background preloader

Svenska

Facebook Twitter

MrsTigerteach. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Lässtrategier från fyra modeller. 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla.

Lässtrategier från fyra modeller

Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Sökresultat: retorik - UR Skola. Språkets makt över tanken. I går var jag på teater med min granne.

Språkets makt över tanken

Om du undrar om grannen är en tjej eller en kille kan jag säga att det inte är din business. På svenska är nämligen min granne könsneutralt. Men jag kan inte säga så till min polska väninna, för på mitt modersmål måste jag ange grannens kön. Svenska och svenska som andraspråk 3 - Uppsala University, Sweden. Provens innehåll och bedömning Information om aktuella prov finns i högermarginalen på denna sida.

Svenska och svenska som andraspråk 3 - Uppsala University, Sweden

Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar, sv 1 och sva 1 - Uppsala universitet. Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema.

Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar, sv 1 och sva 1 - Uppsala universitet

På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. Delprov A: muntlig framställning. Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur.

Ämne - Svenska (Gymnasieskolan)

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur.

Ämne - Svenska (Gymnasieskolan)

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) Pseudovetenskap tar över i skolan. Duplichecker - S�k p� Google. Att möta en bok - En man som heter Ove. Föreläsning om Death By PowerPoint del 2/2 av David Phillips SVT 11/11 2009. Presentationsteknik - Föreläsning om Death By PowerPoint del 1/2 av David Phillips SVT 11/11 2009.

Elevernas inställning som är problemet. Jag är övertygad om att det inte är den svenska skolans fel att resultaten har sjunkit och sjunker, skriver gymnasieeleven Sofia Ander.

Elevernas inställning som är problemet

I dag slår Sverige bottenrekord efter bottenrekord när det kommer till betyg och prestation i skolan. Forskare pekar på strukturella förändringar, såsom lärarresurser och specialpedagoger som lyser med sin frånvaro. Visst kan det ligga något i lärarnas ansvar och kompetens. Men lägger vi inte för stor vikt vid de omkringliggande faktorerna som lärare, resurser, Ipads och annat tillkommande material?

Ligger inte det huvudsakliga ansvaret hos eleven som faktiskt är den som ska gå ut skolan, och i och med det förhoppningsvis kunna skaffa sig en biljett för vidare studier eller arbete? “Jag orkar inte”. “Stäng ner skärmarna” säger hon ännu en gång, i hopp om att de ofokuserade eleverna ska lyssna för femte gången. Sagan om pappan som läste för sin son. Att läsa är bra.

Sagan om pappan som läste för sin son

Det hjälper dig att förstå världen runtomkring dig. Ju mer du läser, desto bättre kan du läsa.

Noveller och novellfilm

Språken i norden. En lycklig barndom - Trelleborgs Allehanda. Och, frestas jag att tillägga "det blir inte bättre än så här".

En lycklig barndom - Trelleborgs Allehanda

Men jag biter mig i tungan som en klok fader. Man vill ju inte att gossen ska tappa sugen, redan före sin treårsdag. Min egen barndom var väl som barndomar är mest. Snö på julafton lika säkert som Kalle Anka, somrar som aldrig sa nej, evinnerliga bilsemestrar, duster med bröderna och rader av äventyr. Som den gången strömmingen gick till så det blänkte i Edsviken, och vi drog upp kilovis genom att bara lägga metkroken i sjön. Det var så där lagomlyckligt, på svenskt medelklassvis.

Skrivande

Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3. I det här inlägget tänkte jag berätta om en övning som i all sin enkelhet stöttar eleverna i att vidareutveckla en första version av ett talmanus till en ännu bättre slutversion. Jag försöker hela tiden hitta olika sätt att engagera eleverna i att ge respons till varandra och själva få syn på hur texterna de skriver kan utvecklas. Givetvis är min riktade och specifika respons till den enskilda eleven också väldigt viktig – men som komplement till detta, menar jag. Bakgrunden: Litteraturvetenskap och retorik I kursen Svenska 3 arbetar vi just nu med argumenterande tal inom litteraturvetenskap. Det är sista retorikuppgiften innan nationella proven och nivån på uppgiften är hög. Du har läst en roman och ska, utifrån denna och andra texter, hålla ett fem minuter långt framförande där du argumenterar för en tes inom ramen för litteraturvetenskap.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång. Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Alla rör på sig.

Och de som inte rör på sig, går med en gnagande känsla av att de borde. Jag läste om ett antal storchefer i Sverige. Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter [...] Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet. Men hur gör vi med läsning? Plötsligt börjar barnen skriva bokstäver, sitt namn, läsa på skyltar.

Teknik och skriva/läsa

Ekologisk odling eller ej. Lärare - trollkarl eller inte. Läxors vara eller icke vara. Mobiltelefoner i skolan. Svenskkunskarer hos eleverna.