa arbetet innebär att man just ska "bolla" arbeten fram och tillbaka och Google Dokument är ett bra sätt att göra det på. Webbstjärnan. LÄNKAR. Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet.

LÄNKAR

Inledningsvis, under eller i slutet av en lektion/ett projekt kan man ge eleverna möjlighet att dels formulera för sig själva och dels återkoppla till läraren hur de uppfattat målet, genomgången eller instruktionerna. Det brukar kallas för exit tickets och jag och mina elever brukar använda oss av följande kanaler för detta ändamål. Gör så här innan du säljer eller ger bort din iPhone, iPad eller iPod touch - Apple-support. Läs om vad du ska göra innan du säljer eller ger bort din iPhone, iPad eller iPod touch.

Gör så här innan du säljer eller ger bort din iPhone, iPad eller iPod touch - Apple-support

Om du fortfarande har iOS-enheten Innan du säljer eller ger bort din iOS-enhet kontrollerar du att du har raderat all personlig information. Följ dessa steg för att skydda dina data och återställa enheten till fabriksinställningarna innan du överlämnar den till den nya ägaren: Säkerhetskopiera enheten. Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ och tryck sedan på Radera allt innehåll och inst. Commons:FLIP/Hitta filmer - Wikimedia Commons. It synliggör elevers språkinlärning. Att it kan användas för att göra språkundervisningen mer varierad och intressant så att eleverna blir mer engagerade har Monica Carlsson erfarenhet av. - Jag använder datorn varje dag men inte på varje lektion, säger Monika Carlsson.

It synliggör elevers språkinlärning

Datorn är dock alltid med och projektorerna använder jag varje dag. Ju mer man använder it desto mer lär man sig och vågar man. Inspelade redovisningar synliggör lärandet Det hela började med att Monika Carlsson ville att eleverna skulle bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Webben i undervisningen – varför och hur? Så blev det då dags att summera året som gått.

Webben i undervisningen – varför och hur?

Måste ju hålla traditionen vid liv, har ju även sammanfattat tidigare år i den här bloggen – här finns 2011, 2012, 2013 och 2014. Världen Det är svårt att tänka tillbaka på 2015 utan att tänka på flyktingkatastrof, krig och terror. Det är svårt att inte minnas bilden på lille Alan Kurdi, som för en stund väckte världen. Att inte tänka på alla som mist livet i terrorattacker och krig och på dem som flyr mot ett bättre liv i Europa. Det låter ju märkligt, men trots detta har 2015 även beskrivits som det bästa året för mänskligheten. Mamma För min egen privata del har 2015 varit ett oerhört speciellt år då jag och Daniel blev föräldrar i mars.

Jag har de senaste nio månaderna haft den stora förmånen att, tack vare en man och familj som ställer upp i vått och torrt, kunna kombinera föräldraledighet med att även jobba en del. Föreläsning Bilderna nedan sammanfattar hösten ganska väl. 1. The 88 Best iOS Apps For Mobile Learning. Mobile learning is here to stay.

The 88 Best iOS Apps For Mobile Learning

TIE:Tablets in Education. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. The Best of QRcode. Lägg till egna frågor i YouTubefilmer. Att arbeta med genrepedagogik och IKT i moderna språk. Publicerad av Hanna Stehagen Vi undrar varför eleverna väljer bort eller hoppar av språkvalet i grundskolan.

Att arbeta med genrepedagogik och IKT i moderna språk

Det är för att de är svaga, säger vi. De hänger inte med. De måste lära sig svenska först. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Planeto. Game-based blended learning & classroom response system. 100+ Google Tricks for Teachers. It's Google's world, we're just teaching in it. Now, we can use it a little more easily. Super Teacher Tools. Mentimeter. Popplet. Flipped Classroom. Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste.

Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Flippat föräldramöte. WordPress.com: Create a free website or blog.

I utbildningen - IT - Programmet för volyminköp. 26 iPad Apps to Transform Your Teaching. 7 Fabulous iPad Apps to Create Short Animated Lessons for Your Flipped Classroom. Today, however, I am sharing with you a set of some wonderful apps that you can use to create short video lessons and tutorials to share with your students. You can also use them to : Easily explain a range of topics from math to chemistry to music theory to basket weaving.Attach a personal message to any travel photos you want to shareDiagram offensive and defensive strategies for sportsGrade student work with commentary explaining the reasoning behind their performanceImplement a “flipped classroom” Showcase your tutorials online and share your knowledge with your students, friends, family, or the world!

I have meticulously handpicked the apps mentioned below and only included what I personally see as the best available out there. 1- Educreations This is my favourite of them all. Flipping.