background preloader

Kollegialt lärande

Facebook Twitter

BFL - Lilla Edet. Christian Lundahl. Skolvärlden. Dylan Wiliam. Pedagog Stockholm. Pedagog Värmland. UR Samtiden. Skolverkets filmer. Orka plugga. Kommunförbundet Skåne. KvUtiS- Michael Rystad. Torghandel Göteborg. Övriga filmklipp. Kollegialt lärande. Nyckelstrategi 1 Tydliggöra lärandemål och bedömningskriterier. Verktyg för formativ bedömning. Kamraten ger stöd vid kamratbedömning. Tydliggöra mål och kunskapskrav. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess.

Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Återkoppling som för lärandet framåt. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Lärmoduler för kollegialt lärande | Kvutis.