background preloader

Läxors vara eller icke vara

Facebook Twitter

Läxor i praktiken. Läxor och läxhjälp. För att läxan ska bli ett stöd för elevernas lärande är det viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med undervisningen, förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt.

Läxor och läxhjälp

Genom att tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp kan läraren se till att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra läxorna. En illa förberedd läxa riskerar att leda till att elevens hemförhållanden får större betydelse. Elever vars föräldrar har låg utbildning eller ont om tid får svårare att göra sådana läxor eftersom de har sämre möjligheter att få hjälp av sina föräldrar.

”Mina barn ska inte ha läxor” En dag tröttnade Stefan Wennberg på att hans barn fick meningslösa läxor.

”Mina barn ska inte ha läxor”

Då anmälde han deras skola till skolinspektionen.– Jag har meddelat lärarna att mina två barn inte ska ha några läxor i fortsättningen. Hittills har det gått bra. Barnen klarar studierna bra. Stefan är lärare och undervisar i en förskole­klass. Under ett år levde han och hans fru isär och hade barnen varannan vecka. Hög tid att ifrågasätta läxorna - Start. Det är måndag morgon, och Adam och Khadija promenerar lite smått yrvakna på sin väg mot skolan.

Hög tid att ifrågasätta läxorna - Start

Klockan närmar sig 08.00, och en lång och stundom arbetssam dag väntar. Från klockan 08.15 till 15.15 tar sig Adam och Khadija i tur och ordning sig an lektioner i matematik, svenska, idrott, samhällskunskap och engelska. Lektioner där Adam och Khjadija förväntas närvara med full koncentration, vara alerta på alla sätt och vis, och kunna visa upp sina kunskaper efter bästa förmåga. En dag som genomlevs i klassrum och korridorer, med ett ständigt flöde av ljud, förflyttningar mellan klassrum samt byten av lärare. Det blir väldigt många, och ibland komplicerade, intryck för hjärnan att bearbeta under en lång skoldag. När Adam och Khadija sedan släntrar hemåt känner de sig trötta, men också ganska nöjda med vad de presterat under dagen.

Hillevi Wahl: Därför älskar jag läxor. 9 september 2014 HILLEVI WAHL: Just nu pågår det en het debatt om läxor.

Hillevi Wahl: Därför älskar jag läxor

Behövs de? Är de bra? Läxor behövs för att bli bra - gd.se. Alla vet att för bli bra i idrott krävs det massor av träning.

Läxor behövs för att bli bra - gd.se

Men för att bli bra i skolan verkar det inte vara lika självklart att man behöver träna. Lärarna introducerar nya moment, går igenom, förklarar och hjälper eleverna att förstå. Säg nej tack till läxor. Glosor, mattetal, läsuppgifter och inhämtning av fakta – under decennier har det varit självklart att svenska skolelever får hemläxor att göra efter skoldagen.

Säg nej tack till läxor

Men trots att generation efter generation växer upp med hemläxor som en naturlig del av vardagen finns det i dag knappt något vetenskapligt stöd för läxan som effektiv inlärningsmetod. I hälso- och sjukvården får man överhuvudtaget inte rekommendera en metod som saknar stöd i forskning. I svenska skolor finns lärare som ger läxor utifrån sin individuella tro på vilken effekt läxorna har, och lärare som inte ger läxor alls. I gällande skollag finns krav på att skolan ska vila på ”vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.” Trots detta delas läxor slentrianmässigt ut i svenska skolor och genom det överlåter vi en stor del av skolbarnens utbildning på outbildad personal, dvs föräldrarna. Knappast, menar Ingrid Westlund, doktor i pedagogik vid Linköpings Universitet. Stefan Wennberg Pernilla Alm. Slöseri att satsa pengar på verkningslösa läxor. Om mindre än en månad är det val i Sverige. Därför är det hög tid att prata om läxorna. Socialdemokraterna vill avskaffa läxrut och i stället ge läxhjälp åt alla.

Även regeringen vill satsa 400 miljoner kronor per år till läxhjälp i skolan. Stoppa häxjakten på läxor i skolan. Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar.

Stoppa häxjakten på läxor i skolan

Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). Läxor skapar onödig stress. Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt.

Läxor skapar onödig stress

Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. Alla bör ha samma chans att lyckas. Han hette Ulf hade skägg som en viking och var medlem i KPML-R.

Alla bör ha samma chans att lyckas

Han var också samhällskunskapslärare, och en dag i den hormonellt oppositionella klass 8a frågade Erik, som tillhörde den delen av klassen som varje morgon tog bussen från de fina villakvarteren till skolan, varför vi inte hade några läxor i SO. Ulfs ögon blixtrade till. Han tog ett djupt andetag och började tala. Hur ska man som förälder tänka om läxor? Det finns så mycket tänkt, sagt och skrivet om läxor.

Hur ska man som förälder tänka om läxor?

Det är svårt att få en slags översikt över sakfrågan och argument från motståndare och förespråkare. Det är inte så lätt att bilda sig en uppfattning som förälder. Läxors vara eller inte vara. Det finns idag en nationell diskussion som engagerar. Den heta diskussionen handlar om två olika ställningstaganden: för eller mot läxor. Politiker menar att läxor i skolan ska vara politiska beslut. Alliansen förordar enhälligt läxor och har initierat läxläsningsstöd med avdragsrätt. Privata företag med läxläsningsstöd som affärsidé växer upp som svampar ur jorden. "Saknas forskning kring hur läxor ser ut"

Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga. Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. När man ser till hela skolor har man sett ett samband mellan läxor och goda studieresultat för eleverna generellt. Men när man har sett till enskilda elever på skolorna har läxorna inte haft en positiv effekt för alla. Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull? Att diskutera läxor är att diskutera många frågor i en. Vissa vill prata om läxans vara eller inte vara: Är det rätt att tvinga barn och ungdomar att arbeta övertid? Kan vi säga att läxläsning rimmar med kravet att skolan ska vila på vetenskaplig grund?

Andra vill prata innehåll: Hur ser en bra läxa ut? På vilket sätt kan läxor stärka elevernas inlärning? Ytterligare andra vill prata politik: Är det rätt eller fel med rut-avdrag för läxläsning? För Linda Lindahl, rektor på Rotundaskolan i Västerås, är jämlikhetsaspekten den viktigaste. – Alla barn har inte möjlighet att få samma hjälp hemma.